öv szinonimái

főnév
 • derékszíj, nadrágszíj, tüsző (régies), (szerzetesi) cingulus (idegen)
 • pánt, heveder
 • égöv, zóna, övezet

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

fontoskodik

ige
 • nagyképűsködik, okoskodik, tudálékoskodik, megjátssza magát, nyüzsög, akadékoskodik, okvetetlenkedik, sertepertél (bizalmas) Sz: mindenből nagy dolgot csinál; minden aprólékot arany tollal ír; minden lében kanál; játssza az eszét (szleng)

kapar

ige
 • horzsol, karcol, kapargál, kapirgál, karmol, karistol, barizsol (tájnyelvi), kápsál (tájnyelvi), karamzsál (tájnyelvi), körmöcsél (tájnyelvi)
 • váj, metsz, vakar, kikapar, ás
 • firkál, firkant, (csúnyán) ír
 • összegyűjt, kuporgat, kotor (tájnyelvi)
 • (régies): felvág, felszaggat
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a öv szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

őrlés

főnév
 • aprítás, zúzás, darálás, törés, pulverizálás (idegen), porlasztás

népbolt

főnév
 • vegyesbolt, hangya (régies)

nagyzol

ige
 • felvág, dicsekszik, fölényeskedik, szájhősködik, tódít, háryjánoskodik (bizalmas), anzágol (bizalmas), henceg, nagyot mond, hetvenkedik, nagyra van, kérkedik, nagyképűsködik, nagy lábon él, rázza a rongyot, előkelősködik, parádézik, hivalkodik, proccol (bizalmas), flancol (szleng), grandol (szleng) Sz: adja a bankot; nagy a mellénye; magas lóra ül

mélyedés

főnév
 • süllyedés, merülés, ereszkedés
 • fúrás, vájás, ásás
 • árok, gödör, barázda, vájat, kátyú, lyuk, teknő, meder, üreg, horony, rovátka, akna, töbör (választékos), suvadás, nút (szaknyelvi)

összemorzsol

ige
 • szétmorzsol, széttördel, szétdörzsöl, elmorzsál, megsúrol (tájnyelvi), aprít
 • összezúz, összeroncsol, ízzé-porrá tör, megőröl, pozdorjává tör
 • szétver, felmorzsol, megsemmisít, elpusztít

piheg

ige
 • liheg, szuszog, zihál, léletel (tájnyelvi), pápog (tájnyelvi), hápog, fúj, fújtat, levegő után kapkod

megcsíp

ige
 • belecsíp, megmar, csipked, megmarkol, megfullánkol (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): megüt
 • elfog, elkap, elcsíp
 • rajtakap, rajtacsíp

materialista

melléknév
 • anyagelvű, szabadgondolkodó

kiadatlan

melléknév
 • ki nem nyomtatott, kéziratos

meghív

ige
 • meginvitál, odainvitál, vendégül lát, elhív, beinstál (tájnyelvi), elfoglal (tájnyelvi)
 • felkér, felhív, megnyer

plató

főnév
 • magasföld, fennsík, hátság, felföld, terasz (szaknyelvi), fenntérség (régies), hegylapály (régies), lapos (tájnyelvi)
 • tálca, felszolgálótálca
 • rakterület, rakfelület

ráhúz

ige
 • felhúz, behúz, beránt, beborít, betakar
 • ráad, ráborít, ráterít, rátesz, ráhelyez, rárak, felhúz, ráerőltet, rákényszerít, rátukmál, rásóz (bizalmas)
 • ráver, rávág, rácsap, rásújt, rásuhint, végigvág (valamin, valakin), setten (régies), rásuppant (régies), rácsíp (régies)
 • ráépít, megtold, kitold
 • hozzátold, hozzáad
 • alkalmaz, rávonatkoztat, rászab
 • rázendít, rákezd, ráránt (régies)

érdemesít

ige
 • (valamire): méltat, tart

szikes

melléknév
 • (talaj): sziksós, sós, cserjeges (tájnyelvi)

skarlát2

főnév
 • vörheny, vörhenyeg (régies), scarlatina (idegen)

paca

főnév
 • tintafolt, tintapecsét, malac (bizalmas), pecsét, pacni (bizalmas), poca (tájnyelvi)

önzés

főnév
 • egoizmus (idegen), önösség (régies), individualizmus (idegen), énközpontúság, önszeretet, önérdek, egocentrikusság, egocentrizmus (idegen), énkultusz, nárcizmus (idegen)
 • számítás

pauza

főnév
 • szünet, megszakítás, megállás, leállás, cezúra
 • pihenő, szieszta (bizalmas), kikapcsolódás, nyugalom

seszínű

melléknév
 • színtelen, vízszínű, fakó, jellegtelen, halvány, halavány (régies)
 • homályos, zavaros

pápa

főnév
 • őszentsége, szentatya, egyházfő, pontifex maximus (idegen), Róma püspöke, Péter utóda

nézőközönség

főnév
 • publikum, közönség, nézők

pénzügy

főnév
 • pénzkérdés, financia (idegen)

sírhalom

főnév
 • sírhant, sírdomb, hant, sír, rög (választékos)