megrebben szinonimái

ige
 • megrezzen, megmoccan, megborzong, megrezdül, megrázkódik
 • megijed

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kellemes

melléknév
 • jóleső, kellemetes (régies), kellemdús (régies), élvezetes, finom, ízletes, jóízű, édes, édesded, kényelmes, otthonos, kies (vidék) (régies), enyhe (időjárás), lágy (szellő), szép
 • megnyerő, rokonszenves, szimpatikus, barátságos, kedves, nyájas, szívélyes
 • kedvező, előnyös, örvendetes

apró-cseprő

melléknév
 • apró, aprócska, kicsi, kicsiny, pici, parányi, cseprő-csupró (tájnyelvi), csiribiri (tájnyelvi)
 • kisszerű, jelentéktelen, lényegtelen, pitiáner (bizalmas), elhanyagolható, mellékes, haszontalan, dibdáb, csip-csup, piszlicsáré (bizalmas), vicik-vacak, vacak, bagatell, szir-szar (durva)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a megrebben szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

meghazudtol

ige
 • ellentmond, megcáfol, rácáfol, letagad, tagad, elutasít, visszautasít, érvénytelenít, érvénytelennek nyilvánít, megdönt, learedál (tájnyelvi), dezavuál (idegen)
 • meghamisít, eltorzít, kiforgat, félremagyaráz

leszámol

ige
 • megszámol, leszámlál, leolvas
 • leszurkol (bizalmas), lepenget (szleng)
 • leszámít, elvesz
 • elszámol, elrendez
 • kilép, felmond
 • (valakivel): elégtételt vesz, bosszút áll, elbánik (valakivel), megtorol
 • megöl, kivégez

lejtős

melléknév
 • lankás, ereszkedő, rézsútos, dőlt, ferde, menedékes (tájnyelvi), csapinós (régies)

kötött

melléknév
 • rögzített, meghatározott, szabályozott, korlátozott, megszabott, előírt
 • kemény fedelű (könyv)
 • (talaj): tömör, nehéz, összetapadó szemcséjű

megmentés

főnév
 • megszabadítás, megváltás, kiszabadítás
 • megóvás, megoltalmazás, megvédés, megkímélés

mestergerenda

főnév
 • szelemen, gyámgerenda, általgerenda, födémgerenda, mesterászok, kötőgerenda

zabolátlan

melléknév
 • féktelen, fékevesztett, fékezhetetlen, fegyelmezetlen, makrancos, rakoncátlan, szertelen, korlátlan, mértéktelen, vad, szilaj, heves, vadóc, szófogadatlan, engedetlen

kipirul

ige
 • kipirosodik, elvörösödik, elpirul
 • (régies): hajnalodik

ki-ki

névmás
 • mindenki, minden egyes, mindegyik
 • egyenként, fejenként, személyesen, egyénileg, külön-külön

harakiri

főnév
 • hasfelmetszés, öngyilkosság
 • végzetes hiba

kitudódik

ige
 • kiderül, nyilvánosságra jut, fény derül (valamire), napfényre kerül, kipattan, kirobban, kisül, kiszivárog, lelepleződik, felfedődik Sz: a sült tyúk is kikaparja; kisül, mint az órás kecskéje; még a ballangó is kifújja

mindenekfölött

határozószó
 • mindenekelőtt, leginkább, legelőbb, legelőször, főleg, főképp, elsősorban

nagyságos

melléknév
 • tekintetes (régies), téns (régies), tekintélyes, nemzetes (régies), méltóságos
 • (tájnyelvi): ritka, drága

polgárság

főnév
 • (régies): burzsoázia, középosztály, harmadik rend (szaknyelvi), purgerség (tájnyelvi)
 • városlakók, lakosság
 • polgárjog

önkívület

főnév
 • kóma, révület, kábulat, eksztázis, elragadtatás, delírium (szaknyelvi), lázálom, transz (idegen), agónia (választékos), paroxizmus (szaknyelvi), hagymáz (régies), eszméletlenség, ájulás, öntudatlanság

megrendül

ige
 • megrázkódik, megmozdul, meginog, megdől, megtántorodik, zökken, döccen
 • meghatódik, elérzékenyül
 • összerezzen, megdöbben, megijed, megrémül, megtorpan, visszariad, megdermed, összeroppan, összeomlik, tönkremegy

meggyőződéses

melléknév
 • tudatos, hűséges, megbízható, elkötelezett

melltartó

főnév
 • cicifiksz (bizalmas), cicitartó (bizalmas), kebelfék (bizalmas), kebelemelő (bizalmas), csöcsölő (szleng), bajfék (tréfás)

overall

főnév
 • kezeslábas, munkaruha, munkásruha, szerelőruha

megszomjazik

ige
 • szomjas lesz, szomjazni kezd, megszomjul (tájnyelvi), megszomjúdik (tájnyelvi), megszomjúhozik (tájnyelvi)

leveles

melléknév
 • zöldellő, lombos
 • lemezes, réteges, lamellás (szaknyelvi)
 • vágatlan (dohány)
 • összehajtogatott (tészta)
 • százrétű (gyomor)
 • (régies): levelező
 • (tájnyelvi): bűnös, ludas (bizalmas), hibás, vétkes
 • (régies): gyalázatos, hiteszegett (régies), számkivetett

mennybolt

főnév
 • ég, égbolt, égboltozat
 • világűr, világegyetem, mindenség, éter
 • menny

önfeláldozó

melléknév
 • áldozatos, áldozatkész, odaadó, önzetlen, altruista (választékos)