összevonás szinonimái

főnév
 • egyesítés, egységesítés, összpontosítás, koncentráció (idegen), kontrakció (idegen), centralizáció (idegen)
 • egyszerűsítés, rövidítés, redukció, redukálás

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

elmond

ige
 • elmesél, elbeszél, közöl, bejelent, elregél, ecsetel, hangot ad (valaminek), kifejt, magyaráz, nyilatkozik, beszámol, elújságol, előtálal (bizalmas), közread, közzétesz, nyilvánosságra hoz, tudomásra hoz, informál, ismertet, tudósít, értesít, felvilágosít
 • nagydobra ver, kipletykál (bizalmas), kibeszél, kifecseg, kitereget (bizalmas), felfed, elárul, leleplez, leadja a drótot (szleng), köp (szleng), borít (szleng)
 • bevall, meggyón, kibök
 • elősorol, eldarál, elhadar, elsorjáz (tájnyelvi)

beleárt

ige
 • (beleártja magát): beleavatkozik, beleelegyedik (választékos), belekontárkodik, beleüti az orrát, belekotyol (tájnyelvi), belebakalászik (tájnyelvi), belekapcáskodik (tájnyelvi), belekotyog (bizalmas), beledumál (szleng), belekavar (szleng), belepofázik (durva), beleugat (durva), közbepofázik (durva), közbeugat (durva)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a összevonás szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

ördögcérna

főnév
 • elevengát (tájnyelvi), lícium, semfűsemfa (tájnyelvi)

nemez

főnév
 • filc
 • halina

nagymérvű

melléknév
 • nagyarányú, nagyfokú, nagyszabású fontos, jelentős, nagy, kiterjedt

mellett

névutó
 • közelében, környékén, szomszédságában
 • együtt, kíséretében, közepette
 • mentén, oldalán(valamitől, valakitől)
 • kívül (valamin)
 • képest (valamihez)
 • ellenére

összehord

ige
 • halomba hord, felhalmoz, összeszed, összegyűjt
 • összebeszél, összezagyvál, összehazudik

perverz

melléknév
 • természetellenes, rendellenes, visszás, fonák, eltévelyedett, elvetemült, romlott, fajtalan

megbokrosodik

ige
 • megvadul, megtündéresedik (tájnyelvi)
 • megijed, megriad, megugrik, kitör, megmakacsolja magát, megneszül (tájnyelvi)

másodmagával

határozószó
 • kettesben, kettecskén
 • négyszemközt
 • (bizalmas): terhesen, viselősen

kezelés

főnév
 • bánás, bánásmód, sáfárkodás, manipuláció, alkalmazás, irányítás, üzemben tartás, ellenőrzés, felügyelet, karbantartás
 • gyógykezelés, gyógyítás, terápia, kúra, ellátás, gondozás
 • (bizalmas): kézfogás, kézszorítás, parola (régies)

meghajt2

ige
 • összehajt
 • meghajlít, meggörbít, begörbít, görbeszt (tájnyelvi), behajlít

piszkozat

főnév
 • fogalmazvány, tervezet, vázlat, impúrum (idegen), konceptus (régies), rondítmány (régies)

ragadós

melléknév
 • tapadós, ragacsos, csirizes, kenőcsös, enyves, ragasztós, mézgás, nyúlós, szurkos, tapadékony (régies), tippanós (tájnyelvi), enyekes (régies), nyázgás (tájnyelvi), copákás (tájnyelvi), csizmamarasztaló (sár), mázgás (tájnyelvi)
 • ragályos, fertőző, járványos, átterjedő
 • tolakodó, lerázhatatlan, erőszakos, szívós, szemtelen, kullancs (bizalmas), rámenős, ragály

éppoly, éppolyan

melléknév
 • ugyanoly, ugyanolyan, csakolyan (tájnyelvi), egyolyan (tájnyelvi)

széttipor

ige
 • széjjeltipor, összetipor, széttapos, széjjeltapos, összetapos, agyontapos

siralmas

melléknév
 • lesújtó, elcsüggesztő, elszomorító, fájdalmas, keserves, gyászos, jajos (régies), lehangoló
 • szánalomra méltó, sajnálatra méltó, lamentábilis (idegen), nyomorúságos, nyomorult, boldogtalan, mizerábilis (régies), istenverte Sz: a pogány is megszánná
 • szegényes, kopottas, nyomorúságos
 • (pejoratív): hitvány, silány, szánalmas, lesújtó, pocsék

összpontosul

ige
 • koncentrálódik, egyesül
 • tömörül

önkielégítés

főnév
 • maszturbálás (szaknyelvi), maszturbáció (szaknyelvi), onanizálás (szaknyelvi), onánia (szaknyelvi), önfertőzés (régies), fürge ujjak öt perce (tréfás)
 • (férfié): rejsz (szleng), rejszolás (szleng), zsebhoki (tréfás), hokizás (szleng)

patália

főnév
 • veszekedés, civakodás, civódás, lárma, dulakodás, perpatvar, csetepaté, ramazúri (bizalmas), balhé (szleng), aréna (szleng), cirkusz, műsor (bizalmas)

sereglik

ige
 • gyűlik, gyülekezik, csoportosul, összejön (bizalmas), összeverődik
 • tódul, csődül, özönlik, árad, ömlik

pamlag

főnév
 • dívány, heverő, kerevet, szófa (régies), rekamié, nyoszolya (régies), ágy, párnaszék (régies), kanapé

nevelőszülő

főnév
 • gondviselő, gyám, gyámszülő, mostohaszülő, mostoha

pengő

főnév
 • pengő forint
 • ezüstpénz

simafenyő

melléknév
 • árbocfenyő, selyemfenyő