passzív szinonimái

melléknév
 • tétlen, szótlan, hallgatag
 • közönyös, közömbös, részvétlen
 • (szaknyelvi): szenvedő(szaknyelvi)
 • (szaknyelvi): veszteséges

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

csillag

főnév
 • állócsillag, hullócsillag, meteor (szaknyelvi)
 • csillagjegy, jegy, csillagzat, csillagkép
 • rangjelzés
 • rendjel, érdemrend, kitüntetés, plecsni (pejoratív)
 • (állat homlokán): hold, folt
 • sztár, filmcsillag, mozicsillag, díva

hurkol

ige
 • csomóz, csomót köt, hurokra köt, csimbókot köt, bokrot köt
 • fon, sző
 • slingel
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a passzív szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

ötvös

főnév
 • ezüstműves, aranyműves, vésnök

nyolcas

melléknév
 • nyolctagú
 • nyolc egységnyi
 • oktett (szaknyelvi)
 • nyolcevezős

nívós

melléknév
 • színvonalas, kiemelkedő, kitűnő, értékes, rangos

mindenféle

melléknév
 • vegyes, mindenfajta, mindennemű, heterogén, miegymás
 • sokféle, különféle, különnemű

parancsolat

főnév
 • (régies): parancs, utasítás, rendelkezés, rendelet, meghagyás

pótolható

melléknév
 • leváltható, elmozdítható, helyettesíthető, nélkülözhető
 • helyrehozható, orvosolható, jóvátehető

megjutalmaz

ige
 • megajándékoz, kitüntet, megdicsér, megbecsül, kiemel, díjaz, honorál, megkoszorúz (régies), javadalmaz (régies)

megfigyelő I.

melléknév
 • néző, bámészkodó, leselkedő, kukkoló (szleng)

kikerülhetetlen

melléknév
 • szükségszerű, sorsszerű, végzetszerű, bekövetkező, kényszerű, fatális, elháríthatatlan, elkerülhetetlen, meggátolhatatlan, megelőzhetetlen, megváltoztathatatlan, feltartóztathatatlan, elmaradhatatlan
 • törvényszerű, előírt, kötelező, megszabott, megkívánt, velejáró, sarkalatos, lényegbeli, fontos

megrémít

ige
 • megijeszt, megzavar, megrémiszt, megriaszt, megrettent, felkavar, feldúl, meghökkent, elborzaszt, megfélemlít, rémületbe ejt, sóbálvánnyá mereszt, felzaklat, terrorizál

propaganda

főnév
 • népszerűsítés, hangulatkeltés, hírverés, ismertetés, reklám, terjesztés
 • hirdetés, korteskedés, választási hadjárat, agitáció (idegen)

rendel

ige
 • hozat, küldet, megrendel
 • leköt, lefoglaltat
 • citál, idéz, kéret, hív, hí, küld
 • beoszt, alárendel
 • (régies): elrendel, előír, parancsol, utasít, végez, határoz, szab
 • predesztinál (régies), meghatároz
 • felír, javasol, javall, előír
 • rendelést tart, fogad

étvágy

főnév
 • gusztus, apetitus (idegen), etyepetye (régies), ehetnék, éh

szökőkút

főnév
 • ugrókút (régies), fontana (régies)
 • gejzír

sült II.

főnév
 • sült hús, pecsenye, flekken (idegen), parázsolt (régies)

pásztor

főnév
 • juhász, juhpásztor, számadó, bacsó (tájnyelvi), pakulár (tájnyelvi)
 • disznópásztor, kondás, csordás, tehénpásztor, gulyás, csordapásztor, marhapásztor, cowboy (idegen), gaucho (idegen) Sz: hordozza a botot
 • (tájnyelvi): csősz, őr
 • pap, lelkipásztor, atya, lelkész, tisztelendő, tiszteletes

összeverekedik

ige
 • összecsap, összekap, ölre megy, birokra kel, összeugraszkodik (tájnyelvi)

pityereg

ige
 • sír, sír-rí, sírdogál, itatja az egereket (tréfás), könnyezik, picsog (tájnyelvi), szepeg, szipog, vinnyog (tájnyelvi), koszog (tájnyelvi), nyifog-nyafog, szipákol, nyögdécsel, nyöszörög, zokog, bőg
 • siránkozik, kesereg, búslakodik, búsong, bánkódik, lógatja az orrát

statiszta

főnév
 • segédszínész, mellékszereplő, figuráns (régies)

penget

ige
 • (húros hangszert): játszik (valamin), gitározik, citerázik (bizalmas), bizget (tájnyelvi)
 • (bizalmas): megpendít, javasol, emleget, előhoz, felhoz

nyúlfarknyi

melléknév
 • rövid, kurta
 • kevés, csekély

pólus

főnév
 • sark, sarok
 • véglet, szélsőség, túlzás, extremitás (idegen), szertelenség

surran

ige
 • suhan, oson, lopódzik, lopózik, lopakodik, sompolyog, firren (tájnyelvi), csusszan, suttyan (tájnyelvi), kecmerkedik (tájnyelvi)
 • suhog (madár)