nótázik szinonimái

ige
 • dalol, énekel, danászik (bizalmas), danáz (tájnyelvi), danol (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kitárulkozik

ige
 • megmutatkozik, megnyilatkozik
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a nótázik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

napirend

főnév
 • program, ügyrend, munkarend, tárgysorozat, műsor (bizalmas), előterjesztés, agenda (régies)
 • időbeosztás

megváltó I.

melléknév
 • felszabadító, felmentő, üvözítő

megrúg

ige
 • megrugdal, megrugdos
 • elrúg, belerúg, megbikáz Sz: összetéveszti a labdával

margaréta

főnév
 • margitvirág, papvirág (tájnyelvi), katókavirág (tájnyelvi)

népbolt

főnév
 • vegyesbolt, hangya (régies)

operatőr

főnév
 • műtőorvos, sebész
 • filmoperatőr, kameraman (idegen)

lebilincsel

ige
 • leköt, leláncol
 • lenyűgöz, megbabonáz, elkápráztat, meghódít, elbűvöl, elvarázsol, megigéz, elragad, megejt

lakberendezés

főnév
 • bútor, berendezés, lakásberendezés
 • bebútorozás, berendezkedés

ítél

ige
 • dönt, határoz
 • (valamire): kötelez, obligál
 • ítéletet mond, ítélkezik, igazságot szolgáltat, törvénykezik, bíráskodik, törvényt hoz, bírósági határozatot hoz, bírósági végzést hoz, törvényt ül (régies), törvényt lát (régies), igazságot tesz, igazságot oszt, judikál (szaknyelvi)
 • büntet, elítél, sújt (valamivel)
 • megállapít, véleményt mond, véleményt alkot, vélekedik, gondol, tart, értékel, tekint, vél

lel

ige
 • talál, ráakad, rábukkan, fölfedez, rátalál, kitud (tájnyelvi)
 • (régies): gyötör, kínoz (betegség)

osztályzat

főnév
 • érdemjegy, kalkulus (idegen), numerus (régies), jegy, minősítés

padka

főnév
 • pad, lóca
 • (tájnyelvi): kemencepadka, kuckó, sut (tájnyelvi), tőcik (tájnyelvi)
 • útpadka, útszegély

elégszer

határozószó
 • kellő számban
 • sokszor, gyakran

sikkasztó

melléknév, főnév
 • defraudans (régies), tolvaj

rág

ige
 • eszik, rágcsál, rágicsál, ropogtat, porcogtat (régies), porcogat (régies), megrág, harapdál, darabol, őröl, majszol (választékos), csócsál (bizalmas)
 • (tájnyelvi): (testrészt) csíp, mar, mardos, éget
 • kínoz, emészt, marcangol, mar, mardos, furdal, bánt, gyötör
 • (pejoratív): becsmérel, rágalmaz, gyaláz

nőies

melléknév
 • lányos, női, asszonyi, feminin (választékos), férfiatlan
 • lágy, könnyed(bizalmas)
 • (pejoratív): hitvány, félénk, pipogya, gyámoltalan

nagyravágyás

főnév
 • becsvágy, érvényesülési vágy, hatalomvágy, ambíció, karrierizmus (pejoratív), rangkórság, törtetés, nagyralátás (régies), nagyra törés, dicsvágy (választékos), dicsszomj (régies), gőg

odakerül

ige
 • odaérkezik, odajut, odavetődik, odaszármazik (tájnyelvi)(valahonnan)

puskatus

főnév
 • puskaagy, tus

nyenyere

főnév
 • forgólant, tekerőlant, tekerő, bözsike (tájnyelvi)

melléképület

főnév
 • oldalépület, toldaléképület, szárnyépület

olajmező

főnév
 • olajlelőhely, olajvidék

ráerőltet

ige
 • ráerőszakol, rákényszerít, ráoktrojál, ráimádkozik (bizalmas), rátukmál, rásóz (bizalmas), nyakába sóz, nyakába varr
 • rábír, rábeszél, elunszol (tájnyelvi), rálőcsöl (tájnyelvi)