olvasott szinonimái

melléknév
 • művelt, kulturált, tanult, tudós, képzett, tájékozott

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

lesimít

ige
 • elsimít, elegyenget, planíroz (idegen)
 • (hajat): lekefél, lenyal
 • lecsiszol, legyalul

életforma

főnév
 • életmód, életvitel, életvezetés (szaknyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a olvasott szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

nyomozó II.

főnév
 • detektív, magánnyomozó, magándetektív, rendőrkopó (pejoratív), rendőrnyomozó (szaknyelvi), titkosrendőr, hekus (szleng), zsaru (szleng), kopó (szleng), nyominger (szleng), hé (szleng), szimat (szleng), dekás (szleng), náderer (szleng), dekli (szleng), szem (szleng), farkas (szleng), buktató (szleng), botos (szleng), rendőrkém (régies), inkvizítor (régies)

miszerint

kötőszó
 • hogy

mesterkélt

melléknév
 • csinált, erőltetett, keresett, megjátszott, affektált, modoros, erőszakolt, negédes, cikornyás, szertartásos, mondvacsinált, nyakatekert, dagályos, színészies, színpadias, teátrális, kényszeredett, természetellenes, feszes, kimért, merev, maníros (idegen), tettetett, színlelt, hamis

meghívás

főnév
 • invitálás (idegen), vendéglátás, megvendégelés, vendégség, szíveslátás
 • felkérés, utasítás, intés (régies), intimátum (régies)

odavesz

ige
 • befogad
 • odaszámít, odasorol, besorol

összeláncol

ige
 • összeköt, összekapcsol, összefűz, összefog

levet

ige
 • ledob, leszór, lelök, lehajít, lerak, odavág
 • (ruhadarabot): levesz, letesz, lehúz, ledob, lehány
 • (régies): leszegez, lehajt
 • (bőrt): levedlik
 • (agancsot): elhullat, elhány

lepel

főnév
 • lepedő, takaró, bevonat, burkolat
 • (halotti): szemfedő, szemfedél
 • álarc, álruha

kankalin

főnév
 • primula, kulcsvirág, csókaláb (tájnyelvi), kökörcsin (tájnyelvi)

magányosság

főnév
 • magány, egyedüllét, társtalanság, elhagyatottság, egyedülvalóság (régies), árvaság
 • elvonultság, visszavonultság, elzárkózás, emberkerülés

övezet

főnév
 • zóna, vidék, térség, körzet, régió, sáv
 • öv, égöv
 • szektor (szaknyelvi), szféra
 • (régies): párkány, keríték (régies), korlát, pártázat

pézsma

főnév
 • mósusz
 • (tájnyelvi): vérfű

elolvad

ige
 • felolvad, felenged, kienged, olvadozik, cseppfolyósodik, elillan (szaknyelvi), elpárolog
 • feloldódik, szétolvad, (hó) eltakarodik, megsemmisül, elenyészik, elmúlik, szertefoszlik, elfogy (bizalmas), elévül (tájnyelvi), kevesbedik, megcsappan, elapad, kifúj (szleng)
 • (bizalmas): elérzékenyül, elérzékenyedik

szaklap

főnév
 • szakfolyóirat, folyóirat

rezgő

melléknév
 • oszcilláló (szaknyelvi), vibráló
 • remegő, reszkető

ominózus

melléknév
 • (választékos): baljóslatú, baljós, balszerencsés, végzetes, végzetszerű, vészhozó, veszedelmes, vészterhes, fátumszerű, fatális, átkos, kárhozatos, tragikus, szerencsétlen

nyit

ige
 • tár, kiterjeszt
 • tát
 • bont
 • megkezd, megindít, felállít, alapít, létesít, létrehoz
 • lehetőséget nyújt
 • (választékos): nyílik, feslik

öregúr

főnév
 • aggastyán, öregember, vénember (pejoratív)

repül

ige
 • száll, szárnyal, ível, siklik, repdes, röpdös, csapong, szállong
 • lebeg, lobog, libeg-lobog
 • elröppen
 • siet, rohan, fut, száguld, robog
 • (idő): múlik, telik, szalad, elröppen, száll

orvtámadás

főnév
 • hátbatámadás

monotónia

főnév
 • egyhangúság, egyformaság, unalmasság, köznapiság, prózaiság, szürkeség

összecseng

ige
 • rímel, egybecseng
 • összecsendül

révész

főnév
 • csónakos, ladikos, hajós, révkalauz