mesterkélt szinonimái

melléknév
 • csinált, erőltetett, keresett, megjátszott, affektált, modoros, erőszakolt, negédes, cikornyás, szertartásos, mondvacsinált, nyakatekert, dagályos, színészies, színpadias, teátrális, kényszeredett, természetellenes, feszes, kimért, merev, maníros (idegen), tettetett, színlelt, hamis

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kedvelt

melléknév
 • szeretett, kedves, szerelmetes (régies), kedvenc
 • kapós (bizalmas), népszerű, kitüntetett, forgandó (tájnyelvi)
 • kegyelt (régies), protezsált

kiszállás

főnév
 • kirepülés, felszállás, felrepülés
 • kilépés (valahonnan), beszüntetés
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a mesterkélt szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

megvékonyodik

ige
 • megsoványodik, lesoványodik, lefogy

másfelől

határozószó
 • máshonnan, egyebünnét (tájnyelvi)
 • másrészt, másrészről, más tekintetben, ezzel szemben, amellett, különben, máskülönben, egyébként, azonkívül, ráadásul

magasztal

ige
 • egekig magasztal, dicsér, agyondicsér, feldicsér, áradozik (valakiről), dicsőít, áld, istenít, bálványoz, tömjénez, dicshimnuszt zeng (valakiről), imád, fölemel (régies)

lármázik

ige
 • kiabál, hangoskodik, lármát csap, ricsajozik, zajong, zsivajog, kajdász (tájnyelvi), zsinatol (tájnyelvi)
 • veszekszik, pöröl, nyelveskedik, csatarázik (tájnyelvi), csármál (tájnyelvi), dávorikál (tájnyelvi), gajdol (tájnyelvi), hahitál (tájnyelvi), hőbölyget (tájnyelvi), balhézik (szleng) Sz: tüzet ver; azt műveli, amit a világ ördöge

menteget

ige
 • tisztáz, igazol, ment, szépít, leplezget, mellette szól, védelmez, exkuzál (idegen), pártfogol, gyámolít

mütyür, mütyürke

főnév
 • apróság, dísz, fityegő, csecsebecse, pimpli (bizalmas), bizsu, zsuzsu (régies), bigyó (bizalmas), bizbasz (durva), breloque (régies), nipp (bizalmas)
 • sallang

konyhaszekrény

főnév
 • konyhakredenc, kredenc, tálalószekrény, edényszekrény, edényespolc, pohárszék, duláb (tájnyelvi)

kocog

ige
 • üget, baktat, ballag, roszog (tájnyelvi)
 • poroszkál
 • (tájnyelvi): kopogtat, zörget

hirdetőtábla

főnév
 • faliújság, falitábla, tacepao (bizalmas)

könyvkereskedés

főnév
 • könyvesbolt, könyves, antikvárium

naiv

melléknév
 • gyermeteg, gyermekded, gyerekes, ártatlan, szűzies
 • nyílt, őszinte, természetes, keresetlen
 • óvatlan, tapasztalatlan, tájékozatlan, egyszerű, jámbor, együgyű, balga, járatlan, butácska
 • hiszékeny, jóhiszemű, gyanútlan, könnyen hívő, félrevezethető, rászedhető, átejthető
 • népi (eposz)
 • ösztönös, autodidakta, neoprimitív

nyomozó II.

főnév
 • detektív, magánnyomozó, magándetektív, rendőrkopó (pejoratív), rendőrnyomozó (szaknyelvi), titkosrendőr, hekus (szleng), zsaru (szleng), kopó (szleng), nyominger (szleng), hé (szleng), szimat (szleng), dekás (szleng), náderer (szleng), dekli (szleng), szem (szleng), farkas (szleng), buktató (szleng), botos (szleng), rendőrkém (régies), inkvizítor (régies)

darál

ige
 • őröl, aprít, összezúz, tör (régies), zúz
 • hadar, hadrikál (tájnyelvi)

ranglétra

főnév
 • rangsor, hierarchia, szamárlétra (pejoratív), sorrend, besorolás

parancsnokság

főnév
 • vezetés, irányítás, dirigálás (pejoratív), vezérlet, rendelkezés
 • vezetőség, törzskar, vezérkar
 • főhadiszállás

messze II.

határozószó
 • messzi, távol, a messzeségben, a távolban, távolocska (tájnyelvi), élamoda (tájnyelvi) Sz: annyira van, mint Makó Jeruzsálemtől; az Óperenciás-tengeren túl van; egy mérföld meg egy darab; ahol a madár se jár; a világ végén
 • messzire, távolra
 • kiemelkedően, kimagaslóan

megújít

ige
 • felépít, újjávarázsol, reformál, forradalmasít, modernizál, újjáteremt, tataroz, renovál, instaurál (idegen), rekonstruál
 • felfrissít, regenerál
 • felújít, korszerűsít, újjáéleszt, kicserél, helyreállít, restaurál, felszít
 • meghosszabbít, prolongál
 • (fogadalmat): megismétel

motívum

főnév
 • indíték, indítóok, indok, indíttatás, hajtóerő, motiváció, rugó
 • alapelem, elem, figura (táncban), dallam (zenében), melódia
 • mintázat, rajzolat, díszítmény, díszítés, dísz, minta

pályadíj

főnév
 • (régies): jutalom, elismerés, pályabér (régies)
 • bérleti díj, kölcsönzési díj, használati díj

mindenekelőtt

határozószó
 • legelőször, elsősorban, kiváltképp
 • leginkább, legfőképp, főleg, főképp, mindenekfölött, különösképpen

mechanizál

ige
 • gépesít, automatizál, motorizál, villamosít
 • elgépiesít, gépiessé tesz

munkaruha

főnév
 • munkaköpeny
 • kezeslábas, overall (idegen), straparuha (bizalmas)
 • (szleng): óvszer, koton (bizalmas), köpeny (szleng), gumi (bizalmas)

pár II.

számnév
 • kettő
 • egy-két, néhány, kevés