penészes szinonimái

melléknév
 • pimpós (tájnyelvi), gubás (tájnyelvi), penyveteg (tájnyelvi, régies), romlott, rothadt, virágos (tájnyelvi), varas (régies)
 • dohos, nyirkos, nedves, mohos (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

nyűg

főnév
 • béklyó, gúzs, kolonc, kölönc (tájnyelvi), kötél, súly
 • teher, bajlódás, gond, strapa (bizalmas), vesződség, fáradság

ugyanott

határozószó
 • ugyanottan (tájnyelvi), éppen ott, épp ott, ibidem (idegen)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a penészes szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

pantalló

főnév
 • nadrág, hosszúnadrág, naci (bizalmas), gatya (bizalmas)

objektív I.

melléknév
 • független, tárgyilagos, korrekt, pártatlan, elfogulatlan, részrehajlatlan, semleges
 • tárgyi, tárgyias, tárgyszerű, szemléletes
 • világos, tiszta, helyes, tényleges

nyárutó

főnév
 • augusztus, Kisasszony hava (régies), Szűz hava (régies), nyolcadhó

módszer

főnév
 • eljárás, mód, metodika, metódus, fogás (bizalmas), recept, technika, technológia, taktika, szisztéma, stratégia, út, hogyan

passz

főnév
 • (bizalmas): leadás, átadás, labdaátadás
 • (bizalmas): vége, nincs tovább

prohibíció

főnév
 • tilalom, tiltás
 • alkoholtilalom, szesztilalom

megmosakodik, megmos

ige
 • megmosdik, tisztálkodik, felfrissíti magát
 • megfürdik, letusol, zuhanyozik

meghökkentő

melléknév
 • megdöbbentő, döbbenetes, elképesztő, meglepő, mellbevágó, szörnyű, hátborzongató, borzasztó
 • furcsa, különös, szokatlan, bizarr, újszerű, sajátságos
 • groteszk, torz, abszurd

kinéz

ige
 • kipillant, kitekint, kiles, kibámul, kikukkant, kikukucskál (bizalmas), kikandikál, kikémlel
 • kimegy, kisétál, kiugrik
 • (tájnyelvi): kilátszik, kikandikál, kilóg
 • (valamiből): látszik, sejthető, kitűnik, megmutatkozik, kisejlik (régies)
 • (valahogyan): fest, mutat
 • kiolvas, lemásol, kipuskáz (bizalmas), lepuskáz (bizalmas), lenéz
 • kiszemel, kipécéz, kiszúr, kiválaszt, kijelöl, kitűz, szemügyre vesz, kikeres, kifürkész

megszomjazik

ige
 • szomjas lesz, szomjazni kezd, megszomjul (tájnyelvi), megszomjúdik (tájnyelvi), megszomjúhozik (tájnyelvi)

pünkösd

főnév
 • Szentlélek ünnepe

részint

határozószó
 • részben, egyrészt, részlegesen
 • valamennyire, némiképpen, kissé

fagott

főnév
 • búgósíp

szűklátókörűség

főnév
 • korlátoltság, szemellenzősség, kicsinyesség, provincializmus

szakácsnő

főnév
 • szakácsné, főzőné (tájnyelvi), bukaterica (tájnyelvi), főzőasszony (tájnyelvi)

pénzalap

főnév
 • tőke, törzsvagyon (régies), fundus (régies)

palota

főnév
 • kastély, vár, rezidencia, úrlak (régies), fénylak (régies), díszlak (régies), fejedelemlak (régies), (török) szeráj
 • királyi udvar

pontosan

határozószó
 • pontban, pontra, percre, hajszálpontosan, halálpontosan (bizalmas), teljesen, kétségtelenül, hajszálra, egészen, éppen, szakasztott, pont, tényleg, határozottan, kereken, töviről hegyire
 • gondosan, alaposan, akkurátusan (régies), világosan, hibátlanul, tisztán, jól
 • időben, idejében, késedelem nélkül, jókor

sűrű I.

melléknév
 • dús (választékos), buja
 • tömött, tömény, tömör, gazdag, bőséges, buhagos (tájnyelvi)
 • mély (erdő)
 • vastag
 • tömzsi, vaskos, zömök
 • gyakori, többszöri, mindennapi, hétköznapi, ismétlődő

pfuj

módosítószó
 • le vele!, piha!

odatartozik

ige
 • kötődik (valamihez), egybetartozik (valamivel)

pöfeteg

főnév
 • pöfeteggomba, banyaposz, valódipöfeteg

szagol

ige
 • orront (régies), szaglász, szimatol, beszív, bűzöl (tájnyelvi)