nacionalista szinonimái

melléknév
 • nemzeti, hazafias, honszerető
 • (pejoratív): soviniszta (idegen)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

istenes

melléknév
 • jámbor, buzgó, ájtatos, istenhívő, istenfélő, istennek tetsző, vallásos, szent életű, szentes
 • tűrhető, elfogadható, elviselhető

szelelőlyuk

főnév
 • léleklyuk, szellőzőnyílás
 • légakna, szellőzőakna, kürtő
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a nacionalista szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

mondanivaló

főnév
 • mondandó, közlendő, közölnivaló, mondóka
 • tartalom, belbecs (választékos), üzenet(választékos)

megkönnyebbülés

főnév
 • felszabadulás, fellélegzés, megnyugvás, lecsillapodás, megelégedés, megbékülés

megfojt

ige
 • megfullaszt, megnyuvaszt (tájnyelvi), kiszorítja a szuszt (valakiből) Sz: kiszorítja a lélegzetet (valakiből); kiszorítja a lelket (valakiből); beleszorítja a szelet
 • tönkretesz, lehetetlenné tesz, elnyom

leválik

ige
 • lefeslik, lefoszlik, elrongyolódik, lekopik, lenyúzódik
 • lemállik, leázik, lemegy, levásik (tájnyelvi), lenyűvik (tájnyelvi), lesuvad (tájnyelvi)
 • lepattog, elválik
 • lehasad, lereped, letörik
 • lehullik, lehámlik, leguvad (tájnyelvi)
 • eltér, elágazik, elkanyarodik, elhajlik, elhajol, elfordul

munkanélküli

melléknév
 • állástalan, dologtalan, tétlen, munkátlan, munkakerülő
 • semmittevő, lusta, rest, henye

nyereségrészesedés

főnév
 • osztalék, részesedés, haszonmegosztás, jutalom, nyereség

kréta

főnév
 • íróföld (régies), rőtli (régies), dörösz (tájnyelvi), fehérke (szleng)
 • pasztellkréta, pasztell

közbenjárás

főnév
 • közbelépés, pártfogás, pártfogolás, védelem, protekció, közvetítés, segédkezés, interveniálás (szaknyelvi)

ige

főnév
 • verbum (szaknyelvi)
 • (régies): szó

lágyul

ige
 • puhul, lottyad, petyhüdik, porhanyodik
 • gyengül, enged, olvad
 • jésül, palatalizálódik (szaknyelvi)

nyugtató II.

főnév
 • nyugtatószer, idegcsillapító, dilibogyó (szleng)
 • altató, altatószer

önérzet

főnév
 • önbecsülés, öntudat, önértékelés, méltóságérzet, méltóság, méltóságtudat, büszkeség
 • kivagyiság (tájnyelvi), rátartiság, gőg

egész III.

főnév
 • összesség, teljesség

rosszall

ige
 • helytelenít, ellenez, reprobál (szaknyelvi), nehezményez, vétkell (tájnyelvi)
 • kifogásol, hibáztat, gáncsol, megkritizál, elítél, megdorgál, megbélyegez, megró, megszid, korhol, lehord (bizalmas), megpirongat, rendreutasít, fedd, elutasít, leszól, pocskondiáz

politizál

ige
 • kosútozik (tájnyelvi)

nadragulya

főnév
 • altatófű, bolondítófű, maszlagos nadragulya, farkascseresznye, ördögfű, belladonna, farkasbogyó (tájnyelvi), ördögszőlő (tájnyelvi), álomhozófű (tájnyelvi)

modern

melléknév
 • korszerű, mai, mostani, újszerű, divatos, menő (szleng), újmódi (régies)
 • korunkbeli, haladó

nevelőnő

főnév
 • kisasszony, gouvernante (régies), miss (választékos), frajla (régies)

pisztoly

főnév
 • stukker (szleng), stuki (bizalmas), mordály (régies), revolver, forgópisztoly, csúzli (szleng), parittya (szleng), pityu (szleng)
 • (szleng): fecskendő, tű

napisajtó

főnév
 • napilap, hírlap, újság, lap

megnehezít

ige
 • bonyolít, komplikál, hátráltat, késleltet, korlátoz, megszigorít, gátat vet (valaminek), súlyosbít, nehézséget okoz, akadályt gördít (vmi elé)

nővér

főnév
 • leánytestvér, nőtestvér, néne (tájnyelvi)
 • nővérke, ápolónő, betegápolónő, gondozónő, asszisztensnő
 • apáca, szerzetesnő, soror (régies)

pokoljárás

főnév
 • szenvedés, kálvária, golgota (választékos), gyötrelem, tortúra, kín, kínszenvedés, viszontagság, megpróbáltatás, ide-oda hányódás