megrémít szinonimái

ige
 • megijeszt, megzavar, megrémiszt, megriaszt, megrettent, felkavar, feldúl, meghökkent, elborzaszt, megfélemlít, rémületbe ejt, sóbálvánnyá mereszt, felzaklat, terrorizál

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

araszol

ige
 • mászik, kúszik

restancia

főnév
 • hátralék, elmaradás, lemaradás, késedelem
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a megrémít szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

meghitt

melléknév
 • igaz, hű, hűséges, őszinte, odaadó, közeli, közelálló, szoros, ragaszkodó, szívbéli (bizalmas), avatott (régies)
 • bizalmas, bensőséges, benső (régies), szívélyes, szívből jövő, baráti, közvetlen, mély, személyes, intim, intimus (régies), biztos (régies), kordiális (régies)
 • otthonos, barátságos, családias, kényelmes, kedélyes, meleg, kellemes, vonzó, lakályos, familiáris, idillikus, idilli, derűs, felhőtlen

leszázalékolás

főnév
 • rokkant-nyugdíjasítás, rokkantosítás (bizalmas)

leken

ige
 • megken, beken, lemázol, lefest
 • (bizalmas): lekever, lemaszatol (tájnyelvi), behúz (bizalmas), odasóz (bizalmas)

kötözködik

ige
 • kötődik, ingerkedik, kötekedik, kikezd, kötölődik (tájnyelvi), beleköt (valakibe), szőröz (bizalmas), gáncsoskodik, bolháskodik (tájnyelvi), hörcsögösködik (tájnyelvi), kapcáskodik (valamibe) (tájnyelvi), akadékoskodik, ujjat húz (valakivel)

megmérkőzik

ige
 • szembeszáll, harcol, küzd, kiáll (valakivel), megütközik, párbajozik, megverekszik, megvív, megküzd, megbirkózik, harcra kel, felveszi a harcot, csatára kel, versenyre kel, összeméri erejét

mesterkéletlen

melléknév
 • keresetlen, cikornyátlan, egyszerű, természetes, ösztönös, naiv, fesztelen, világos, szerény, könnyed, őszinte, hamisítatlan, hétköznapi, közvetlen, nyílt, ártatlan, leplezetlen, valódi, szókimondó, tiszta, gyermeki, spontán

zacc

főnév
 • kávézacc, kávéalj, üledék

kiporol

ige
 • kiver, kikefél, kiráz, kileppel (tájnyelvi), kipall (tájnyelvi)
 • (bizalmas): elver, megver, elfenekel, elpaskol, eltángál, elnáspángol, megdádáz (bizalmas), elpáhol, megrak (bizalmas), helybenhagy, eldönget, elagyabugyál

kikísér

ige
 • elkísér, együtt halad, együtt megy (valakivel), kitámogat
 • kivezet, kivisz, eltávolít

harangoz

ige
 • kongat, húzza a harangot, gingallóz (tájnyelvi), búgat (tájnyelvi), kolontyol (tájnyelvi)
 • csönget, csenget, csilingel Sz: húzzák már a levesnótát
 • (lábbal): lóbál, lógáz

kitűnő

melléknév
 • kiváló, eminens, kiemelkedő, kimagasló, kiugró, csodálatra méltó, csodálatos, elsőrendű, elsőrangú, felülmúlhatatlan, élvonalbeli, élenjáró, első osztályú, rendkívüli, egyedülálló, páratlan, jeles, érdemes, dicséretes, derék, fenomenális, excellens (régies), nevezetes, hírneves, közismert, nagynevű, illusztris, prominens, nagyszerű, remek, fantasztikus, pompás, pazar, mesés, isteni, tökéletes, ragyogó, briliáns, kifogástalan, felséges, hasonlíthatatlan, minőségi, príma, klassz (szleng), tuti (bizalmas), szuper (bizalmas), menő (bizalmas), kasa (szleng), oltári (szleng), világi (szleng), csúcs (szleng), frankó (szleng), baró (szleng), finom, ízletes, zamatos, jóízű, élvezetes Sz: ilyet nem minden bokorban lehet találni; minden pénzt megér; hét nyelven beszél; kenterben ver

mindenfelől

határozószó
 • mindenhonnan, mindenünnen, minden oldalról, mindenünnét (tájnyelvi)
 • körös körül

nagyszájú

melléknév
 • (pejoratív): nagyhangú, szájas (pejoratív), nyelves, hangoskodó, hetvenkedő, legénykedő, nagypofájú (durva), háryjánoskodó, kérkedő, hencegő, szájhős, handabandázó, csahos (tájnyelvi), kerepelős (tájnyelvi), szájbók (tájnyelvi)
 • véresszájú (durva) Sz: akkora a szája, mint a bécsi kapu; akkora a szája, mint egy német papucs; be nem dughatni nagy száját; elejéből választotta a nyelvét; felvágta a bába a nyelvét; ha feje befér is az ablakon, de a nyelve be nem férhetne; jól megköszörülte a bicskáját; jól megkenték a kereket, forog a kerék; kibeszélne hat papot is; külön kell a nyelvét agyonütni, ha meghal; nem hagyta az anyjában a nyelvét; nem szorult seggébe a nyelve; olyan a szája, mint egy sikátor; szomszéd határba ér a nyelve

csámborog

ige
 • (tájnyelvi): cselleng, lézeng, ténfereg, csatangol, csavarog, bolyong, kóborol, kószál, lődörög, lötyög (bizalmas), őgyeleg, ődöng, csetlik-botlik, ámolyog (tájnyelvi)

políroz

ige
 • fényesít, fényez
 • csiszol, dörzsöl, dörgöl

önmaga

névmás
 • magamaga, saját maga, önnönmaga, tulajdon maga, maga

megrezzen

ige
 • megrezdül, meginog, megrendül, zöttyen, zökken, döccen, vibrál, megrázkódik, összerezzen, megrándul
 • megijed, megriad, megrebben, megrisszankodik (tájnyelvi)

meggyűlik

ige
 • felgyülemlik, összegyűlik, összegyűl
 • megsokasodik, megszaporodik
 • (seb): elgennyed, gennyesedik, elmérgedik (tájnyelvi), megérik

melódia

főnév
 • dallam, motívum, hanglejtés
 • dal, nóta, ének, zene, muzsika, szám
 • (szleng): munka, meló (bizalmas), robot (pejoratív)

óvónő

főnév
 • óvónéni (bizalmas), kisdedósné (tájnyelvi), óvodai pedagógus

megszorul

ige
 • megakad, beleszorul Sz: szorul, mint kutya a karó közt; elvan, mint kutya a kútban
 • megreked
 • elszegényedik, szükséget szenved, leég (bizalmas), legatyásodik (bizalmas), lerobban (szleng), pénzszűkében van, megszűkül (tájnyelvi) Sz: üres a bukszája(valakinek)(valakinek)

levelezőlap

főnév
 • lap, képeslap, levlap (bizalmas), üdvözlőlap, anziksz (idegen), anzikszkártya
 • fénykép (szaknyelvi)

mennyezet

főnév
 • plafon, födém, boltozat, fedél, tetőzet, padmaly (tájnyelvi), padlás (tájnyelvi)
 • baldachin, ágytető, ágysátor, ágymennyezet

öngyilkosság

főnév
 • szuicidium (idegen), önkivégzés (régies), önpusztítás