pirul szinonimái

ige
 • vörösödik, pirosodik, ég az arca, irul-pirul, pironkodik
 • restelkedik, szégyenkezik, átall, szégyenedik (régies)
 • barnul, pörkölődik, sül

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

komplex

melléknév
 • bonyolult, körülményes, kusza, zavaros, körmönfont, szövevényes, összetett, többsíkú, sokoldalú, sokrétű, szerteágazó, tekervényes, fogas, csavaros, gondolkodtató, nehéz, komplikált

boroshordó

főnév
 • átalag (régies)
 • borissza, boriszák (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a pirul szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

patetikus

melléknév
 • ünnepélyes, emelkedett, fenséges, fennkölt, szárnyaló, magasztos, méltóságteljes
 • dagályos, fellengzős, szenvelgő, sallangos, cikornyás
 • hatásvadász, teátrális, színpadias
 • lángoló, heves, szenvedélyes

olvashatatlan

melléknév
 • rendetlen, kibetűzhetetlen, csúnya, ákombákom, kacaboca (tájnyelvi)
 • olyan, mint a macskakaparás
 • elmosódott, elmaszatolódott, kivehetetlen, áttekinthetetlen
 • élvezhetetlen, unalmas, sótlan, szürke

óceánjáró

melléknév, főnév
 • tengerjáró

munkanélküliség

főnév
 • állástalanság, munkátlanság, foglalkozásnélküliség, kenyérgond (tájnyelvi)

peroráció

főnév
 • (régies): bezárás, záradék, zárszó, utószó, utóhang

ragadozó I.

melléknév
 • húsevő, vérengző, zsákmányoló, vad, vérszomjas, dúló (régies)

megszerkeszt

ige
 • megtervez, megkonstruál, összeállít, elrendez, redigál (idegen)

megnyugtatás

főnév
 • elcsendesítés, lecsillapítás, megbékítés, elcsitítás, vigasztalás, enyhítés

kiszenved

ige
 • meghal, elpusztul, kimúlik, kileheli lelkét
 • elvisel, kiáll, elszenved, átszenved

mellékhajó

főnév
 • oldalhajó

ráolvas

ige
 • szemére hány, fejére olvas, felró
 • ráimádkozik, kuruzsol, bájol (tájnyelvi)
 • (régies): rámér, ráró

rongyos

melléknév
 • szakadozott, lyukas, foszladozó, lafanc (tájnyelvi), snassz (bizalmas), elrongyolt, elrongyolódott, toprongyos, tépett, cefet, elnyűtt, viseltes, cafatos (tájnyelvi), cafrangos (tájnyelvi) Sz: olyan, mint a kányától megkopasztott tyúk; olyan, mint a küldött ördög; úgy kiöltözött, mint az árva malac a sárban
 • szegény, nyomorult, ágrólszakadt, toprongyos, topis (szleng), toplák (szleng), mazuri (tájnyelvi)
 • vedlő, szőrt hányó, szőrét hullató, bőrt váltó, tollát hullató, melledő (tájnyelvi), küklő (tájnyelvi)
 • megrongálódott, ütött-kopott, ócska, kopott
 • jelentéktelen, értéktelen, haszontalan, vacak

fehérrépa

főnév
 • gyökér, petrezselyemgyökér, petrezselyem

tanácsadás

főnév
 • tájékoztatás, útbaigazítás, útmutatás, konzultáció

szász

melléknév, főnév
 • cipszer (idegen)

piszkol

ige
 • piszkít, koszol, maszatol, mocskol, szennyez, keszmetel (tájnyelvi)
 • székel, kakál (bizalmas), kakil (bizalmas), nagydolgozik (bizalmas), szarik (durva)
 • ócsárol, gyaláz, pocskondiáz, szidalmaz, becsmérel, szid

pártvezér

főnév
 • pártvezető, vezető, korifeus (régies), főkolompos (pejoratív), előcsahos (pejoratív)

propozíció

főnév
 • előterjesztés, javaslat, javallat, indítvány
 • (logikai) ítélet
 • (szaknyelvi) (eposzban): témamegjelölés

számfejtés

főnév
 • könyvelés

politikus II.

főnév
 • államférfi

orkán

főnév
 • szélvihar, szélvész, fergeteg, forgószél, nagyidő (régies), táltosszél (tájnyelvi), tátorján (tájnyelvi)
 • viharkabát, esőkabát

pusztul

ige
 • tönkremegy, sorvad, enyészik, hanyatlik, megszűnik, megsemmisül
 • meghal, elhull, megdöglik, kiveszik, vész, semmivé válik, elporlik, elhamvad, kihal
 • düledezik, omladozik, roskadozik, rogyadozik Sz: hull, mint ősszel a légy
 • eltakarodik, elhordja magát, kotródik, lódul
 • (szleng): henyél, lopja a napot, heverészik, lustálkodik, döglik (durva)

szarkofág

főnév
 • kőkoporsó, díszkoporsó, koporsó, márványkoporsó