pólus szinonimái

főnév
 • sark, sarok
 • véglet, szélsőség, túlzás, extremitás (idegen), szertelenség

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

irgalom

főnév
 • kegyelem, kegy, könyörület, szánalom, részvét, megbocsátás, kegyesség, könyörületesség, feloldozás, malaszt (régies)

szívszaggató

főnév
 • szívfájdító, szívtépő, szívet tépő, szívfacsaró, szívbe markoló, megrendítő, megható, megindító, szánalmas
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a pólus szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

pénztáros

főnév
 • pénztárnok (régies), kasszír (régies), pénzkezelő

orvosság

főnév
 • gyógyszer, patikaszer, szer, medicina (szaknyelvi), ellenszer, medikamentum (régies), csodaszer, panácea (idegen), arkánum (régies)
 • ír, balzsam, flastrom, vigasz, vigasztalás

oktat

ige
 • tanít, okít, kiképez, nevel, iskoláz (választékos), kiművel
 • előadást tart
 • instruál (idegen), irányít, reguláz, palléroz (választékos), utasít
 • képez, idomít, treníroz
 • leckéztet (pejoratív), int, lelkére beszél, korhol, fedd

nádor

főnév
 • nádorispán (régies), palatinus (régies), palotagróf (régies), nagyúr (régies)

pislog

ige
 • hunyorog, hunyorgat, hunyorít, pillog, pislantgat, kummogat (tájnyelvi), passog (tájnyelvi), pisladoz (tájnyelvi) Sz: pislog, mint a miskolci béka a kocsonyában; pislog, mint a réti bagoly
 • pislákol
 • (bizalmas): kukucskál
 • tekinget, kacsingat

ráolvas

ige
 • szemére hány, fejére olvas, felró
 • ráimádkozik, kuruzsol, bájol (tájnyelvi)
 • (régies): rámér, ráró

megválaszt

ige
 • kikiált, megszavaz, megtesz (valakinek)
 • kiválaszt, kiszemel, mustrál (idegen)

megsirat

ige
 • meggyászol, megkönnyez, könnyeket ejt, könnyeket hullat, elsirat
 • megbán, sajnál, fájlal

kivándorlás

főnév
 • kiköltözés, kitelepülés, kivonulás, eltávozás, emigráció, exodus (idegen), expatriáció (régies)

mennyezet

főnév
 • plafon, födém, boltozat, fedél, tetőzet, padmaly (tájnyelvi), padlás (tájnyelvi)
 • baldachin, ágytető, ágysátor, ágymennyezet

régi

melléknév
 • réges-régi, ősrégi, ősi, ódon, avatag, ásatag, avult, elavult, avítt, ósdi, pókhálós, porlepett (választékos), szakállas (vicc), agg, aggott (régies), elaggott, ó (régies), öreg, vén, özönvíz előtti, békebeli (bizalmas), vízözön előtti, hajdani, hajdankori, őskori (bizalmas), muzeális, borjúvilágból való (tájnyelvi), idejétvesztett (tájnyelvi) Sz: talán az anyja is megfeledkezett róla; belepte azt már a hó is
 • antik, archaikus, régmúlt, korabeli, letűnt, elenyészett (választékos)
 • patinás
 • korábbi, hajdani, egykori, régebbi, azelőtti, előző, megelőző, néhai
 • (ruha) viseltes, kopott
 • (szokás): megrögzött, megcsontosodott

rugdos

ige
 • rugdal, rugdoz (tájnyelvi)
 • rugdalódzik, rúgkapál, rúg

felcsigáz, fölcsigáz

ige
 • felajz, felfokoz, felkorbácsol, feszültté tesz, felsrófol (bizalmas), felizgat, stimulál, végsőkig fokoz
 • (régies): (árat) felsrófol, felver
 • (régies): kínoz, (csigára) felhúz

tárgyaló

főnév
 • ülésterem, tárgyalóterem

szellemesség

főnév
 • elmésség, ötletesség, eredetiség
 • ötlet, tréfa, vicc, humor
 • szellemeskedés

pont

főnév
 • punktum (régies)
 • folt, petty, pötty, pecsét
 • hely, helység, térség
 • időpont, pillanat
 • mozzanat
 • szakasz, fejezet, paragrafus, klauzula (szaknyelvi), cikkely
 • poén (szaknyelvi), pontérték
 • mérték, fok
 • (régies): szempont, tekintet
 • (hsz-szerűen): pontosan, éppen

pelyva

főnév
 • polyva (tájnyelvi), törek (tájnyelvi), toklász, ocsú, léha (tájnyelvi)

rábizonyít

ige
 • bebizonyít, beigazol, rárak (régies), rásüt

százados2

főnév
 • kapitány, centurio (idegen)
 • (szleng): kilós

pönálé

főnév
 • (szaknyelvi): kötbér (szaknyelvi), bírság, büntetés, bírságpénz, bánatpénz, büntetéspénz

öblös

melléknév
 • hasas, vastag, telt, bögyökös (tájnyelvi)
 • odvas
 • mély, dörgő, zengő, sztentori (régies)

ráígér

ige
 • felülígér, túltesz (tájnyelvi), rálicitál, túllicitál, rátromfol (régies)

szelence

főnév
 • pikszis (régies), doboz, tok, persely, kazetta, skatulya, ládikó