mozgó I. szinonimái

melléknév
 • futó, járó
 • utazó, házaló
 • változó, ingó (szaknyelvi), mobilis (idegen), mobil (idegen), mobilizálható (idegen)(idegen)

mozgó II. szinonimái

főnév
 • (régies): mozi, filmszínház, mozgóképszínház (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

ragaszkodás

főnév
 • hűség, lojalitás, kötődés, fűződés (választékos), csatolódás (régies), tapadás (régies), simulás (régies), vonzódás, odaadás, rajongás, törődés, engedelmesség, kitartás, állhatatosság, tántoríthatatlanság

kidomborít

ige
 • kihasasít, kidülleszt, felduzzaszt
 • aláhúz, rámutat, kiemel, hangsúlyoz, nyomatékosít, hangoztat, felhívja a figyelmet
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a mozgó szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

mikádó

főnév
 • (japán) császár
 • kabát, felöltő, pufajka

megfúr

ige
 • átlyukaszt, srenkol (idegen)
 • (hajót) elsüllyeszt
 • (szleng): elgáncsol, keresztbe tesz (valakinek) (bizalmas), megtorpedóz (bizalmas), megakadályoz, megbuktat, megzavar, keresztül húz, keresztbe tesz, meghiúsít
 • (szleng): magáévá tesz, közösül, lefektet (bizalmas)

megbírságol

ige
 • megbüntet, büntetést szab ki, elmarasztal, elkaszál (szleng), megkaszál (szleng), megkínál (szleng), megküld (szleng), meghasít (szleng)

lemond

ige
 • (valamiről): megtagad magától, tartózkodik (valamitől), megvon magától, eláll, letesz (valamiről), átenged, átruház, beletörődik, visszalép, elenged, felad, renunciál (régies)(valamihez)
 • leköszön, lelép (bizalmas), távozik, visszavonul, abdikál (idegen), rezignál (idegen)
 • abbahagy, leszokik, felhagy
 • visszamond, lerendel (bizalmas), letelefonál (bizalmas)

móló

főnév
 • hullámtörő, kikötőgát, védőgát, cölöpgát, kőgát
 • kikötő, dokk, rakpart, kikötőhely

neves

melléknév
 • híres, hírneves, ismert, nevezetes, jó nevű, nagynevű, nagyhírű, népszerű, közismert, elismert, ünnepelt, illusztris (választékos), jeles, menő (szleng), ász (szleng)

kövirózsa

főnév
 • kőrózsa, égidörgő, fülbecsavarító, fülbeeresztő, fülfű, házizöld, mennydörgőfű

könnyűvérű

melléknév
 • könnyelmű, csapodár, hűtlenkedő, tisztességtelen, erkölcstelen, feslett, kicsapongó, élvhajhászó, laza erkölcsű
 • romlott, szabados, kikapós, léha, frivol, kacér, dévaj, ledér, céda, csalfa, csélcsap, panka (régies), cafka (szleng), rosszféle (tájnyelvi), könnyű

húsos

melléknév
 • vastag, vaskos, molett, jó húsban levő, testes, tömött, hájas, pufi (bizalmas), pufók, dundi
 • izmos, deltás (szleng), kajakos (szleng), tömör (szleng)
 • lédús, leves, zamatos

kukoricaföld

főnév
 • kukoricatábla, kukoricás, tengeriföld (tájnyelvi)

nyakra-főre

határozószó
 • (tájnyelvi): hanyatt-homlok, fejvesztve, meggondolás nélkül, elhamarkodva, sietve, összevissza, gyorsan, tűzön-vízen, árkon-bokron, übtre (régies)
 • (bizalmas): egyre-másra, gyakran, folyamatosan, újra meg újra, lépten-nyomon

ormótlan

melléknév
 • idomtalan, alaktalan, formátlan, otromba, aránytalan, bumszli (tájnyelvi)
 • vaskos, ügyetlen, nehézkes, behemót, esetlen, trampli

dörgés

főnév
 • mennydörgés, dörej, csattanás, égzengés, harsogás, dübörgés, robaj, bömbölés, dörrenés, detonáció, durgás (tájnyelvi)

réz

főnév
 • vörösréz
 • sárgaréz
 • rézkarc, rézmetszet, eau-forte (választékos), radierung (idegen)

piktográfia

főnév
 • (szaknyelvi): képírás

mozzanat

főnév
 • részlet, rész, elem, momentum, szakasz, fázis
 • körülmény, tényező, epizód

metszőfog

főnév
 • harapófog (régies), kapafog (bizalmas)

ne

módosítószó
 • (durva): tessék, nesze, itt van

pénzverde

főnév
 • pénzverő, pénzverőhely

műbírálat

főnév
 • bírálat, kritika, színikritika
 • recenzió (szaknyelvi), ismertetés

meghökken

ige
 • meglepődik, elcsodálkozik, megdöbben, megütközik, megrökönyödik, elhűl, hüledezik, megriad (régies), elképed, visszahőköl, paffá lesz (bizalmas), ledöbben (szleng), megbökken (tájnyelvi), megtokik (tájnyelvi), meghőkől (tájnyelvi)
 • megdermed, megretten, megszeppen, megfélemledik (régies), eláll a szava, eláll a lélegzete(szleng)

német

főnév
 • germán (választékos), teuton (régies), porosz, burkus (tájnyelvi), sváb, fritz (szleng), szakterbakter (tájnyelvi)
 • (régies): osztrák

piactér

főnév
 • vásártér, agora (idegen), fórum (idegen)