megihlet szinonimái

ige
 • ihlet, késztet, ösztönöz, lelkesít, serkent, sarkall, megmozgat, hat, hatással van (valakire), megérint, megindít, befolyásol, befolyást gyakorol (valakire), felkavar, megtermékenyít

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

bélyeg

főnév
 • postabélyeg
 • jel, jelzés, jegy, ábra, védjegy, nyom, billog (tájnyelvi)
 • szégyenbélyeg, bűnbélyeg, szégyenfolt, folt, pecsét, szenny, szeplő, makula (idegen), stigma
 • ismérv, jellegzetesség, ismertetőjel, jellemző, attribútum (szaknyelvi)
 • (szleng): LSD, tripp (szleng), lecsó (szleng)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a megihlet szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

megbíz

ige
 • felhatalmaz, meghatalmaz, feljogosít, kijelöl, kinevez, kiküld, delegál, akkreditál (idegen), ráruház
 • megkér, felszólít, meghagy, utasít

légvár

főnév
 • képzelődés, ábránd, délibáb, fantázia, fantazmagória, utópia

látogat

ige
 • meglátogat, felkeres, vizitel (régies), vizitál (tájnyelvi), néz (tájnyelvi)
 • eljár, frekventál (idegen), hospitál (idegen)
 • hallgat

korona

főnév
 • fejdísz, fejék, diadém, tiara (idegen)
 • ékesség
 • uralkodói méltóság, királyi hatalom
 • tetőpont, csúcs, fénypont, legjava
 • lombozat, lombkorona, falomb, levélzet

megfogad

ige
 • felvesz, szolgálatba fogad, felfogad (régies)
 • (tanácsot): követ, megszívlel, megtart, hallgat (valakire)
 • megígér, fogadalmat tesz, megesküszik, elhatároz, eltökél
 • fogadást köt (valamire), megtesz (bizalmas)

megviselt

melléknév
 • kopott, lestrapált, ütött-kopott, tépett, elnyűtt, viseltes, rozoga, rozzant, időrongált (régies)
 • kimerült, fáradt, hullafáradt (bizalmas), elcsigázott, legyengült, elgyengült, elgyötört, elkínzott, viharvert, törődött, megtört, nyúzott, gyűrött (arc), zilált, legyalázódott (tájnyelvi)

visszacsatol

ige
 • visszakapcsol
 • visszahódít

kifürkész

ige
 • kiles, kikémlel, felderít, kikutat, felkutat, kipuhatol, kivizsgál, kiszagol (bizalmas), kiszimatol, kivizslat (régies), kinyomoz, kiderít, kiszaglász (bizalmas), rábukkan, szaszerol (szleng)

kibékít

ige
 • összebékít, megbékít, összeegyeztet, összhangba hoz, összehangol, eligazít, elsimít
 • megengesztel, kiengesztel, megnyugtat, lecsendesít, olt, enyhít, csillapít

hajócsavar

főnév
 • hajtócsavar, propeller (szaknyelvi)

kinyílik

ige
 • felnyílik, feltárul, szétnyílik, széttárul, kitárul, kivágódik, kicsapódik, felcsapódik, felpattan, kikapcsolódik, kigombolódik, kioldódik, kinyitódik (tájnyelvi)
 • kivirágzik, kivirít, kifakad, kifeslik, kibújik, kisarjadzik, virágba szökken
 • kifejlődik, kibontakozik, kibomlik
 • felenged, megnyílik, közlékennyé válik

menekít

ige
 • (bizalmas): ment, védelmez, óv
 • bújtat, rejteget, dug

mozgó II.

főnév
 • (régies): mozi, filmszínház, mozgóképszínház (régies)

cédula

főnév
 • papírdarab, cédulka, papírlap, noteszlap, címke, sajtpapír (bizalmas), cetli (bizalmas), fecni (bizalmas)
 • biléta (régies), igazolás, bárca (régies)

perceg

ige
 • serceg, sistereg, korcog (tájnyelvi)
 • pattan, reccsen
 • percen

opció

főnév
 • elővételi jog
 • választhatóság
 • optálás (idegen)

megingathatatlan

melléknév
 • elszánt, kemény, kitartó, szilárd, eltökélt, céltudatos, hajlíthatatlan, határozott, következetes, rendíthetetlen (választékos), tántoríthatatlan, sziklaszilárd, rendületlen, kőkemény, acélos, állhatatos, hajthatatlan
 • megdönthetetlen, megváltoztathatatlan, megmásíthatatlan
 • feltett (szándék)

megállapodik

ige
 • megegyezik, kiegyezik, összebeszél, szerződik (valakivel), paktál (régies), megszegődik (tájnyelvi), egyezséget köt, egyezségre jut, dűlőre jut, megbeszél, megállapodásra jut, elhatároz
 • megáll, megszáll
 • letelepedik, gyökeret ver, lehorgonyoz Sz: felüti a sátorfáját
 • kiforrja magát, megkomolyodik, lehiggad, meghiggad, megnyugszik

megszavaz

ige
 • elfogad, jóváhagy, felajánl, megajánl, hozzájárul, megad, odaítél, engedélyez, votál (idegen)

október

főnév
 • tizedhó (régies), mindszenthó (régies), mindszent hava (régies), Skorpió hava (régies)

meglep

ige
 • meghökkent, megdöbbent, megütköztet, elképeszt, megrémít, megrendít, megráz, felkavar, bámulatba ejt, ámulatba ejt, zavarba ejt, zavarba hoz, ledöbbent, (bizalmas), kiüt (szleng), kiakaszt (szleng), frappíroz (idegen)
 • megajándékoz, kedveskedik
 • (valakit): felkeres, meglátogat, ellátogat, beugrik, megnéz, benéz, bekukkant
 • rajtakap
 • tetten ér, rajtaüt
 • megrohan, megtámad, rátámad, lerohan, rajtahajt (régies)
 • (tájnyelvi): ellep, kitör, megtámad, eláraszt, kiver (bizalmas), elévesz (tájnyelvi)
 • elfog, elborít

lekötelez

ige
 • lekenyerez, angazsál (régies), kaptivál (idegen), obligál (idegen)

megtisztelő

melléknév
 • kitüntető, elismerő(idegen)

olyan

névmás
 • hasonló, afféle, olyanféle, olyanforma, oly, olyasféle, olyanfajta
 • ugyanolyan
 • akkora
 • annyi