külpolitika szinonimái

főnév
 • külügy

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

közvetít

ige
 • ajánl, szerez
 • közbenjár (valakiért), interveniál (szaknyelvi), intercedál (régies), beavatkozik
 • közbelép
 • békít, egyeztet
 • továbbad, továbbít, tolmácsol
 • sugároz, ad, lead (bizalmas)

bereteszel

ige
 • bezár, berigliz, becsuk, befergettyül (tájnyelvi), bezárol (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a külpolitika szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

középfok

főnév
 • komparatívusz (szaknyelvi)

kiönt

ige
 • kifolyat, kiürít, önt, kiömleszt, locsol, csurgat (bizalmas), öntöz, csepegtet, kidönt, kiloccsant, kilohint (tájnyelvi), elletyikel (tájnyelvi)
 • kidob, kiszór, kirak, lerak, kiborít
 • (haragot) kiad, kitálal, (szívet) kitár
 • megformál, formáz, formába önt, mintáz, megmunkál, alakít, kidolgoz, körvonalaz, alkot
 • (folyóvíz): kiárad, kicsap, kilép a medréből, kiözönlik, túlfolyik, kifakad (tájnyelvi)

kiismer

ige
 • megismer, kitapasztal, kitanul, átlát, kifigyel, belelát a kártyáiba (szleng)
 • (kiismeri magát): eligazodik, ismeri a dörgést, tudja a dürgést

karám

főnév
 • istálló, kerítés, akol, delelőhely, esztena (tájnyelvi), cserény (tájnyelvi)
 • vityilló, kalyiba, kunyhó, gunyhó (tájnyelvi), gurgying (tájnyelvi), viskó, gurgyolag (régies)

kulák

főnév
 • nagygazda, zsírosparaszt, gazdag paraszt

lemondás

főnév
 • megtagadás, renunciáció (idegen), megvonás, rezignáció, elállás, önmegtagadás, áldozat
 • leköszönés, abbahagyás, távozás, visszavonulás
 • leszokás, felhagyás, absztinencia (választékos), aszkézis (idegen)

tőzsér

főnév
 • (régies): marhakereskedő
 • kereskedő, kalmár (régies), kufár (régies)

immunitás

főnév
 • védettség, ellenállóképesség
 • mentesség, sérthetetlenség, kiváltság, mentelmi jog

időhúzás

főnév
 • elnyújtás, nyújtás, halogatás
 • akadályozás

feltétel, föltétel

főnév
 • kívánalom, kikötés, megszorítás, megkötés, kondíció, alapfeltétel, előfeltétel, posztulátum (szaknyelvi)
 • adottság

iskolaév

főnév
 • tanév, oktatási év

leszorít

ige
 • leprésel, lenyom, lesajtol
 • lefog, rögzít
 • redukál, korlátoz, visszafog
 • (hajat): hátraszorít, lekötöz, összefog

másfél

számnév
 • egy és fél, kettedfél (régies)

avítt

melléknév
 • elviselt, viseltes, elkoptatott, kopott, ásatag, elhasznált, ócska, nyűtt, elnyűtt, ósdi, divatjamúlt, ódivatú, avult

nézeget

ige
 • tekinget, vizslat, fürkész
 • böngész, vizsgálódik
 • méreget, gusztál (bizalmas), vizsgálgat, mustrál
 • lapozgat

mélyül

ige
 • növekedik, bővül, tágul, terjeszkedik, tért nyer
 • erősödik, fokozódik, elhatalmasodik

külváros

főnév
 • előváros, peremváros, alvóváros, periféria (idegen), hóstát (régies), külterület, kültelek, peremkerület

közbelépés

főnév
 • beavatkozás, megszakítás, félbeszakítás, közbenjárás, intézkedés, segédkezés, interveniálás (szaknyelvi)

légies

melléknév
 • finom, könnyed, kecses, tündéri, testetlen, anyagtalan, árnyszerű, éteri, szilfid (régies), szubtilis (idegen), filigrán, pneumatikus (régies)(bizalmas)
 • súlytalan, könnyű
 • áttetsző

méhész

főnév
 • méhtenyésztő, méhesgazda, dongós (tájnyelvi)

lánctalp

főnév
 • hernyótalp, hernyólánc

kísérletezik

ige
 • kutat, vizsgálódik, elemez, búvárkodik, tanulmányoz, tesztel, analizál, experimentál (idegen)
 • próbálgat, próbálkozik, fáradozik (valamin), vállalkozik (valamire), bajlódik (valamivel)

lejt

ige
 • ereszkedik, hajlik, dől, esik, aláfut, alávezet
 • (táncot): lépeget, jár, rop, táncol
 • megy, vezet

méltóságos

melléknév
 • (választékos): méltóságteljes, méltó, dicső, fejedelmi, fenséges, fennkölt, magasztos, ünnepélyes, tekintélyes, bámulatos, nagyszerű, nemes
 • (régies): nagyméltóságú, kegyelmes, nagyságos