munkanélküliség szinonimái

főnév
 • állástalanság, munkátlanság, foglalkozásnélküliség, kenyérgond (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

terpeszkedik

ige
 • elnyújtózik, elnyúlik (bizalmas), szétterped, elterül, eltehénkedik (bizalmas)

mérgezés

főnév
 • toxikáció (szaknyelvi), étetés (tájnyelvi), mételyezés (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a munkanélküliség szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

minél

kötőszó
 • mennél, mentül (régies)

megházasodik

ige
 • megesküszik, összeházasodik, házasságot köt, örök hűséget esküszik (választékos), házasságra lép, egybekel (választékos), frigyre lép, esküvőt tart, lakodalmat ül, menyegzőt ül, bedobja a törülközőt (szleng), beadja a derekát (szleng)
 • megnősül, elvesz (valakit), feleségül vesz (valakit), nőül vesz (valakit), feleséget vesz (tájnyelvi), megfeleségesedik (tájnyelvi), papucskormány alá jut (tréfás), asszonyt vesz a házhoz (tájnyelvi)
 • férjhez megy, feleségül megy (valakihez), hozzámegy (valakihez), nőül megy (valakihez) (választékos), nejévé lesz, bekötik a fejét, főkötő alá kerül (tájnyelvi)

megdől

ige
 • oldalra dől, elferdül, elmozdul
 • meghajlik, lefekszik, félredől
 • meginog, megbillen, félrebillen, megroggyan, megtántorodik, megrendül (választékos)
 • megbukik, hatalmát veszti
 • érvénytelenné válik
 • tévesnek bizonyul
 • (szleng): elfárad, kikészül, kimerül

lerakódás

főnév
 • leülepedés, üledék, felhalmozódás, inkrusztáció (idegen), szedimentum (szaknyelvi)

mosnivaló

főnév
 • szennyes, cula (tájnyelvi)

2

főnév
 • nőszemély, fehérnép, vászoncseléd, fehércseléd, hölgy, úrhölgy, dáma, asszonyember, hölgyemény (pejoratív), némber (pejoratív), csaj (szleng), nőci (bizalmas), tyúk (szleng), pipi (szleng), liba (szleng), bige (szleng), zsena (szleng), spiné (szleng), bula (szleng), nőstény (durva), tehén (durva), dóg (durva), bestia (durva), amazon

középszer

főnév
 • (régies): középút
 • középszerűség

körötte

határozószó
 • körülötte, körös-körül, minden oldalon, körben

idealista

melléknév
 • ábrándozó, ábrándokban élő, gyakorlatiatlan, fellegjáró, romantikus, naiv, álmodozó

kurzus

főnév
 • tanfolyam
 • árfolyam
 • (szaknyelvi): irányvonal, irányzat

nyers

melléknév
 • főtlen, fővetlen, sületlen, forralatlan
 • friss, zöld (gyümölcs, zöldség)
 • kikészítetlen, megmunkálatlan, cserzetlen, finomítatlan, csiszolatlan, beavatatlan, feldolgozatlan
 • natúr, érdes
 • vakolatlan
 • kezdetleges, kidolgozatlan, vázlatos, hevenyészett, odavetett, első, elnagyolt
 • udvariatlan, faragatlan, bárdolatlan, neveletlen, modortalan, műveletlen, goromba, otromba, durva, kíméletlen, kemény, vad, rideg, kegyetlen, érzéketlen

osztalék

főnév
 • részesedés, nyereségrészesedés, jutalék, prémium, riszt (szleng), kvóta (szaknyelvi), dividenda (idegen), provízió (szaknyelvi), zsibaj (szleng)

dugva

határozószó
 • rejtve, titokban, titkosan, alattomban, suttyomban, sutyiban (bizalmas), lopva
 • (bizalmas): tömve, dugig, dugvást (tájnyelvi), zsúfolásig, telis-tele

ritkás

melléknév
 • ritka, gyér, szórványos, hézagos, elszórt, vigályos (tájnyelvi)

pisi

főnév
 • vizelet, kisdolog, pipi (bizalmas), húgy (durva), urina (szaknyelvi), brunya (durva), pisa (durva)

munkatárs

főnév
 • kolléga, szaktárs, kartárs (régies), dolgozótárs, szaki (bizalmas)
 • partner, üzlettárs, társ
 • segítőtárs, asszisztens, famulus (bizalmas), samesz (bizalmas), fullajtár (bizalmas)
 • kutató, tudományos kutató

mind II.

határozószó
 • mindinkább, mindig, egyre

nekitámad

ige
 • nekiesik, nekiugrik, nekiront, nekimegy, ráront, rátör, ráveti magát, rátámad, kifakad, torkának ugrik, gorombáskodik (valakivel), nekifeszít (tájnyelvi)

petúnia

főnév
 • tölcsérke

nacionalizmus

főnév
 • hazafiság, hazafiasság, hazafias érzés, nemzeti érzés
 • (pejoratív): sovinizmus (idegen)

megkeményít

ige
 • megedz, megacéloz, megerősít, megszilárdít, megsúlyosít (régies)
 • megszigorít, megszilárdít

nesztor

főnév
 • (választékos): rangidős, korelnök

piperkőc

főnév, melléknév
 • bájgúnár, ficsúr, gigerli (régies), uracs (régies), divatbáb, pojáca, jampec (régies), divatmajom, divatbolond, szépfiú, díszhím, arszlán (régies), dandy (régies), nóblis (tájnyelvi), piperés (tájnyelvi), flancos (idegen), divathős (régies)