proletariátus szinonimái

főnév
 • munkásosztály

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

vétkes II.

főnév
 • tettes, gonosztevő, bűnöző, bűnelkövető, elkövető, delikvens (régies), malefaktor (régies)

hon

főnév
 • (választékos): haza, pátria (választékos), szülőföld, szülőhely, anyaország
 • (régies): otthon, lakhely, lakóhely, hajlék, lakás
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a proletariátus szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

pláne II.

módosítószó
 • különösen, kivált

őrangyal

főnév
 • védangyal, védőszellem, védő, nemtő (régies), kerub, védőangyal, őrzőangyal, jóangyal (tájnyelvi), angyal

ostrom

főnév
 • roham, támadás, offenzíva, attak (idegen), előretörés
 • háborgatás, zaklatás, molesztálás, nyaggatás, piszkálás
 • udvarlás, kerülgetés, puhítás (szleng)

nekifekszik

ige
 • nekidől, nekidűl (tájnyelvi), nekitámaszkodik, nekiveti a hátát (valaminek), rádől
 • nekikezd, nekilát, nekifog, munkához lát, nekiesik, nekiveselkedik, belevág, hozzáfog, belekezd, rákapcsol, ráadja magát (valamire), nekidurálja magát (bizalmas), nekigyürkőzik, nekifohászkodik

potroh

főnév
 • has, pocak, bendő, poh (régies)

rendetlen

melléknév
 • rendezetlen, kusza, zilált, zavaros, anarchikus, összevissza, kaotikus, olvashatatlan, kacaboca (írás) (tájnyelvi), simítatlan (régies)
 • ápolatlan, slampos, trehány, fésületlen, gondozatlan, elhanyagolt, lompos, kócos, borzas, slendrián, deranzsált (idegen), pongyola, loncsos (tájnyelvi), pacuha (tájnyelvi), keszekósza (tájnyelvi) Sz: mint a szösz fonatlan; olyan, mintha a kutya szájából húzták volna ki; olyan, mint a madzag; olyan, mint a törek; olyan, mint a disznóól; olyan, mint a villára szedett; olyan, mint aki a tűz alól szaladt; szanaszéjjel a szénája; széjjel van, mint az özvegyasszony szénája; úgy áll rajta a ruha, mintha vasvillával hányták volna rá
 • fegyelmezetlen, gondatlan, pontatlan, hanyag, hányaveti, szétszórt
 • csintalan, pajkos, rendetlenkedő, rossz
 • rendszertelen, egyenetlen, szabálytalan

mentőautó

főnév
 • mentőkocsi, betegszállító autó, sebesültszállító autó, mentő

megvilágítás

főnév
 • expozíció
 • nézőpont, szempont, aspektus, szemszög, beállítás, feltüntetés
 • magyarázat, kommentár

kondér

főnév
 • üst, bogrács, fazék
 • (tájnyelvi): csobolyó, kulacs

mindenekfölött

határozószó
 • mindenekelőtt, leginkább, legelőbb, legelőször, főleg, főképp, elsősorban

réteges

melléknév
 • rétegzett, táblás (szaknyelvi), leveles, lemezes (szaknyelvi), lamellás (szaknyelvi), rétes (tájnyelvi)

selyemmályva

főnév
 • bársonymályva, díszmályva, sárda

felképel, fölképel

ige
 • felpofoz, megpofoz, képen teremt, arcul üt, pofon üt, pofon csap, lekever egyet (bizalmas)

tejüveg

főnév
 • opálüveg

szerep

főnév
 • szólam, szereplés
 • tiszt, feladat, funkció, rész, részvétel
 • rendeltetés, hivatás, küldetés

proponál

ige
 • indítványoz, javasol, ajánl, javall, előterjeszt, benyújt, előad, kommendál (régies)

pirospozsgás

melléknév
 • életerős, egészséges
 • kicsattanó, pirók (régies), derőcés, ragyogó, piruló, bronzszínű, viruló, vörös, rózsás

rászabadít

ige
 • ráereszt, rábocsát, nekiereszt, ráenged
 • nyakára küld, nyakába zúdít, rához

szemtelen

melléknév
 • neveletlen, csintalan (tájnyelvi), arcátlan, orcátlan, pofátlan, kihívó, frech (bizalmas), inszolens (idegen), pimasz, ripők (régies), pökhendi, nyegle, hetyke, arrogáns, impertinens (régies), kotnyeles
 • tolakodó, tapintatlan, tiszteletlen, illetlen Sz: alázatos, mint a tejen kapatott agár; bagaria az orcája (tájnyelvi); bocskorbőr az arca; disznóbőr az orcája (tájnyelvi); ha kidobják az ajtón, bejön az ablakon; hét bőre van, mint a cigánynak; nincs szeme; nincs arca, csak pofája; nincs orcája, mint az ebnek; olyan, mint a borbélyinas; sem orcája, sem pofája; sok fér a pofájára; szemtelen, mint a piaci légy; szemtelen, mint a tarka varjú; Vak Gazsi ül a szemén; van bőr az arcán
 • gátlástalan, erkölcstelen, szemérmetlen

pünkösd

főnév
 • Szentlélek ünnepe

ősbemutató

főnév
 • premier, bemutató

reggel I.

határozószó
 • korán, hajnalban, napkeletkor, napkeltekor, hűssel (tájnyelvi), istennapkor (tájnyelvi)

szerelés

főnév
 • montázs, montírozás (idegen), megépítés, összerakás, összeillesztés, elkészítés
 • felszerelés
 • (szleng): ruha, ruházat, öltözék, öltözet, szerkó (szleng), cucc (bizalmas), gönc (bizalmas)