propozíció szinonimái

főnév
 • előterjesztés, javaslat, javallat, indítvány
 • (logikai) ítélet
 • (szaknyelvi) (eposzban): témamegjelölés

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kizsuppol

ige
 • kitoloncol
 • kidob, kiteszi a szűrét

hangnem

főnév
 • stílus, beszédmodor, hangvétel, hangszín, tónus, modor, alaphang
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a propozíció szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

pléd

főnév
 • takaró, pokróc, útitakaró, lábtakaró
 • (tájnyelvi): nagykendő, sál

öregapa

főnév
 • nagyapa, szépapa, másikapa (tájnyelvi), papóka (tájnyelvi), peszeapika (tájnyelvi)

oszlopcsarnok

főnév
 • kolonnád (régies), portikusz (régies)

nekitámad

ige
 • nekiesik, nekiugrik, nekiront, nekimegy, ráront, rátör, ráveti magát, rátámad, kifakad, torkának ugrik, gorombáskodik (valakivel), nekifeszít (tájnyelvi)

pozíció

főnév
 • testhelyzet, pozitúra, testtartás
 • hadállás
 • állás, tisztség, munkakör, beosztás, hatókör, rang, tekintély, befolyás, hivatal
 • helyzet, státusz, állapot

rendfokozat

főnév
 • rang, sarzsi (bizalmas)

mennybolt

főnév
 • ég, égbolt, égboltozat
 • világűr, világegyetem, mindenség, éter
 • menny

megzendül

ige
 • felcsendül, felharsan, megpendül
 • (harang): megkondul, megszólal
 • (ég) megdördül

konföderáció

főnév
 • szövetség, liga, államszövetség

mindennap

határozószó
 • naponta, naponként, gyakran, gyakorta

rettentő

melléknév
 • rettenetes, borzalmas, borzasztó
 • iszonyú, szörnyű, irtózatos, förtelmes, mérhetetlen, hatalmas, roppant, óriási, horribilis
 • irtó, hallatlan

semleges

melléknév
 • (szaknyelvi): neutrális (idegen), inaktív (idegen), indifferens (idegen)
 • pártatlan, elfogulatlan, részrehajlatlan, tárgyilagos, objektív
 • közömbös, közönyös, érdektelen

felköszönt, fölköszö

ige
 • üdvözöl, gratulál, megural (régies), megköszönt (tájnyelvi), elbarázdál (tájnyelvi)
 • áldomást mond, tósztot mond, pohárköszöntőt mond

tekervény

főnév
 • görbület, kanyarulat, hajlat, kacskaringó

szerfelett, szerfölö

határozószó
 • felettébb, fölöttébb, nagyon, igen, módfelett, különösen, rendkívül, igencsak, roppantul, nagymértékben, rettenetesen, borzasztóan, fenemód, iszonyúan, szörnyen, irtóra (szleng), állatira (szleng)

prototípus

főnév
 • őstípus, őspéldány, ősminta, archetípus (szaknyelvi)
 • minta, mintapéldány, mintadarab, alaptípus, alapforma
 • mintakép, megtestesítés

piszkít

ige
 • piszkol, mocskol, maszatol, szutykol, szennyez, koszol
 • székel, rondít, undokít

rátalál

ige
 • rálel, ráakad, rábukkan, meglel, belebotlik, felfedez, megtalál
 • rájön, rátapint, eltalál, kitalál, ráhibáz
 • (régies): ráillik, talál

szende II.

főnév
 • (régies): naiva

rabbi

főnév
 • zsidó pap, rabbinus (régies), (izraelita) lelkész, hittudós, mester (régies)

őszibarack

főnév
 • barack, szőrösbarack (tájnyelvi)
 • nektarin (idegen)

regisztrál

ige
 • lajstromoz, bejegyez, jegyzékbe vesz, összeír, iktat, besorol, listára vesz, bevezet, katalogizál, kartotékol (szaknyelvi), nyilvántart
 • megállapít, feljegyez, felsorol, rögzít, jelöl, jelez, felír, feltüntet

szerencsekívánat

főnév
 • jókívánság, gratuláció