pásztor szinonimái

főnév
 • juhász, juhpásztor, számadó, bacsó (tájnyelvi), pakulár (tájnyelvi)
 • disznópásztor, kondás, csordás, tehénpásztor, gulyás, csordapásztor, marhapásztor, cowboy (idegen), gaucho (idegen) Sz: hordozza a botot
 • (tájnyelvi): csősz, őr
 • pap, lelkipásztor, atya, lelkész, tisztelendő, tiszteletes

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

cibál

ige
 • húzgál, rángat, ráncigál, huzigál, megtépáz, tépáz, tépdes, húz, vonszol, szaggat, cibáz (tájnyelvi), cincál (tájnyelvi), csupáz (tájnyelvi), gyámbál (tájnyelvi), gyámbász (tájnyelvi), gyepál (tájnyelvi)

csonthártyagyulladás

főnév
 • periostitis (szaknyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a pásztor szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

özvegy

főnév
 • özvegyasszony
 • özvegyember

nyomatékos

melléknév
 • kiemelt, hangsúlyozott, fontos
 • világos, határozott, kifejezett, komoly
 • hangsúlyos, akcentuált (választékos), emfatikus
 • súlyos, fajsúlyos, nehéz, erőteljes
 • jelentős, jelentőségteljes, sokatmondó, jelentékeny, alapos, nyomós, hathatós, számba veendő, mellőzhetetlen, mértékadó, mérvadó, életbe vágó, létfontosságú, vitális (régies), sorsdöntő

norma

főnév
 • szabály, szabvány, minta, előírás, elvárás, mérce, mérték, követelmény, irányelv

mindennapos

melléknév
 • naponkénti, mindennapi, gyakori
 • szokásos, rutin, szokott, szokványos
 • hétköznapi, közönséges, általános, apró-cseprő, kicsinyes, banális, közhelyszerű, sablonos, elcsépelt, átlagos, triviális, köznapi, átlag, tucat, semmitmondó

paraszti

melléknév
 • vidéki, falusi, népi, rusztikus, póri (régies)
 • földművelő, mezőgazdasági

potyog

ige
 • hull, hullik, hulladoz, esik
 • pereg
 • bukdosik (tájnyelvi), el-elesik

megkegyelmez2

ige
 • (tájnyelvi): önöz, magáz

megfoghatatlan

melléknév
 • érthetetlen, felfoghatatlan, elképzelhetetlen, titokzatos, rejtelmes, megmagyarázhatatlan, kifürkészhetetlen, megfejthetetlen, kiismerhetetlen, hihetetlen, természetfölötti, földöntúli

kikopik

ige
 • elvékonyodik, kilyukad, szétfoszlik, kifoszlik, kifeslik, szétszakad, kirojtosodik, szétmegy, tönkremegy, kikeshed (tájnyelvi), kikeslik (tájnyelvi), kikoszpitolódik (tájnyelvi), kimelled (tájnyelvi)
 • kifogy (valamiből), megfogyatkozik (valamiben)
 • (valahonnan): elmarad, kimarad, kikerül

megrezzen

ige
 • megrezdül, meginog, megrendül, zöttyen, zökken, döccen, vibrál, megrázkódik, összerezzen, megrándul
 • megijed, megriad, megrebben, megrisszankodik (tájnyelvi)

prostituált

főnév
 • utcalány, utcanő, rossz nő, kitartott, ká (szleng), örömlány, presszótündér (tréfás), lepedőakrobata (szleng), éjjeli lepke, sarkangyal (tréfás), sarkcsillag (tréfás), pillangó (bizalmas), valutapillangó (tréfás), rosszlány (tréfás), hetéra (választékos), kokott (régies), kurtizán (választékos), perdita (régies), rima (tájnyelvi), céda (durva), kéjnő (régies), kéjhölgy (régies), szuka (durva), szajha, ringyó (durva), ribanc (durva), kurva (durva), lotyó (durva), cafka (szleng), darab (szleng), fürdős (szleng), kuruc (bizalmas), cafrang (tájnyelvi), dajna (tájnyelvi), cula (tájnyelvi), szotyka (tájnyelvi), riherongy (tájnyelvi), csávásdézsa (tájnyelvi)

rendetlenkedik

ige
 • hancúrozik, haszontalankodik, rosszalkodik, helytelenkedik, rajcsúroz (bizalmas), riháncol, dévajkodik, nem fogad szót, hebehurgyáskodik Sz: rossz fát tesz a tűzre
 • (belső szerv): kellemetlenkedik

evégből

határozószó
 • evégett, ezért, e célból, evégre

szőrmentében

határozószó
 • szőrmentén, óvatosan, kíméletesen, tapintatosan, körültekintően, csínján

sürgöny

főnév
 • távirat, telegram (régies)

patent

főnév
 • patentkapocs, kapocs, nyomókapocs, ruhakapocs
 • (régies): szabadalom, szabadalomlevél

összevonás

főnév
 • egyesítés, egységesítés, összpontosítás, koncentráció (idegen), kontrakció (idegen), centralizáció (idegen)
 • egyszerűsítés, rövidítés, redukció, redukálás

plakát

főnév
 • falragasz, hirdetmény, hirdetés, transzparens, közlemény
 • reklám

stimmel

ige
 • egyezik, egybevág (valamivel), összhangban van, passzol (bizalmas), klappol (bizalmas), összeillik, harmonizál, megfelel
 • rendben van, úgy van, helyes
 • (szaknyelvi): (hangszert) hangol

pénzéhes

melléknév
 • pénzsóvár, pénzszomjas (régies), mohó, harácsoló, haszonleső, nyereségvágyó, kapzsi, észér (tájnyelvi), telhetetlen, nyereséghajhász

nyúzott

melléknév
 • elgyötört, megviselt, elkínzott, fáradt, elnyűtt
 • kialvatlan

pont

főnév
 • punktum (régies)
 • folt, petty, pötty, pecsét
 • hely, helység, térség
 • időpont, pillanat
 • mozzanat
 • szakasz, fejezet, paragrafus, klauzula (szaknyelvi), cikkely
 • poén (szaknyelvi), pontérték
 • mérték, fok
 • (régies): szempont, tekintet
 • (hsz-szerűen): pontosan, éppen

süketnéma, siketnéma

melléknév
 • kuka (tájnyelvi), kukanéma (tájnyelvi), sükebóka (tájnyelvi)