szerződtet szinonimái

ige
 • alkalmaz, felvesz, felfogad, szegődtet (tájnyelvi), angazsál (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

épeszű

melléknév
 • épelméjű, normális, beszámítható, komplett (bizalmas)

importál

ige
 • behoz, beszállít
 • meghonosít, elterjeszt
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szerződtet szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szektor

főnév
 • ág, ágazat
 • épületrész, épületszárny, ála (szaknyelvi)
 • munkaterület, hatáskör
 • övezet, kerület, régió

sárkány

főnév
 • sárkánykígyó, szörnyeteg
 • papírsárkány
 • sárkányrepülő
 • (szaknyelvi): ravasz (bizalmas), kakas (bizalmas)
 • (pejoratív): banya (pejoratív), hárpia, fúria, satrafa (bizalmas), csoroszlya

rosszul

határozószó
 • cefetül, kutyául, ebül, gyöngén, balul, csehül, rútul, cseszettül (tájnyelvi), sehogy se (tájnyelvi)
 • helytelenül, tévesen, hibásan, alaptalanul, hamisan

pufog

ige
 • csattog, durrog, huppog, püffög, robban, dörög
 • (szleng): fingik (durva), ereszt (bizalmas), szelel, elszólja magát (tréfás)
 • (tájnyelvi): zsörtölődik, dohog, duzzog, füstölög, dunnyog (tájnyelvi)

szenvedő

melléknév
 • elgyötört, fájdalmas, vajúdó, sínylődő, tűrő, gyötrődő, kínlódó, kórságos (régies)
 • kárvallott
 • passzív (szaknyelvi)

szürke

melléknév, főnév
 • hamuszürke, hamuszínű, csukaszürke, egérszürke, galambszürke, füstszínű, grafitszürke, légyszürke (tájnyelvi), ólomszürke, ónszínű, palaszürke, piszokszínű, szürkés, deres
 • fakó, sápadt
 • színtelen, unalmas, egyhangú, eseménytelen, álmosító, érdektelen, ízetlen, semmitmondó, jellegtelen, hétköznapi, prózai, monoton, lapos, száraz, átlagos, jelentéktelen

papi1

melléknév
 • egyházi, lelkészi, szerzetesi, lelkipásztori

összever

ige
 • elver, megver, elpáhol, összevissza ver, agyba-főbe ver, agyonver, tönkrever, megrak (bizalmas), elagyabugyál, elnáspángol, eltángál, helybenhagy, ellátja a baját, összecsépel (tájnyelvi), összezöcsköl (tájnyelvi), leápol (szleng), meghirigel (szleng), kikészít (szleng), betakar (szleng)
 • (bizalmas): összeüt, összecsap, összevág, összeütöget, összecsapkod

meggyorsít

ige
 • siettet, sürget, szorgalmaz, előmozdít, felgyorsít
 • sarkall, serkent, nógat, ösztönöz, hajszol

páváskodik

ige
 • cifrálkodik, puccoskodik, flancol (szleng), feltűnősködik, fitogtatja magát, pípeskedik (tájnyelvi) Sz: olyan, mint egy szenátorné
 • hivalkodik, tetszeleg, pöffeszkedik, kevélykedik, feszít, pipiskedik, nagyzol, illeg-billeg, büszkélkedik, henceg, dölyfösködik, felvág, kérkedik, adja a bankot (szleng)

tallóz, tallózik

ige
 • szedeget, gyűjtöget, gyűjt, tarlóz (régies), babrikál (tájnyelvi), csikészik (tájnyelvi), kórász (tájnyelvi), mezgerél (tájnyelvi), kalászol (tájnyelvi)
 • böngész, szemelget, válogat
 • (lapot) szemléz

tenyészt

ige
 • tart, nevel, szaporít, termel, sokszoroz, sokasít, többszöröz
 • nemesít, kitenyészt, keresztez

hátulütő

főnév
 • hátrány, kellemetlenség, a fonákja (valaminek), a visszája (valaminek), bökkenő, baj, probléma, nehézség, gubanc (szleng), difi (bizalmas), ciki (szleng)

villanyrendőr

főnév
 • lámpa, jelzőlámpa, közlekedési lámpa

utasít

ige
 • felszólít, kötelez, megparancsol, elrendel, előír, parancsol, instruál (idegen), kommandíroz (idegen)
 • (régies): eligazít, útbaigazít, tájékoztat, felvilágosít
 • (régies): küld, juttat
 • utal, irányít

szétcsap

ige
 • szétnyit, széjjelnyit, széttár, széjjeltár
 • szétver, széjjelver, szétvág
 • szétüt, (vkik között) rendet teremt, rendet tesz

szeg3

főnév
 • szög, sarok, szeglet, szöglet, zug

szószegő

melléknév, főnév
 • hitszegő, esküszegő, csalárd, álnok, hamis, áruló, szavajátszó (régies), szótörő (régies), állhatatlan, hűtlen, megbízhatatlan, köpönyegforgató, perfid (idegen)

újszülött

főnév
 • csecsemő, kisbaba, kisded, pólyás, pólyás baba, baba, apróság, csöppség, pici, kicsi, kicsike, kis jövevény, jövevény, csecsszopó, szopós (régies), bölcsős gyerek (tájnyelvi), pólyabébi (tájnyelvi), pólyabeli (tájnyelvi)

színarany

főnév
 • sárarany (régies)
 • (jelzőként): színtiszta, igaz

sejtelem

főnév
 • sejtés, előérzet, gyanú, megérzés, érzet, sugallat, érzés, ándung (idegen), intuíció, szimat (bizalmas), spuri (szleng)

szubjektív

melléknév
 • egyéni, énes
 • személyes, benső, alanyi
 • elfogult

utalvány

főnév
 • postautalvány, pénzesutalvány, nyugta, csekk, értékjegy, váltó, bon (idegen)
 • jegy, talon (idegen)