párta szinonimái

főnév
 • koszorú, fejdísz, fejék, diadém
 • szüzesség, leányság
 • (szaknyelvi): korolla
 • (régies): eresz, eszterhéj (régies)
 • oromdísz (szaknyelvi), pártázat (szaknyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

súlyosbodik

ige
 • romlik, rosszabbodik, rosszabbra fordul
 • nehezedik, komolyra fordul

őserdő

főnév
 • ősrengeteg, ősvadon, dzsungel, rengeteg
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a párta szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

összever

ige
 • elver, megver, elpáhol, összevissza ver, agyba-főbe ver, agyonver, tönkrever, megrak (bizalmas), elagyabugyál, elnáspángol, eltángál, helybenhagy, ellátja a baját, összecsépel (tájnyelvi), összezöcsköl (tájnyelvi), leápol (szleng), meghirigel (szleng), kikészít (szleng), betakar (szleng)
 • (bizalmas): összeüt, összecsap, összevág, összeütöget, összecsapkod

nyersgumi

főnév
 • kaucsuk, ruggyanta (régies)

nevelőszülő

főnév
 • gondviselő, gyám, gyámszülő, mostohaszülő, mostoha

mikádó

főnév
 • (japán) császár
 • kabát, felöltő, pufajka

papírmunka

főnév
 • irodai munka, adminisztráció, bürokrácia
 • papírhajtogatás, origami (idegen)

porosz

melléknév, főnév
 • burkus (régies)

megihlet

ige
 • ihlet, késztet, ösztönöz, lelkesít, serkent, sarkall, megmozgat, hat, hatással van (valakire), megérint, megindít, befolyásol, befolyást gyakorol (valakire), felkavar, megtermékenyít

megért

ige
 • hall, meghall
 • észlel, érzékel
 • felfog, appercipiál (idegen), megragad, kapiskál (bizalmas), felér ésszel, belát, átlát, felismer
 • kiért, kivesz, kiszed, rájön, kihámoz, kibetűz, felfedez, tisztába jön, elért (régies), veszi a lapot (bizalmas)
 • azonosul (valakivel), átérez
 • (régies): tudomásul vesz, megtud, értesül

kiigazítás

főnév
 • helyesbítés, helyreigazítás, korrekció, megigazítás, igazítás
 • renoválás, javítás, kijavítás, megfoltozás, rendbehozás

megörökít

ige
 • lefest, lerajzol, lefényképez, lefotóz, levesz (bizalmas), lekap (bizalmas)
 • feljegyez, írásba foglal, emlékezetessé tesz, halhatatlanná tesz, állandósít

prizma

főnév
 • hasáb (szaknyelvi), macskaszem, fényvisszaverő

reklámoz

ige
 • hirdet, népszerűsít, propagál, híresztel
 • túldicsér, feldicsér
 • túlhangsúlyoz, túlértékel

észrevétlen

melléknév
 • észrevehetetlen, láthatatlan, rejtett, eldugott, álcázott, takart, titkos

szorul

ige
 • beszorul, beleszorul, megakad
 • reked, ragad
 • összehúzódik, összerándul
 • (bizalmas): kikap, lakol, bűnhődik, kap a pofájára (durva)
 • (valamire): rászorul, szüksége van

sújt

ige
 • üt, vág, megdob, lecsap
 • ér, talál (valakit), bánt, érint, sért
 • büntet, megver, ver, csapásol (tájnyelvi)

parti2

főnév
 • házasság (bizalmas)
 • házasfél
 • játszma, játék, gém
 • összejövetel, mulatság, vendégség, buli (bizalmas), zsúr (régies), banzáj (szleng), dajdaj (szleng), hepaj (szleng)
 • fogadás, koktélparti, estély
 • műszak, váltás

összeszerel

ige
 • összeállít, összerak, megépít, összehoz (bizalmas)

pipi1

főnév
 • csirke, tyúk, csibe, jérce, pipe (tájnyelvi), pizse (tájnyelvi), tyúkfi (tájnyelvi)
 • baromfi, szárnyas
 • (bizalmas): madár
 • tetű
 • (szleng): lány, nő, fruska, baba, nőci (bizalmas), csitri, csaj (szleng), spiné (szleng), maca (szleng), bige (szleng)

sperma

főnév
 • ondó, ondósejt, hímivarsejt

pedál

főnév
 • lábító (régies), taposó (bizalmas), lábtó (régies)

nyoszolyó

főnév
 • nyoszolyólány, koszorúslány, menyasszonycimbora (tájnyelvi), druzsica (tájnyelvi), belus (tájnyelvi)
 • nyoszolyóasszony

pogrom

főnév
 • zsidóüldözés, zsidóverés
 • öldöklés, mészárlás, lincselés

sudár I.

melléknév
 • karcsú, nyúlánk, vékonytestű, nyurga, egyenes, nyílegyenes
 • szép szál, nagy szál, szálegyenes, szálas (régies), daliás, délceg, deli, magas, sugár (tájnyelvi) Sz: egyenes, mint a nád