megmosakodik, megmos szinonimái

ige
 • megmosdik, tisztálkodik, felfrissíti magát
 • megfürdik, letusol, zuhanyozik

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

stílusos

melléknév
 • stílszerű, illő, alkalmas
 • elegáns, jó modorú
 • menő (szleng), hótelegáns (szleng)

megtizedel

ige
 • decimál (idegen)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a megmosakodik, megmos szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

megfeneklik

ige
 • (hajó): megsüllyed, megakad, zátonyra fut, megreked, fennakad, leszáll, elmerül
 • elakad, holtpontra jut, csődöt mond, meghiúsul, összeomlik, megbukik

lemondás

főnév
 • megtagadás, renunciáció (idegen), megvonás, rezignáció, elállás, önmegtagadás, áldozat
 • leköszönés, abbahagyás, távozás, visszavonulás
 • leszokás, felhagyás, absztinencia (választékos), aszkézis (idegen)

legfelső

melléknév
 • legmagasabb, első, legfőbb, maximális, extrém
 • felsőfokú

köpet

főnév
 • köpés, váladék, slejm, turha (szleng), üveggolyó (szleng)

megjelentet

ige
 • közzétesz, kiad, közöl, kinyomtat, kibocsát, terjeszt, elterjeszt, leközöl, lehoz (bizalmas), közread, nyilvánosságra hoz, közrebocsát, közhírré tesz, publikál

mentesít

ige
 • felment, felold, megszabadít, megvált (választékos), felszabadít, kiment, tisztáz, elenged
 • megvéd, megóv, megment, immunizál (szaknyelvi)(durva)
 • tehermentesít, könnyít, megkímél

vízifukszia

főnév
 • leánycsalogató, pistikevirág, szívvirág, Szultán-nebáncsvirág

kimarad

ige
 • törlődik, elmarad, nem jelenik meg, kiszorul, kireked, kiesik, kikopik (tájnyelvi), kimúlik (régies)
 • (iskolából) kilép, lemorzsolódik
 • megszakad, szünetel, elakad, kihagy
 • szórakozik, mulat, dorbézol, görbe estét csinál, elhajlik (bizalmas), kileng (bizalmas), kirúg a hámból, lumpol

kiforr

ige
 • megokosodik, megérik, kifejlődik, kialakul
 • kifut, kiduzzad, kibugyog, kibuzog

hamisítvány

főnév
 • utánzat, talmi, koholmány

kisportolt

melléknév
 • izmos, edzett, erős, erőteljes, derék, markos, vaskos, keménykötésű, tagbaszakadt, robusztus, deltás (bizalmas), jó alakú, atlétatermetű

messze II.

határozószó
 • messzi, távol, a messzeségben, a távolban, távolocska (tájnyelvi), élamoda (tájnyelvi) Sz: annyira van, mint Makó Jeruzsálemtől; az Óperenciás-tengeren túl van; egy mérföld meg egy darab; ahol a madár se jár; a világ végén
 • messzire, távolra
 • kiemelkedően, kimagaslóan

műtét

főnév
 • operáció, sebészeti beavatkozás, sebészi beavatkozás, művi beavatkozás, műtétel (régies)

cirka

határozószó
 • körülbelül, mintegy, megközelítőleg, hozzávetőleg, nagyjából, majdnem, csaknem, durván, közel, cca, kábé (bizalmas), kb.

pisi

főnév
 • vizelet, kisdolog, pipi (bizalmas), húgy (durva), urina (szaknyelvi), brunya (durva), pisa (durva)

ottmarad

ige
 • elesik, elvész, odavész, elpusztul, meghal Sz: otthagyja a fogát; fűbe harap (szleng)

megmutat

ige
 • rámutat, látni enged, szem elé tár, bemutat, prezentál
 • szemléltet, ábrázol, kiállít, érzékeltet, megismertet
 • jelez, kimutat
 • feltár, fölfed, kitakar, bemutat, kinyilvánít
 • nyilvánvalóvá tesz, bebizonyít
 • fitogtat, csillogtat

megérez

ige
 • észlel, érzékel, meglát, megszimatol, megszagol, megneszel, ráérez, orront (régies), észrevesz, kiszimatol, kiszaglász (bizalmas)
 • megállapít, felfog
 • megsejt, sajdít (tájnyelvi), sejdít, előrelát, gyanít, előre érez
 • megjósol, jövendöl (régies)
 • megtapasztal, felfog, megkeserül, megsínyli

megvan

ige
 • létezik, él, életben van, fennáll, egzisztál (idegen), szubszisztál (idegen)
 • fennforog, rendelkezésre áll
 • vagyogat, éldegél, megél, fenntarja magát, elvan, boldogul
 • előkerül, megkerül, fellelhető
 • véget ér, végbemegy, lezajlik, elkészül
 • létrejön, bekövetkezik
 • kitesz (valamennyit), felér (valamennyivel), kivan

orosz

melléknév, főnév
 • ruszki (bizalmas), muszka (régies), nagyorosz
 • oroszországi

megrendszabályoz

ige
 • megfegyelmez, szabályoz, megreguláz
 • (bizalmas): megfékez, zaboláz, rendbe szed, ráncba szed, megfincoltat (tájnyelvi), megnyaggat (tájnyelvi)

lesiklópálya

főnév
 • sípálya

mellett

névutó
 • közelében, környékén, szomszédságában
 • együtt, kíséretében, közepette
 • mentén, oldalán(valamitől, valakitől)
 • kívül (valamin)
 • képest (valamihez)
 • ellenére

osztódás

főnév
 • hasadás, szaporodás, sokasodás, darabolódás