összevásárol szinonimái

ige
 • megvásárol, összevesz, felvásárol

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kézirat

főnév
 • manuscriptum (idegen)
 • kódex (szaknyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a összevásárol szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

öntudat

főnév
 • önérzet, öntudatosság, identitás
 • lelkiismeret, önismeret, tudat
 • eszmélet, éberség, józanság

némajáték

főnév
 • pantomim

nagyjavítás

főnév
 • nagytatarozás, generáljavítás, generálozás, főjavítás

mellékes II.

főnév
 • mellékjövedelem, mellékkereset

összegyűjt

ige
 • összehord, összeszed, akkumulál (idegen), felhalmoz, felgarmadol, egybegyűjt, gyűjt, összetarhál (pejoratív), begyűjt, felgyűjt (tájnyelvi), megszed, szerez, szert tesz, elraktároz, betakarít
 • megtakarít, összekuporgat, összekapar (bizalmas), összehoz (bizalmas), összead, összedob (bizalmas), felhalmoz, összeharácsol, félretesz, félrerak, félrerakosgat, takarékoskodik
 • összetoboroz, összeverbuvál, összedobol, összekürtöl, összetrombitál, összehív, egybehív

perje

főnév
 • ekegát (régies), lóperje (régies), vadóc (régies)

megbírál

ige
 • elbírál, kritizál
 • kiveséz, kizsigerel (bizalmas), megkritizál, szétszed (bizalmas), ízekre szed, darabokra szed, bírálat tárgyává tesz, megítél, minősít, recenzeál (szaknyelvi), lehord (bizalmas), leránt (bizalmas)

másít

ige
 • változtat, módosít, alakít

kéz

főnév
 • kacsó, mancs (bizalmas), pracli (bizalmas), jatt (szleng), evező (szleng), ököl, marok

meggyőződéses

melléknév
 • tudatos, hűséges, megbízható, elkötelezett

pirospozsgás

melléknév
 • életerős, egészséges
 • kicsattanó, pirók (régies), derőcés, ragyogó, piruló, bronzszínű, viruló, vörös, rózsás

ráfanyalodik

ige
 • rákényszerül, rászorul

építészmérnök

főnév
 • építész
 • építőmérnök

szétrobban

ige
 • széjjelrobban, felrobban, explodál, szétpukkad, széjjelpukkad, szétpukkan, széjjelpukkan
 • (társaság): feloszlik, felbomlik, szétoszlik, széjjeloszlik, szétmegy, széjjelmegy, szétesik

simlis

melléknév
 • (szleng): ravasz, furfangos, hamis, rafinált, dörzsölt (bizalmas), fifikus, fineszes (szleng), hétpróbás
 • (szleng): megbízhatatlan, szélhámos, csaló, széltoló (bizalmas), hóhányó, imposztor (régies), link (szleng), svihák (bizalmas), svindler (bizalmas), kókler (bizalmas)

összevissza I.

határozószó
 • ide-oda, erre-arra, keresztül-kasul, tél-túl (tájnyelvi), jobbra-balra (tájnyelvi), mindenfelé
 • rendetlenül, válogatás nélkül, rendszertelenül, rendezetlenül, egymás hegyén-hátán, átabotába (tájnyelvi), tővel-heggyel (tájnyelvi)
 • zavarosan, ellentmondásosan Sz: tővel-heggyel össze
 • (bizalmas): összesen, összevéve (tájnyelvi), összevetve, egybevéve, együttesen

öngyilkos

melléknév
 • szuicid (idegen), önpusztító

pásztáz

ige
 • tekinget, figyel, végignéz, végigmér
 • cirkál, bejár, végigjár
 • (szaknyelvi): tüzel

senyved

ige
 • sínylődik, nélkülöz, aszik, sínylik (tájnyelvi), sanyarodik (tájnyelvi), tengődik, vergődik (tájnyelvi), nyomorog, tikkad, satnyul, hervad, szenved, sorvad, betegeskedik, kínlódik, gyötrődik(választékos)
 • (régies): poshad, rothad, savanyodik, avasodik

palota

főnév
 • kastély, vár, rezidencia, úrlak (régies), fénylak (régies), díszlak (régies), fejedelemlak (régies), (török) szeráj
 • királyi udvar

neurológia

főnév
 • ideggyógyászat

pelerin

főnév
 • körgallér
 • köpeny, köpönyeg, malaclopó (tréfás)

siklik

ige
 • csúszik, suhan, repül, sikamlik (tájnyelvi), sikamodik (tájnyelvi), iszamodik (tájnyelvi), csuszamlik