reklámoz szinonimái

ige
 • hirdet, népszerűsít, propagál, híresztel
 • túldicsér, feldicsér
 • túlhangsúlyoz, túlértékel

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kettesével

ragos főnév
 • párosával, páronként, párjával, kettenként, ketten-ketten

munkakerülő

főnév
 • dologkerülő, ingyenélő, tétlenkedő, mihaszna, naplopó, lusta, rest, semmittevő, léhűtő, széltoló (bizalmas), csavargó, dologtalan, langallóleső (tájnyelvi), kapa-kaszakerülő (tájnyelvi), ácsori-ricsori (tájnyelvi), here (pejoratív), csöves (szleng), huligán, bummler (régies), lézengő, ritter
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a reklámoz szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

ráfér

ige
 • elfér, felfér, rámegy, megfér (tájnyelvi), rámegyen (régies), rátér (régies)
 • (valakire, valamire): szüksége van rá, kell, elkel

pár I.

főnév
 • társ, élettárs, férj, partner, barát, kedves, szerelmes
 • házaspár, jegyespár, szerelmespár, az ifjú pár

összever

ige
 • elver, megver, elpáhol, összevissza ver, agyba-főbe ver, agyonver, tönkrever, megrak (bizalmas), elagyabugyál, elnáspángol, eltángál, helybenhagy, ellátja a baját, összecsépel (tájnyelvi), összezöcsköl (tájnyelvi), leápol (szleng), meghirigel (szleng), kikészít (szleng), betakar (szleng)
 • (bizalmas): összeüt, összecsap, összevág, összeütöget, összecsapkod

objektív I.

melléknév
 • független, tárgyilagos, korrekt, pártatlan, elfogulatlan, részrehajlatlan, semleges
 • tárgyi, tárgyias, tárgyszerű, szemléletes
 • világos, tiszta, helyes, tényleges

rátelepedik, rátelep

ige
 • ráül, elhelyezkedik (valamin), ráhelyezkedik, ránehezedik, rádől
 • uralkodik (valakin), befolyásol
 • lefoglal, fenntart magának, kisajátít

sajtár

főnév
 • fejőedény, fejősajtár, dézsa, csöbör (tájnyelvi), cseber (tájnyelvi), rocska (tájnyelvi)

mozgó II.

főnév
 • (régies): mozi, filmszínház, mozgóképszínház (régies)

mizéria

főnév
 • kellemetlenség, baj, zavar, felfordulás
 • nyomorúság, szükség, ínség, nélkülözés, nincstelenség, sínylődés, sanyarúság

középérték

főnév
 • átlag, átlagérték, átlagos érték, középarányos, közép

nagyipar

főnév
 • gyáripar

segéd

főnév
 • inas, famulus (régies), kisegítő, segítő, tanonc, legény (régies), vkinek a jobb keze
 • párbajsegéd, szekundáns (régies)
 • kisegítő
 • (régies): segítség, segély (régies), gyámol (régies), segedelem (régies)

sűrít

ige
 • összefoglal, tömörít, koncentrál, összesít, egyesít, rövidre fog, kivonatol, megkurtít, körvonalaz, dióhéjban mond el
 • töményít, vastagít (tájnyelvi), kondenzál (szaknyelvi), lepárol
 • összenyom, sajtol, komprimál (szaknyelvi), zsúfol
 • beránt, behabar, öregít (tájnyelvi)

figyelmes

melléknév
 • éber, gondos, előrelátó, szemes, vigyázó, ügyelő, elővigyázatos, körültekintő, vigiláns (régies), figyelmetes (tájnyelvi)
 • udvarias, előzékeny, tapintatos, szíves, kuláns (régies)

tódít

ige
 • túloz, nagyot mond, nagyít (tájnyelvi), lódít, megtold, nagyzol, hazudik, hazudozik, füllent, gurít (bizalmas), háryjánoskodik, űz-fűz (tájnyelvi), linkel (szleng)

szövőgyár

főnév
 • szövöde, textilgyár

relikvia

főnév
 • ereklye, emléktárgy, emlék

rabság

főnév
 • fogság, börtön, őrizet, raboskodás, börtönbüntetés, rablánc, szabadságvesztés, elzárás, fogvatartás
 • elnyomás, leigázottság, sanyargatás, szolgaság, iga, szolgasors, járom, béklyó (választékos), rabiga (választékos)

rombol

ige
 • romba dönt, pusztít, dúl, tör-zúz, tönkretesz, rongál, roncsol, szétzúz, összezúz, földig rombol
 • darabol (régies)
 • (erkölcsi értéket): megingat, aláás, aláaknáz, destruál (választékos), veszélyeztet, kisebbít, bomlaszt, zülleszt

szorítkozik

ige
 • korlátozódik

reputáció

főnév
 • hír, hírnév, köztisztelet, közbecsülés, megbecsülés, tekintély, renomé (bizalmas), presztízs, respektus (idegen), nimbusz, ázsió
 • tisztesség

parola

főnév
 • kézfogás, kézszorítás, kezelés
 • (régies): becsületszó, bizonyszó (tájnyelvi)

rögzít

ige
 • fixál, állandósít, véglegesít
 • erősít, ráerősít, csiptet, befog, megszilárdít, kiköt, kitámaszt, lezár, megköt, merevít, stabilizál, lefog, felerősít
 • kipányváz, odaköt, leláncol, ráköt
 • regisztrál, papírra vet, fölír, följegyez, megír
 • megszab, meghatároz, megállapít
 • lerögzít

szőrzet

főnév
 • bozont, bunda, prém, szőrme
 • szakáll, bajusz, legénytoll (tájnyelvi)