ötvös szinonimái

főnév
 • ezüstműves, aranyműves, vésnök

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

atyafiság

főnév
 • rokonság, család, komaság, pereputty (bizalmas), sógorság (régies), hozzátartozók, vérség (régies)

kifejt

ige
 • hüvelyez, kihánt, kihámoz, kopaszt, kitokoz, csumál (tájnyelvi), kipirgál (tájnyelvi)
 • kibont, felfejt, felbont
 • kitermel, kibányász
 • érvényre juttat, kibontakoztat
 • előad, ismertet, értelmez, fejteget, megmagyaráz, explikál (szaknyelvi), interpretál, tolmácsol, kommentál, tisztáz, érthetővé tesz, megvilágít, illusztrál, taglal, elmagyaráz, feltár
 • (régies): kifejleszt, kidolgoz
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a ötvös szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

őrködik

ige
 • csőszködik, vigyáz, őrt áll, felügyel, ügyel, vigilál (idegen), silbakol (régies), strázsál, virraszt, figyel, szemmel tart, szobroz (szleng), falaz (szleng), gyertyáz (szleng)
 • ápol, gondoz, törődik

nénike

főnév
 • anyó, anyóka, öreganya, nénémasszony (régies), szülike (tájnyelvi), nenüske (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): nagynéni, tante (régies)
 • (tájnyelvi): testvérnéne, nővér, nőtestvér, nenő (tájnyelvi), nénike (tájnyelvi)

nagyváros

főnév
 • világváros, főváros, metropolisz, megapolisz (idegen)

mély I.

melléknév
 • feneketlen, bemélyedő, mélységes
 • alt
 • basszus
 • veláris (szaknyelvi)
 • elmélyült, alapos, mélyenszántó, mélyreható, okszerű, lényeges, állandó, átfogó, beható, átható, intenzív, erős
 • (hang): öblös, dörmögő
 • sötét, árnyékos, telített

összemegy

ige
 • (ruha): kisebbedik, zsugorodik, összehúzódik, szűkül, összeugrik
 • aszik, összeesik, összetöpörödik, megrökönyödik (tájnyelvi)
 • kocsonyásodik
 • (tej): megsavanyodik, megtúrósodik
 • megalszik
 • összeütközik, összefut, összeszalad, összekoccan, karambolozik, összecsattan

piciny

melléknév, főnév
 • pici, pincurka, parányi, picinkó, apró, csöppnyi, miniatűr, pöttöm, icipici, incifinci, aprócska

megcsiklandoz

ige
 • csikiz (bizalmas), megcsikant (tájnyelvi), megkuckol (tájnyelvi), megsisiz (tájnyelvi)

matematika

főnév
 • számtan, mennyiségtan, matek (bizalmas), matézis (szleng), gyöktan (szleng), logosz (szleng), matyus (szleng), tematik (szleng)
 • matematikaóra

kiad

ige
 • kinyújt, kiszolgáltat, kézbe ad, átad, expediál (idegen)
 • kifizet
 • kioszt
 • kiállít
 • elkölt, költ, elvásárol, fordít, kifizet, kihelyez
 • bérbe ad, albérletbe ad, kikölcsönöz, kölcsönad
 • publikál, megjelentet, kinyomtat, kihoz (bizalmas)
 • kibocsát, forgalomba hoz
 • közöl, megparancsol, elrendel, elküld, utasít
 • odaenged, átenged, rendelkezésre bocsát
 • elárul, kiszolgáltat
 • kibocsát, kienged, szabadjára enged, kisugároz
 • kihány, kiokád, visszaad, kiöklendez, kirókáz, viszontlát (bizalmas), kibuk (tájnyelvi)
 • kiejt, kimond, hallat
 • kifejt, kiáraszt
 • (lelket) kilehel
 • szabadjára enged
 • elég, kitelik

meghitt

melléknév
 • igaz, hű, hűséges, őszinte, odaadó, közeli, közelálló, szoros, ragaszkodó, szívbéli (bizalmas), avatott (régies)
 • bizalmas, bensőséges, benső (régies), szívélyes, szívből jövő, baráti, közvetlen, mély, személyes, intim, intimus (régies), biztos (régies), kordiális (régies)
 • otthonos, barátságos, családias, kényelmes, kedélyes, meleg, kellemes, vonzó, lakályos, familiáris, idillikus, idilli, derűs, felhőtlen

plasztikus

melléknév
 • térhatású, háromdimenziós, térláttató
 • sztereó
 • szoborszerű, domború
 • életszerű, szemléletes, érzékletes, kézzelfogható, színes, kifejező, expresszív
 • formálható, alakítható, képlékeny, gyúrható, hajlékony, elasztikus, flexibilis, rugalmas

ráhárul

ige
 • ránehezedik, rászakad, rákerül, rájut, rázúdul, osztályrészül jut, feladatává lesz, kötelességévé lesz, ráháramlik (régies), rászármazik

érdemel

ige
 • kiérdemel, rászolgál, megszolgál

szíj

főnév
 • heveder, póráz, gurtni (bizalmas)
 • hajtószíj, gépszíj
 • bőrszalag, öv, derékszíj, nadrágszíj

skalp

főnév
 • (szleng): trófea

özvegy

főnév
 • özvegyasszony
 • özvegyember

önuralom

főnév
 • önmérséklet, önfegyelem, önfegyelmezés, önlegyőzés, önmegtartóztatás, önmegtagadás, kontinencia (idegen), mértékletesség, hidegvér, higgadtság, csigavér, magatűrhetés, visszafogottság, nyugalom

patyolatfehér

melléknév
 • hófehér, habfehér, tejfehér, hószín (választékos)

sérült

melléknév
 • sebesült, sebes, lesérült (szaknyelvi), bibis (bizalmas), bintus (tájnyelvi)
 • fogyatékos, mozgássérült, rokkant, invalidus (régies), hibás (tájnyelvi)
 • rongált, hibás, hiányos
 • törött

pányva

főnév
 • kötél, kötőfék, lasszó

nézeteltérés

főnév
 • nézetkülönbség, véleménykülönbség, különbség, ellentét, differencia
 • összeszólalkozás, veszekedés, konfliktus, viszály, civódás, súrlódás, kocódás (tájnyelvi), összetűzés, szóváltás, purparlé, disszonancia, diszharmónia

pénztáros

főnév
 • pénztárnok (régies), kasszír (régies), pénzkezelő

síremlék

főnév
 • sírkő, síroszlop, sírkereszt, fejfa
 • kripta, mauzóleum, sírház (régies), (török) türbe