surran szinonimái

ige
 • suhan, oson, lopódzik, lopózik, lopakodik, sompolyog, firren (tájnyelvi), csusszan, suttyan (tájnyelvi), kecmerkedik (tájnyelvi)
 • suhog (madár)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

cégvezető

főnév
 • igazgató, főnök, ügyvezető, menedzser

alsószoknya

főnév
 • pendely (tájnyelvi), jupon (régies), cotillon (régies), alsóruha (tájnyelvi), alsórokolya (tájnyelvi), alsólén (tájnyelvi), pöndöl (tájnyelvi), bufándli (tájnyelvi), hosszúing (tájnyelvi), fersing (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a surran szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

síremlék

főnév
 • sírkő, síroszlop, sírkereszt, fejfa
 • kripta, mauzóleum, sírház (régies), (török) türbe

rászokik

ige
 • rákap, hozzászokik(valamivel)

racionalizál

ige
 • ésszerűsít, célszerűsít, egyszerűsít
 • elbocsát, áthelyez, eltávolít, kirúg (bizalmas)

parttalan

melléknév
 • végeláthatatlan, végtelen, határtalan
 • terjengős, hosszadalmas, se vége, se hossza

spicces

melléknév
 • mámoros, becsípett, italos, pityókás (bizalmas), kapatos, ittas, részeg, becsiccsentett (bizalmas), piás (szleng), mólés (szleng)

szemetel2

ige
 • szemerkél, permetezik, csepereg, cseperészik, csurog-csepeg, szitál

órarend

főnév
 • tanrend, órabeosztás, időbeosztás

odavan

ige
 • messze van, távol van, el van
 • hiányzik
 • elpusztult, vége, kampec (szleng), fuccs (bizalmas), vízbe esett (tréfás), kútba esett (tréfás), veszendőbe ment
 • elmúlt, eltűnt, elveszett
 • kivan, kimerült, kikészült, beteg, meggebed (durva), halálán van
 • (valakiért): rajong, bolondul, imád, bele van esve (valakibe) (bizalmas), lelkesedik, odáig van (valamiért), lepetézik (szleng)
 • megrökönyödik, elképed, megijed(valakiből)

lókötő

főnév
 • lótolvaj, lócsiszár
 • betyár (régies), szegénylegény
 • csirkefogó, csibész, gézengúz, gazember, gazfickó, zsivány (régies), kópé, mákvirág, rosszcsont, himpellér, pernahajder
 • naplopó, munkakerülő, dologkerülő, léhűtő, haszontalan, mihaszna

öngyilkosság

főnév
 • szuicidium (idegen), önkivégzés (régies), önpusztítás

szerelmi

melléknév
 • erotikus, gáláns, szexuális, pikáns, érzéki, szenvedélyes
 • szerelmes

szubvencionál

ige
 • támogat, segít, működtet, patronál, pártfogol, pénzel, segélyez, dotál, finanszíroz, szponzorál, menedzsel

gyógykezel

ige
 • gyógyít, kúrál, kezel, orvosol
 • gondoz, ápol, ellát, istápol

valamelyik

névmás
 • egyik, egy bizonyos, valamely (régies)

toppan

ige
 • belép
 • megjelenik, felbukkan, terem (valahol)

süketnéma, siketnéma

melléknév
 • kuka (tájnyelvi), kukanéma (tájnyelvi), sükebóka (tájnyelvi)

sikong

ige
 • sikongat, visong, sikoltoz, sivalkodik, sivítozik, visítozik, sivadoz (tájnyelvi), sivákolódik (tájnyelvi)

szatócs

főnév
 • fűszeres (régies), kalmár, kiskereskedő, boltos, krájzleros (bizalmas), vegyeskereskedő, kereskedő, bakonyás (régies), kufár (régies)

tisztító

főnév
 • vegytisztító, ruhatisztító, mosoda, mosóüzem, patyolat, puceráj (régies)
 • (régies): hashajtó, hajtószer, purgáló, purgatívum (szaknyelvi), purgó (régies, bizalmas), laxans (szaknyelvi), laxativum (szaknyelvi), hastisztító (régies), szalajtó (régies), fostató (tájnyelvi, régies)

száguld

ige
 • repül, rohan, fut, viharzik, suhan, robog, nyargal, vágtat, vágtázik, iramlik, iramodik, dönget (szleng), pörköl (szleng), sprintel (bizalmas), tép (szleng), repeszt (szleng), söpör (szleng), tűz (szleng) Sz: megy, mint a villámlás; megy, mint a szélvész; úgy jön, mint a lövedék

régente

határozószó
 • rég, régen, réges-rég, azelőtt, ezelőtt, hajdan, hajdanában, hajdanta, egykor, valamikor, valaha, régenében (tájnyelvi)

szelence

főnév
 • pikszis (régies), doboz, tok, persely, kazetta, skatulya, ládikó

tolószék

főnév
 • tolókocsi, rokkantkocsi, kerekes szék, járószék