politikus I. szinonimái

melléknév
 • diplomatikus, körültekintő, óvatos, előrelátó, meggondolt, elővigyázatos
 • fortélyos, ravasz, agyafúrt, furfangos, körmönfont, csalafinta Sz: ellenségének is köszön

politikus II. szinonimái

főnév
 • államférfi

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

elárusítóhely

főnév
 • áruda, üzlet, bolt, bódé, pavilon, stand, placc (bizalmas)
 • pult

papír

főnév
 • papírlap, papiros (bizalmas), cédula
 • irat, okmány, okirat, dokumentum, oklevél, igazolvány, igazolás
 • (jelzőként): eldobható, egyszer használatos
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a politikus szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

pénzromlás

főnév
 • infláció (szaknyelvi), devalválódás (szaknyelvi), devalváció (szaknyelvi), értékvesztés, leértékelődés, pénzhígulás(szaknyelvi)

ortológia

főnév
 • nyelvhelyesség

ókor

főnév
 • hajdankor, antik kor
 • paleozoikum (szaknyelvi)

nacionalista

melléknév
 • nemzeti, hazafias, honszerető
 • (pejoratív): soviniszta (idegen)

piruett

főnév
 • (szaknyelvi): forgás, perdülés

rangsor

főnév
 • ranglista, sorrend, besorolás, ranglétra, hierarchia

megüzen

ige
 • tudtul ad, hírül ad, értesít
 • megír

megsemmisülés

főnév
 • halál, elmúlás, vég, nemlét, enyészet, kipusztulás, kihalás, elpusztulás, pusztulás, megszűnés, feloszlás, felbomlás
 • összeomlás, bukás, tönkremenés, vereség, kudarc, csőd, anyagi romlás

kiváltságos

melléknév
 • kivételezett, kivételes, privilegizált (idegen), kitüntetett, előnyös
 • (régies): sajátos, sajátságos, különleges, megkülönböztetett

menyegző

főnév
 • esküvő, esketés, nász (választékos), frigy (választékos), egybekelés, lakodalom, lagzi

réges-rég, réges-rég

határozószó
 • régen, ősrégen, hajdan, hajdanában, valaha, régestelen-régen (tájnyelvi)

rúg

ige
 • rugdal, rugdos, rugdalózik, talpal, belerúg, odarúg
 • visszaugrik, visszalök
 • (valamennyire): kitesz, elér

felcsap, fölcsap

ige
 • felnyit, felránt
 • feltesz, feldob, felhajít
 • magasba szökik, magasba csap
 • beáll, elszegődik, elszerződik
 • (tájnyelvi): meggazdagodik, feltör

tarack2

főnév
 • tarackbúza, perje, perjefű, perjegyökér

szelídség

főnév
 • jámborság, jóság, kegyesség, nyájasság, gyengédség, galambepe

pompa

főnév
 • dísz, csillogás, diszély (régies), ékesség, fényűzés, luxus, pazarfény (régies), fény, ragyogás, tündöklés, látványosság, fitogtatás, hivalkodás
 • gála, parádé, díszmenet, díszszemle
 • változatosság, gazdagság, sokrétűség, sokszínűség

például

határozószó
 • úgymint, nevezetesen, szemléltetésként, per exemplum (választékos)
 • példaként, példaképpen, példának okáért, többek között, egyebek között

rábámul

ige
 • ránéz, rámered, rácsodálkozik, elbámul, rábambul (tájnyelvi), rámereszti a szemét (valakire), rászegezi pillantását (valakire), mereven néz

szavazat

főnév
 • voks (idegen), vótum (idegen), suffragium (idegen)
 • szavazati jog
 • (régies): szavazás

pöcs

főnév
 • (szleng): hímvessző, pénisz (szaknyelvi), fütyülő (bizalmas), fütyi (bizalmas), fütykös, kukac, kuki (bizalmas), szerszám (szleng), farok (bizalmas), fasz (durva), bögyörő (tájnyelvi)

óvónő

főnév
 • óvónéni (bizalmas), kisdedósné (tájnyelvi), óvodai pedagógus

ráhajt1

ige
 • odahajt, odaterel, ráterel, odairányít
 • odakormányoz, odavezet, rágördül, rágurul
 • (bizalmas): rákapcsol (bizalmas), ráver (bizalmas), belehúz (bizalmas)
 • (régies): sarkall, ösztökél, ösztönöz, indít, késztet

szel

ige
 • szeg, vág, kanyarít, nyes, szeletel, darabol, metsz, nyiszál, szab, repeszt, irrizál (tájnyelvi)
 • hasít
 • átszel, átkel