megközelít szinonimái

ige
 • közelít, közeledik, odamegy, melléáll, odahúzódik, hozzáférkőzik (választékos), közeleg, súrol, becserkész (bizalmas), megcserkél (tájnyelvi)
 • utolér, elér
 • megkörnyékez, csábít, kerülget, környez (választékos), rástartol (szleng)
 • vetekedik (valamivel)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

gazdátlan

melléknév
 • elhagyott, lakatlan, kietlen, elhagyatott, üres, sivár, puszta
 • kóbor, szökött, kallódó, elbitangolt (tájnyelvi), bitang (tájnyelvi), talált, rablott, lopott
 • elhanyagolt, magányos, árva

kanyar

főnév
 • kanyarulat, hajlat, hajlás, görbület, beszögellés, kanyarék (tájnyelvi)
 • forduló, útforduló
 • fordulat
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a megközelít szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

megelőzően

határozószó
 • előzőleg, előbb, korábban, ezelőtt, előzetesen, régebben

lel

ige
 • talál, ráakad, rábukkan, fölfedez, rátalál, kitud (tájnyelvi)
 • (régies): gyötör, kínoz (betegség)

ledolgoz

ige
 • lerobotol (bizalmas), pótol, bepótol, behoz, lecsúsztat (bizalmas), törleszt (munkával), leszolgál

költ1

ige
 • kelt, ébreszt, felkelt, feléleszt
 • életre kelt
 • kikölt, kotlik, tojásokon ül, fiadzik, fészkel, kikotol (tájnyelvi)

meghív

ige
 • meginvitál, odainvitál, vendégül lát, elhív, beinstál (tájnyelvi), elfoglal (tájnyelvi)
 • felkér, felhív, megnyer

méltóztatik

ige
 • (választékos): kegyeskedik, engedélyez

visszavesz

ige
 • (kezet): visszahúz, elkap
 • visszavált, visszavásárol, visszafizet
 • visszafoglal, visszahódít, visszanyer, visszaszerez
 • visszafogad, visszaenged
 • visszavon, visszacsinál, érvénytelenít, felbont, visszalép, visszatáncol, eláll, megmásít
 • lelassít, fékez, mérsékel, csökkent

kikever

ige
 • elkever, összekever, feltrájbol (tájnyelvi)

kiéleződik

ige
 • kiélesedik, elmérgesedik, eldurvul, feszültté válik

hall2

főnév
 • előtér, előcsarnok, váróterem, várószoba, társalgó, foyer (idegen)

kisded I.

melléknév
 • kis, kicsi, kicsiny, kicsike, kicsinyke, apró, aprócska, pici, picike, pöttöm, parányi, falatka, morzsányi, kicsinyded (tájnyelvi)
 • (pejoratív): szerény, ártatlan, tiszta, naiv

mérgező

melléknév
 • mérges, toxikus (szaknyelvi), maszlagos (tájnyelvi), halálos, mortális (szaknyelvi), letális (szaknyelvi)
 • veszélyes, veszedelmes, ártalmas, káros, egészségtelen, bomlasztó, romboló, mételyező (tájnyelvi)

muszkli

főnév
 • izom, karizom, bicepsz, béka (bizalmas), malacka (tájnyelvi)

ciki II.

főnév
 • (bizalmas): baj, gond, nehézség, bökkenő, gubanc (szleng)

pillanatfelvétel

főnév
 • momentfotográf (régies)

orvul

határozószó
 • alattomban, lopva, titkon, orozva, hátulról

meglágyul

ige
 • megpuhul, megfő
 • meghajlik, megereszkedik (tájnyelvi)
 • keresztülázik (régies), petyhed (régies), petyhüdik (régies), megparáhul (régies), megolvad
 • megenyhül, elérzékenyül, lecsendesül, megindul, ellágyul, megszelídül
 • felenged, felderül, felragyog, felvidul, jókedvre derül

megdagad

ige
 • feldagad, felduzzad, felpuffad, megduzzad, felpüffed, felfúvódik, dobzik (régies), bedagad, deformálódik, felpöcced (tájnyelvi), meggebed (tájnyelvi)
 • megárad
 • megkel, meggyűlik

megtéveszt

ige
 • félrevezet, blöfföl (bizalmas), bolondít, álcáz, megcsal, becsap, rászed, átejt, felültet (bizalmas), lóvá tesz, dezorientál (idegen), ámít, konfundál (választékos), bepaliz (bizalmas), orránál fogva vezet, szédít (bizalmas), hiteget, áltat, beugrat, bolonddá tesz, átráz (bizalmas), átdob (szleng), átver (bizalmas), túljár az eszén, kijátszik

ondolál

ige
 • hullámosít, bodorít, besüt, berak, göndörít, dauerol

megolvas

ige
 • (tájnyelvi): megszámlál, megszámol, összeszámol, számba vesz, kalkulál
 • (tájnyelvi): elolvas, felolvas, végigolvas

lenyír

ige
 • megnyír, levág, lenyes, lestuccol (szaknyelvi), megkopaszt, lekopaszt, (kutyát) trimmel (szaknyelvi), leborotvál, leberetvál, lehúz, levesz, leszed, lenyiszál, lefajkol (tájnyelvi), lenyírdes (tájnyelvi)

megzabál

ige
 • megeszik, felfal, felhabzsol, bezabál (durva), betúr (szleng), bepofáz (durva)

országhatár

főnév
 • határ, államhatár, gránic (régies), gyepű (régies)
 • sorompó