passz szinonimái

főnév
 • (bizalmas): leadás, átadás, labdaátadás
 • (bizalmas): vége, nincs tovább

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

eligazodik

ige
 • kiismeri magát, tájékozódik, orientálódik

makacsság

főnév
 • önfejűség, megátalkodottság, akaratosság, csökönyösség, konokság, nyakasság, hajthatatlanság, perszisztencia (idegen)
 • trucc (bizalmas), dac, durca (bizalmas), engedetlenség
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a passz szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

ötszázforintos

főnév
 • ötszázas (bizalmas), lila (szleng), ady (szleng), öt kiló (szleng)

nyitja

főnév
 • (valaminek): megfejtés, megoldás, kulcs, fortély, titok, vezérfonal, fogás, trükk

nimfa

főnév
 • najád (idegen), driád (idegen), nereida (idegen)
 • (tájnyelvi): hableány, sellő, vízi tündér

mindenekelőtt

határozószó
 • legelőször, elsősorban, kiváltképp
 • leginkább, legfőképp, főleg, főképp, mindenekfölött, különösképpen

parancs

főnév
 • felszólítás, utasítás, parancsolat, meghagyás, parancsolás (régies), ukáz (régies), vezényszó, kommandó (régies)
 • rendelet, szabályzat, diktátum, rendelkezés, fermán (régies), ordré (régies), ediktum (régies)
 • előírás, akarat

pótlék

főnév
 • többlet, járadék, nyereségrészesedés, hozzájárulás
 • appendix (régies), függelék, melléklet, toldás, hozzáadás, kiegészítés

megjelentet

ige
 • közzétesz, kiad, közöl, kinyomtat, kibocsát, terjeszt, elterjeszt, leközöl, lehoz (bizalmas), közread, nyilvánosságra hoz, közrebocsát, közhírré tesz, publikál

megfiadzik

ige
 • megfial, lefial (tájnyelvi), megkölykezik, megellik
 • megmalacozik
 • megborjadzik
 • megcsikózik
 • (tájnyelvi): megszaporodik, sokasodik
 • (tájnyelvi): összetörik, széttörik

kikeres

ige
 • megkeres, kiválaszt, kiválogat, kijelöl, különválaszt, kiböngész (bizalmas), kibolház (tájnyelvi), kifürkész (régies), kikutat, kimolyoz (régies), kikurkász (tájnyelvi), kikoboz (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): (pénzt) megkeres, előteremt

megrebben

ige
 • megrezzen, megmoccan, megborzong, megrezdül, megrázkódik
 • megijed

proletariátus

főnév
 • munkásosztály

rémület

főnév
 • ijedtség, ijedelem, félelem, rettegés, rettenet, döbbenet, riadalom, pánik, kétségbeesés

etnográfia

főnév
 • néprajz, néprajztudomány

szőkeség

főnév
 • szöszi, szöszke

süldő II.

főnév
 • malac, gódina (tájnyelvi)

pasztell I.

melléknév
 • világos, finom, visszafogott
 • tompa, fakó, kifakult

összevásárol

ige
 • megvásárol, összevesz, felvásárol

piti

melléknév
 • (szleng): kisszerű, csekély, kicsi, jelentéktelen, lényegtelen, nevetséges, piszlicsáré (bizalmas), apró-cseprő, csip-csup, dibdáb, bagatell, snassz (bizalmas)

stagnál

ige
 • áll, pang, vesztegel, szünetel, tesped
 • megreked, megakad

penészes

melléknév
 • pimpós (tájnyelvi), gubás (tájnyelvi), penyveteg (tájnyelvi, régies), romlott, rothadt, virágos (tájnyelvi), varas (régies)
 • dohos, nyirkos, nedves, mohos (tájnyelvi)

nyújtózkodik

ige
 • ágaskodik, pipiskedik, kapaszkodik, nyakát kinyújtja, mereszkedik (tájnyelvi), huzalkodik (tájnyelvi), bernyászkodik (tájnyelvi), gebedezik (tájnyelvi), begickél (tájnyelvi)
 • terpeszkedik, heverészik, elnyúlik (valahol)

politúr

főnév
 • máz, lakk, fénymáz, firnisz (tájnyelvi), firnájsz (tájnyelvi), kence, sellak (régies), fényezés
 • bevonat
 • (szleng): bőr

sunyi

melléknév
 • alattomos, ravasz, rókalelkű, fránya (bizalmas), csalárd, sanda, csalafinta, alamuszi, szuszimuszi (tájnyelvi), lapító, álnok, csúszó-mászó, falmelléki (szleng), simlis (szleng), firnyákos (szleng), kamuti (tájnyelvi), kendész (tájnyelvi), sumák (szleng), bogoshurkájú (tájnyelvi)