monotónia szinonimái

főnév
 • egyhangúság, egyformaság, unalmasság, köznapiság, prózaiság, szürkeség

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

lubickol

ige
 • fürdik, úszkál, pancsol (bizalmas), fröcsköl, locsatol (tájnyelvi), locskol (tájnyelvi)

pénzzavar

főnév
 • pénzszűke, pénzhiány, pénztelenség, szorultság, szükség, ínség, szegénység
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a monotónia szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

mese

főnév
 • fabula, rege, história, monda, mítosz
 • cselekmény, sztori (bizalmas), történet, meseszövés
 • (bizalmas): kibúvó, mesebeszéd, dajkamese, mellébeszélés, hanta (szleng), hamuka (szleng), kamu (szleng)

megengedett

melléknév
 • szabad, engedélyezett, törvényes, akadálytalan, jogos, jogszerű, szabályszerű, legális, legitim
 • meglazított
 • megeresztett, kiengedett, megnyitott
 • folyatott

mechanizál

ige
 • gépesít, automatizál, motorizál, villamosít
 • elgépiesít, gépiessé tesz

lejjebb

határozószó
 • alacsonyabbra, lentebb, alább, alábbacska (tájnyelvi), alábbad (tájnyelvi)

minősítés

főnév
 • kvalifikáció, osztályzat, klasszifikáció (idegen), képesítés, megítélés, jellemzés
 • cím, rang
 • helyezés

nemesség

főnév
 • nemesi cím, nemesi rang, kutyabőr
 • birtokosság, lovagság, nemesi rend, arisztokrácia
 • elit
 • kiválóság, méltóság, előkelőség, fenség
 • fennköltség, emelkedettség
 • nagylelkűség, nemeslelkűség, generozitás (idegen), kitűnőség, jelesség

körülbelül

határozószó
 • kb., kábé, hozzávetőleg, közelítőleg, idestova, kvázi, majdnem, megközelítőleg, mintegy, szinte, cirka (bizalmas), nagy vonalakban, nagyjából, globálisan, approximatíve (idegen), csaknem, olyanformán, hasonlóan, lényegében, durván, többé-kevésbé, innen-onnan (tájnyelvi)

kósza

melléknév
 • kóbor, bolyongó, kujtorgó, csavargó, csatangoló
 • kétes, bizonytalan, ellenőrizetlen

hozzávaló I.

melléknév
 • hozzáillő, méltó
 • hozzátartozó, kiegészítő

központi

melléknév
 • centrális (idegen), középponti(idegen)
 • döntő, alapvető, lényeges, sarkalatos, meghatározó, legfontosabb, legfőbb, legfelső

nézőtér

főnév
 • előadóterem, auditórium (régies)
 • (színházi): ház (szaknyelvi)
 • lelátó

olvas

ige
 • betűz, silabizál, csetil (tájnyelvi)
 • búj, tanulmányoz, belemélyed
 • (tájnyelvi): számlál, számol, megolvas (tájnyelvi)

dogmatikus

melléknév
 • merev, hajthatatlan, vaskalapos, ellentmondást nem tűrő, doktrinér

reprodukál

ige
 • megismétel, újra elmond, felidéz, visszaad, elismétel, felelevenít
 • másol, sokszorosít, duplikál (idegen)
 • utánoz
 • újrateremt, újjáteremt

per2

határozószó
 • osztva, törve (valamivel)(valamivel)(valamivel)(valamivel)

morcos

melléknév
 • morc, mogorva, mord, morózus, mordiális (régies), barátságtalan, zord, harapós, rosszkedvű, kedvetlen, nyers, rideg
 • zsémbes, zsémbelődő, duzzogó, nyűgös, házsártos (bizalmas), zsörtölődő, dörmögő, durcás (bizalmas)

mérgezés

főnév
 • toxikáció (szaknyelvi), étetés (tájnyelvi), mételyezés (tájnyelvi)

nagyobbodás

főnév
 • növés, növekedés, öregbedés (régies)
 • fokozódás, erősbödés
 • gyarapodás, szaporodás, sokasodás
 • terjedés, tágulás, bővülés, hosszabbodás, szélesedés, mélyülés, vastagodás, tornyosulás, emelkedés

peches

melléknév
 • balszerencsés, szerencsétlen, boldogtalan, nyomorult, rossz csillagzat alatt született, szánalomra méltó(bizalmas)

mulatt

főnév
 • félvér, keverék

megforgat

ige
 • megpörget, megteker, megserget (tájnyelvi)
 • meghemperget, hengerít
 • (földet): felszánt, felás, rigolíroz (szaknyelvi), megregáloz (régies)
 • (pénzt): kamatoztat, gyümölcsöztet
 • kikérdez, vizsgáztat, egzaminál (régies)
 • megtáncoltat

nedvesség

főnév
 • nyirkosság, nedv, nedvtartalom, párásság, enyvesség (tájnyelvi), vizesség, lacsak (tájnyelvi), lust (tájnyelvi)
 • csapadék
 • verejték

pénzsóvár

melléknév
 • pénzéhes, kapzsi, sóvár, mohó, észér (tájnyelvi), nyereségvágyó, nyereséghajhászó, haszonleső, nyerészkedő, bírvágyó (régies), pénzimádó