pápa szinonimái

főnév
 • őszentsége, szentatya, egyházfő, pontifex maximus (idegen), Róma püspöke, Péter utóda

papa szinonimái

főnév
 • apa, édesapa, atya (választékos), apuka, apuci (bizalmas), papi (bizalmas), apus (bizalmas), papus (bizalmas), papuska (bizalmas), apóca (bizalmas), apácska, fater (szleng)
 • nagyapa, nagypapa, nagypapi (bizalmas), nagyapi (bizalmas), nagyatya, nagyapó, nagytata (bizalmas), papi (bizalmas), ópapa (tájnyelvi), apócska (tájnyelvi)
 • (szleng): öregember, öregapó, tata (bizalmas), apó

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

lebarnít

ige
 • (szleng): leszid, letol (bizalmas), leszúr
 • megszégyenít
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a pápa szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

összeforraszt

ige
 • behegeszt, begyógyít
 • összehegeszt, összenádol (tájnyelvi), összekovácsol
 • összekapcsol, összeköt

nótázik

ige
 • dalol, énekel, danászik (bizalmas), danáz (tájnyelvi), danol (tájnyelvi)

nekidől

ige
 • nekitámaszkodik, nekiesik, nekiveti a hátát (valaminek), rátehénkedik (bizalmas), ránehezedik
 • (tájnyelvi): nekifog, nekilát, hozzáfog, nekiáll, belefekszik

mérgezett

melléknév
 • mérges, mérgező, toxikus (szaknyelvi), fertőzött, ártalmas, káros, veszedelmes, halálos, maszlagos (tájnyelvi), mételyező (tájnyelvi)

öv

főnév
 • derékszíj, nadrágszíj, tüsző (régies), (szerzetesi) cingulus (idegen)
 • pánt, heveder
 • égöv, zóna, övezet

pláne III.

főnév
 • érdekesség, különösség, poén, kunszt (bizalmas)

megfeszít

ige
 • meghúz, szorosra húz, kifeszít
 • felajz, csigáz, fokoz
 • keresztre feszít, felfeszít

megbillen

ige
 • billen, meginog
 • (tájnyelvi): megzavarodik, meghabarodik (tájnyelvi), meghibban (tájnyelvi), felbakkan (tájnyelvi)

kiejtés

főnév
 • kipottyantás, kihullatás
 • hangképzés, tagolás, artikulálás (idegen), artikuláció (szaknyelvi), akcentus, ejtés, ejtésmód, pronunciáció (idegen)

megközelít

ige
 • közelít, közeledik, odamegy, melléáll, odahúzódik, hozzáférkőzik (választékos), közeleg, súrol, becserkész (bizalmas), megcserkél (tájnyelvi)
 • utolér, elér
 • megkörnyékez, csábít, kerülget, környez (választékos), rástartol (szleng)
 • vetekedik (valamivel)

porlasztó

főnév
 • karburátor (idegen), gázosító
 • fúvófej, szórófej, pulverizátor (idegen)

rászokik

ige
 • rákap, hozzászokik(valamivel)

értelmetlen

melléknév
 • nehéz felfogású, nehézfejű, fafejű, oktalan, értetlen, korlátolt, buta, tahó (bizalmas), mucsai (durva), bunkó
 • céltalan, tartalmatlan, ostoba, oktalan, esztelen, hiábavaló, fölösleges, hiú (remény), illuzórikus, képtelen, abszurd, irracionális, badar
 • érthetetlen, zagyva, artikulálatlan (idegen), összefüggéstelen, se füle, se farka, zűrzavaros

szívdobogás

főnév
 • szívverés, szívritmus

sötét II.

főnév
 • sötétség, homály
 • éjszaka
 • börtön, zárka, cella, sötétzárka
 • tájékozatlanság, bizonytalanság

papírkereskedés

főnév
 • papírbolt, papírüzlet, papír- és írószerbolt, papír- és írószer-kereskedés, ápisz (bizalmas)

összeborzol

ige
 • szétzilál, zilál, összekuszál, összekócol, felborzol, összegubancol, megtép

perdöntő

melléknév
 • meggyőző, megdönthetetlen, megcáfolhatatlan
 • sorsfordító, átütő, lényeges

sodrófa

főnév
 • nyújtófa, tésztanyújtó, gyúró (tájnyelvi), laskanyújtó (tájnyelvi), tésztalapító (tájnyelvi), laskaserítő (tájnyelvi), serítőfa (tájnyelvi), csíkolófa (tájnyelvi), sikárlófa (tájnyelvi)

parókia

főnév
 • plébánia, lelkészi hivatal, paplak
 • egyházközség, fára (régies)

nyárfás

főnév
 • nyárfaerdő, nyárfaliget

pille3

főnév
 • (tájnyelvi): sercli, gyürke

sótalan, sótlan

melléknév
 • íztelen, ízetlen, sajtalan (tájnyelvi), se íze, se bűze
 • sómentes, diétás
 • sótlan, untató, unalmas, kedélytelen, kedvetlen, savanyú (bizalmas), humortalan, szellemtelen