rászed szinonimái

ige
 • becsap, félrevezet, megkárosít, megtéveszt, átejt (bizalmas), felültet (bizalmas), áthintáz (szleng), kijátszik, átvág (bizalmas), átver (bizalmas), beugrat, bebóvliz (szleng), befírol (szleng), belógat (szleng), csőbe húz (szleng), bepaliz (bizalmas), palira vesz (szleng), megcsal, lóvá tesz, bolonddá tart (régies), bolondját járatja (valakivel), túljár az eszén, lépre csal, tőrbe csal, cselt vet, orránál fogva vezet, áprilist csinál (valakiből) (tájnyelvi), bekormoz (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

világítás

főnév
 • fény, világosság, megvilágítás
 • világítóberendezés, világítóeszköz, fényforrás, lámpa, közvilágítás

kapcsoló II.

főnév
 • gomb, nyomógomb, indítógomb
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a rászed szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

pudvás

melléknév
 • korhadt, szivacsos, rohadt, üreges, odvas, redves, taplós, fás, mállatag, reves (tájnyelvi), röghenyes (tájnyelvi)

pacskol

ige
 • paskol, ütöget, csapkod, csapdos
 • pancsol, lubickol, pocskol (tájnyelvi), pamacsol (tájnyelvi)

összefonódik

ige
 • egybeszövődik, összetekerődzik, összekulcsolódik, összefűződik, egybefonódik
 • összekapcsolódik

nyilvántart

ige
 • számon tart, regisztrál, rögzít, felír, lajstromoz

ráhatás

főnév
 • hatás, behatás, befolyás, befolyásolás, nyomás, ösztönzés, sugalmazás, sugallat, ihlet, inspiráció, szuggesztió

rosszkor

határozószó
 • alkalmatlanul, időszerűtlenül

mohamedán

melléknév
 • muzulmán, moszlim, iszlám, izmaelita (régies)
 • igazhitű
 • pogány

míg

határozószó
 • amíg, miközben, mialatt, időközben, míglen (régies), ameddig, meddig, valamíg (régies)

körülnéz

ige
 • szétnéz, körülhordozza a tekintetét, körülpillant, körültekint, széttekint, körülkémlel, széjjelnéz, megvigyázkodik (tájnyelvi)
 • érdeklődik, keres, tájékozódik, körülszaglász, utánajár, orientálódik

muszáj II.

főnév
 • szükség, kötelem (régies), kényszer, kényszerűség, kényszerhelyzet, obligó (régies)

sajátos

melléknév
 • sajátságos, sajátszerű, jellegzetes, különös, extra, különleges, eredeti, egyedi, jellemző, egyéni, individuális, extravagáns, specifikus, speciális, karakterisztikus, szinguláris (szaknyelvi)

sportol

ige
 • tréningezik, edz, tornázik, mozog
 • sportot űz

fenntartás

főnév
 • ébrentartás
 • támogatás, patronálás (idegen), szubvencionálás (szaknyelvi), finanszírozás (idegen), pénzelés, működtetés, üzemeltetés
 • korlátozás, kikötés, megszorítás, rezerváció, kautéla (szaknyelvi), restrikció (szaknyelvi), klauzula (szaknyelvi)
 • kételkedés, kétség, kétely, bizalmatlanság, aggály (választékos), skrupulus

tettlegesség

főnév
 • verés, ütés, ütlegelés, bántalmazás, inzultálás

szomjas

melléknév
 • szomjú (választékos), szomjazó, tikkadt
 • szomjazik, szomjúhozik (választékos)
 • (választékos): sóvárgó, vágyódó, vágyakozó, epedő, epekedő, sóvár

rátámaszkodik

ige
 • nekitámaszkodik, ránehezedik, ránehezül (régies), rádől, nekidől, ráborul, rátehénkedik (bizalmas)

prospektus

főnév
 • ismertető, tájékoztató, katalógus, árjegyzék, szórólap, brosúra, reklámcédula, reklámfüzet

rezervátum

főnév
 • természetvédelmi terület, rezerváció, vadrezervátum, vadaskert

szivarfa

főnév
 • bigebecő (tájnyelvi), trombitafa

rejtélyes

melléknév
 • misztikus, rejtelmes, kiismerhetetlen, sejtelmes, talányos, titokzatos, titokteli, érthetetlen, megmagyarázhatatlan, enigmatikus (idegen), miszteriózus (idegen), okkult, kabbalisztikus (idegen), ezoterikus (szaknyelvi), obskúrus (idegen), kifürkészhetetlen, felderíthetetlen, tisztázhatatlan, álcázott, megfejthetetlen

páni

melléknév
 • (félelem): pokoli, ördögi, szörnyű, rettenetes, iszonyú

rohamcsapat

főnév
 • rohamosztag, kommandó, deszant (idegen), különítmény, alakulat

szolga

főnév
 • alkalmazott, cseléd, inas, legény (régies), lakáj, komornyik
 • (régies): hivatalsegéd, altiszt