kikerülhetetlen szinonimái

melléknév
 • szükségszerű, sorsszerű, végzetszerű, bekövetkező, kényszerű, fatális, elháríthatatlan, elkerülhetetlen, meggátolhatatlan, megelőzhetetlen, megváltoztathatatlan, feltartóztathatatlan, elmaradhatatlan
 • törvényszerű, előírt, kötelező, megszabott, megkívánt, velejáró, sarkalatos, lényegbeli, fontos

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

tapasz

főnév
 • ragtapasz, sebtapasz, flastrom (régies), emplastrum (szaknyelvi)
 • odaszorít, odanyom
 • sár, vakolat, agyag

kisbaba

főnév
 • baba, bébi, babuci, babica (tájnyelvi), buba (tájnyelvi), újszülött, pólyás, pólyás baba, csecsemő, csecsszopó, kisded, kisgyermek, palánta, csemete, csimota (bizalmas), kispulya, kölyök, poronty (bizalmas), kicsi, pici, csöppség
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kikerülhetetlen szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kiad

ige
 • kinyújt, kiszolgáltat, kézbe ad, átad, expediál (idegen)
 • kifizet
 • kioszt
 • kiállít
 • elkölt, költ, elvásárol, fordít, kifizet, kihelyez
 • bérbe ad, albérletbe ad, kikölcsönöz, kölcsönad
 • publikál, megjelentet, kinyomtat, kihoz (bizalmas)
 • kibocsát, forgalomba hoz
 • közöl, megparancsol, elrendel, elküld, utasít
 • odaenged, átenged, rendelkezésre bocsát
 • elárul, kiszolgáltat
 • kibocsát, kienged, szabadjára enged, kisugároz
 • kihány, kiokád, visszaad, kiöklendez, kirókáz, viszontlát (bizalmas), kibuk (tájnyelvi)
 • kiejt, kimond, hallat
 • kifejt, kiáraszt
 • (lelket) kilehel
 • szabadjára enged
 • elég, kitelik

jegyző

főnév
 • nótárius, írnok, írótiszt (régies), tollvivő (régies), lajstromozó (régies), rovár (régies), számba vevő (régies), írogató (régies)
 • jegyzőkönyvvezető, anyakönyvvezető
 • krónikás, íródeák, tudósító

istentisztelet

főnév
 • mise, áhítat, igehirdetés, szertartás, kultusz, liturgia
 • vallásosság, istenfélelem, imádás, ájtatosság

hóhér

főnév
 • bakó, ítélet-végrehajtó, pribék, poroszló (régies), vesztő (régies), hengér (tájnyelvi), csigázó (régies), fejvevő (régies)
 • gyilkos, kínzó, vérengző, briganti

kifizetődik

ige
 • megtérül, jövedelmez, megéri, bejön

kóc

főnév
 • csepű, hulladék

szökés

főnév
 • menekülés, menekvés, elmenekülés, télak (bizalmas), dezertálás (idegen)
 • (régies): szökkenés, ugrás
 • (tájnyelvi): tánc, táncolás

hajtószíj

főnév
 • gépszíj, közlőszíj, hajtóheveder

háborodott

melléknév
 • őrült, elmebajos, bolond, zavart, bomlott, eszelős, tébolyodott
 • nyugtalan, felkavart, izgatott, zaklatott, feldúlt

elvámol

ige
 • vámkezel, vámol

harangoz

ige
 • kongat, húzza a harangot, gingallóz (tájnyelvi), búgat (tájnyelvi), kolontyol (tájnyelvi)
 • csönget, csenget, csilingel Sz: húzzák már a levesnótát
 • (lábbal): lóbál, lógáz

konfekció

főnév
 • készruha

közíró

főnév
 • újságíró, publicista (idegen), hírlapíró

megrövidül

ige
 • fogy, sorvad, megkurtul (régies), kisebbedik
 • csorbul, gyengül, mérséklődik, hátrányt szenved

lottó

főnév
 • sorsjáték, szerencsejáték, számsorsjáték (régies), lutri (régies), lottéria (régies)

kikopik

ige
 • elvékonyodik, kilyukad, szétfoszlik, kifoszlik, kifeslik, szétszakad, kirojtosodik, szétmegy, tönkremegy, kikeshed (tájnyelvi), kikeslik (tájnyelvi), kikoszpitolódik (tájnyelvi), kimelled (tájnyelvi)
 • kifogy (valamiből), megfogyatkozik (valamiben)
 • (valahonnan): elmarad, kimarad, kikerül

kezdeményez

ige
 • javasol, javall, megindít, elindít, lanszíroz (idegen), szervez, alapít, létesít, iniciál (idegen), indítványoz, szorgalmaz
 • megteszi az első lépést

kitakarítatlan

melléknév
 • rendetlen, mocskos, piszkos

lezüllik

ige
 • elzüllik, lesüllyed, lecsúszik, lealacsonyodik, lealjasodik Sz: elmerül a fertőben

kínlódik

ige
 • szenved, fáj (valamije), gyötrődik, vonaglik, vergődik, kínokat áll ki, emészti magát, eszi magát, nyűglődik, nyavalyog, vajúdik (régies)
 • nyomorog, tengődik, ínségben él, sínylődik, sanyarog
 • vesződik, küszködik, bajlódik, fáradozik, erőlködik, munkálkodik, törődik, gürcöl, robotol (bizalmas), cülődik (tájnyelvi)

jogegyenlőség

főnév
 • egyenjogúság, demokrácia

kivándorlás

főnév
 • kiköltözés, kitelepülés, kivonulás, eltávozás, emigráció, exodus (idegen), expatriáció (régies)

lókötő

főnév
 • lótolvaj, lócsiszár
 • betyár (régies), szegénylegény
 • csirkefogó, csibész, gézengúz, gazember, gazfickó, zsivány (régies), kópé, mákvirág, rosszcsont, himpellér, pernahajder
 • naplopó, munkakerülő, dologkerülő, léhűtő, haszontalan, mihaszna