nekidől szinonimái

ige
 • nekitámaszkodik, nekiesik, nekiveti a hátát (valaminek), rátehénkedik (bizalmas), ránehezedik
 • (tájnyelvi): nekifog, nekilát, hozzáfog, nekiáll, belefekszik

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

egyezményes

melléknév
 • szerződéses, közmegegyezéses, közkeletű, szokásos, konvenciós, köteles, elfogadott, megállapított
 • szövetségi, államközi, konvencionális

számos

számnév
 • sok, nagyszámú, nem egy, fölös (régies), számtalan, megszámlálhatatlan, töméntelen, tömérdek, hemzsegő, sokféle, több, sereg, rengeteg, megannyi
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a nekidől szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

mutogat

ige
 • mutat, bökdös
 • gesztikulál
 • fitogtat, kérkedik, parádézik, hivalkodik, mutogalódik (tájnyelvi), fitít (tájnyelvi)
 • szellőztet, napvilágra hoz, kitereget, közszemlére tesz, kiállít

megrúg

ige
 • megrugdal, megrugdos
 • elrúg, belerúg, megbikáz Sz: összetéveszti a labdával

meglágyít

ige
 • főz, puhít, megpuhít
 • gyúr, hajlít, porhanyít, megolvaszt, elolvaszt, megereszt
 • megenyhít, megindít, elérzékenyít, meghat, elerőtlenít, lecsendesít, elernyeszt (választékos)

lyukasztó

főnév
 • perforáló gép, átütő (szaknyelvi), pontozó (szaknyelvi)

nagyzol

ige
 • felvág, dicsekszik, fölényeskedik, szájhősködik, tódít, háryjánoskodik (bizalmas), anzágol (bizalmas), henceg, nagyot mond, hetvenkedik, nagyra van, kérkedik, nagyképűsködik, nagy lábon él, rázza a rongyot, előkelősködik, parádézik, hivalkodik, proccol (bizalmas), flancol (szleng), grandol (szleng) Sz: adja a bankot; nagy a mellénye; magas lóra ül

odairányul

ige
 • ráirányul, odafordul, rátapad

lábtörlő

főnév
 • lábszőnyeg, előke (tájnyelvi)

kulcs

főnév
 • megoldás, megfejtés, nyitja (valaminek), formula, kód, rejtjel
 • számítási alap

inspiráció

főnév
 • sugallat, ihlet, késztetés, ösztönzés, ráhatás, ötlet, szuggesztió (választékos), impulzus (szaknyelvi)
 • (szaknyelvi): belélegzés, beszívás, inhalálás (szaknyelvi)

ledolgoz

ige
 • lerobotol (bizalmas), pótol, bepótol, behoz, lecsúsztat (bizalmas), törleszt (munkával), leszolgál

oldalszakáll

főnév
 • pofaszakáll, barkó, pakombart (régies), pajesz, császárszakáll, kotlett (régies)

összeforraszt

ige
 • behegeszt, begyógyít
 • összehegeszt, összenádol (tájnyelvi), összekovácsol
 • összekapcsol, összeköt

éhhalál

főnév
 • éhenhalás

saroglya

főnév
 • taliga, targonca
 • (régies): hordágy
 • gyaloghintó (régies)

proletariátus

főnév
 • munkásosztály

nekiront

ige
 • nekitámad, ráront, rátámad, rátör, rajtaüt, támadást intéz, megszorongat
 • nekirohan, rárohan, nekimegy, nekifut, nekiiramodik, odarohan

munkálkodik

ige
 • dolgozik, tevékenykedik, cselekszik, foglalkozik (valamivel), foglalatoskodik (valamivel), munkál (választékos), igyekszik, szorgoskodik, buzgólkodik, serénykedik, tesz-vesz, sürög-forog, hangyálkodik (régies), fáradozik, fárad, működik, hat

nyilván

határozószó
 • kétségkívül, bizonyára, nyilvánvalóan, szemlátomást, természetesen, láthatólag, valószínűleg
 • (régies): nyíltan, őszintén

pödör

ige
 • peder, sodor
 • csavar, teker, facsar, felteker, tekercsel, összecsavar, összesodor, összefon, bodorít, göndörít, (bajuszt) kifen, kunkorít
 • forgat, pörget, nyes (labdát), falsot ad (golyónak biliárdban)

neurológus

főnév
 • ideggyógyász

megszökik

ige
 • elmenekül, odábbáll, ellopózik, eltűnik, cserbenhagy, angolosan távozik, elpárolog, elszivárog (szleng), eloson, meglép (bizalmas), megpucol (szleng), megugrik (bizalmas), meglóg (bizalmas), lelécel (szleng), elhúz (szleng), megpattan (szleng), télakol (szleng)
 • disszidál, dezertál, dobbant (szleng)
 • elbujdosik, bujdosásnak adja fejét Sz: az ajtó sarkától vesz búcsút; beadja a kanalat; búcsút mond a kapufélfának; egérutat vesz; égve hagyja a mécset; eladta a szőlőföldet; elhúzza a csíkot (szleng); elteszi a riszát; elteszi a kapcát; elviszi a lépet; hozzálát, hogy merre van a kerékvágás; káposztát eszik; kereket old; megrúgja a gyöpöt; nyúlpasszust vált; olajra lép (szleng); pléhre megy; szélről köti a derest; útifüvet köt a talpára
 • kibújik (valami alól)
 • elfolyik, kifolyik
 • elillan

nyugtáz

ige
 • elismer, aláír, szaldíroz (idegen), kiegyenlít, igazol, tudomásul vesz, elfogad, megerősít, visszaigazol

produktum

főnév
 • termék, gyártmány, készítmény