óceánjáró szinonimái

melléknév, főnév
 • tengerjáró

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

vályog

főnév
 • vályogtégla, sártégla, mórtégla (régies)
 • agyagsár (régies), téglaagyag, tapasztóagyag

kikerül

ige
 • megkerül, elkerül, kitér, elhajlik, (sugár) megtörik
 • kivéd, kitér, felfog, elhárít, kisiklik, kihúzza magát, elejét veszi, megelőz, megakadályoz, hatástalanít
 • elnéz, elkerüli a figyelmét, elmellőz (tájnyelvi)
 • túljut, kijut, megmenekül, megúszik (bizalmas), kikecmereg, kievickél, kivergődik, kivacáholódik (tájnyelvi), kivackolódik (tájnyelvi)
 • kitelik, futja, kijön
 • összeáll, összetevődik, származik, összejön, áll (valamiből)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a óceánjáró szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

november

főnév
 • őszutó, Szent András hava, Nyilas hava, mindszent hava (régies), mindenszentek hava

mesél

ige
 • mesét mond, fabulázik (régies), regél, historizál (idegen)
 • beszél, anekdotázik, adomázik, szóval tart, sztorizik (bizalmas)
 • elmesél, elmond, előad

melles II.

főnév
 • (tájnyelvi): mellény, bőrmellény

megdől

ige
 • oldalra dől, elferdül, elmozdul
 • meghajlik, lefekszik, félredől
 • meginog, megbillen, félrebillen, megroggyan, megtántorodik, megrendül (választékos)
 • megbukik, hatalmát veszti
 • érvénytelenné válik
 • tévesnek bizonyul
 • (szleng): elfárad, kikészül, kimerül

nyomán

névutó
 • alapján, segítségével, következtében, kiindulva (valamiből)

ördögi

melléknév
 • sátáni, diabolikus, félelmetes, pokoli, infernális (régies), démonikus, démoni, kísérteties, gonosz, alvilági, ördöngös
 • kárörvendő, gúnyos

lenéz

ige
 • letekint, lepillant, alánéz, alátekint, lesandít, lebukkant (bizalmas)
 • lemásol, leles, elles, lelop, lepuskáz (bizalmas), indigózik (szleng), kancsalít (szleng), lekopíroz, lekoppint (szleng), lekottáz (szleng), kukkerol (szleng), kuksizik (szleng)
 • lebecsül, alábecsül, ócsárol, lefitymál, megvet, leköp, lekicsinyel, lekezel, lemosolyog, kiröhög, lesajnál (szleng), fütyül (valakire), fumigál Sz: a csizmáját se törölné bele; a sáros cipőjét se törülné belé; annyiba se veszi, mint a köpését; annyira becsül, mint a téli agárt; fölényesen kezel; huszonnyolcra vesz (szleng); kutyába se veszi; leereszkedően bánik (valakivel); levegőnek néz; magas lóról beszél; magasról szarik rá (durva); pillantásra se méltat; semmibe vesz; úgy néz rá, mint a lúd a piros kukoricára
 • lelátogat, leutazik, leruccan (bizalmas), leugrik (bizalmas)

légüres

melléknév
 • légmentes, légritkított, légtelen, vákuumos
 • elszigetelt (tér)

jómadár

főnév
 • csibész, mihaszna, díszpéldány, díszpinty, díszvirág, mákvirág, jó firma, jópipa, jó cég, semmirekellő, gazfickó, csirkefogó, jó cenk (tájnyelvi), jó mag (tájnyelvi)

liba

főnév
 • lúd, pipe (tájnyelvi), zsiba (tájnyelvi), bizsi (tájnyelvi), buriska (tájnyelvi)
 • (pejoratív): lány, nő
 • (szleng): kettes, elégséges

összedolgoz

ige
 • összegyúr, egybedolgoz, összekever
 • összekopíroz
 • összevarr, egybeilleszt

patetikus

melléknév
 • ünnepélyes, emelkedett, fenséges, fennkölt, szárnyaló, magasztos, méltóságteljes
 • dagályos, fellengzős, szenvelgő, sallangos, cikornyás
 • hatásvadász, teátrális, színpadias
 • lángoló, heves, szenvedélyes

elkér

ige
 • kölcsönkér, kölcsönöz, kikönyörög, kisír, elkunyerál (bizalmas)
 • kér, felszámít, számít, fizettet

suba

főnév
 • bunda, guba, subica (régies), köpönyeg
 • subaszőnyeg

rém I.

főnév
 • kísértet, fantom, rémkép, szörny, szörnyeteg, szellem, rém, démon
 • mumus
 • rémület, rémség, iszonyat
 • átok, csapás

odaad

ige
 • átnyújt, átad, odanyújt, juttat, kézbesít, továbbít, továbbad, osztogat, odapasszol (bizalmas), odadob, odalök (pejoratív), odavet
 • odaajándékoz, adakozik, adományoz, odaítél, ráruház, átruház, átenged, fölkínál, odaígér
 • feláldoz, áldozatul ad, szentel (valakinek valamit)
 • ráhagy (valakire), örökül hagy
 • rábíz
 • (labdát): átad, passzol

nézeget

ige
 • tekinget, vizslat, fürkész
 • böngész, vizsgálódik
 • méreget, gusztál (bizalmas), vizsgálgat, mustrál
 • lapozgat

oszlopcsarnok

főnév
 • kolonnád (régies), portikusz (régies)

razzia

főnév
 • ellenőrzés, rajtaütés, őrjárat

okos

melléknév
 • ravasz, kitanult, fortélyos, szemfüles, leleményes, agyafúrt, fondorlatos

mihaszna

melléknév, főnév
 • haszontalan, semmirekellő, hiábavaló, ingyenélő, naplopó, munkakerülő, dologtalan, here

öltözik

ige
 • öltözködik, felöltözik
 • (valahogyan): ruházkodik, jár

rekedt2

melléknév
 • rekedtes, fátyolos, borízű, érdes, reszelős, tompa
 • fahangú, torokhangú