odacsődül szinonimái

ige
 • (bizalmas): odasereglik, összesereglik, összegyűlik, egybecsődül

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

serdületlen

melléknév
 • éretlen, fejletlen, fiatalkorú, fiatal
 • neveletlen

klappol

ige
 • (bizalmas): összeillik, összevág, egybevág, megegyezik, passzol, stimmel (bizalmas)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a odacsődül szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

növényföldrajz

főnév
 • fitogeográfia (szaknyelvi), geobotanika (szaknyelvi)

messzely

főnév
 • icce

méltatás

főnév
 • kitüntetés, dicséret, magasztalás, méltánylás, megbecsülés, nagyrabecsülés, elismerés, hódolat
 • tiszteletadás, megemlékezés
 • értékelés, ismertetés, recenzió, ajánlás, bírálat, kritika, bemutatás

megélhetés

főnév
 • kenyérkereset, kereset, életfenntartás, életlehetőség, létfenntartás, fennmaradás, egzisztencia (idegen), kenyér, jövedelem, foglalkozás

nyomorúságos

melléknév
 • keserves, bajos, gyászos, istenverte, jajos (régies), nyavalyás, verejtékes, vergődő, siralmas, szánalmas, kínos, gyötrelmes, sanyarú, mizerábilis (régies), fájó, szívszaggató, nyomorú (választékos), sötét, boldogtalan, részvétre indító, reménytelen, szerencsétlen
 • szegényes, krajcáros (régies), ínséges, szükségben szenvedő, rosszul fizetett, szűkös, nélkülöző, pénztelen, elhagyatott, nyomorgó
 • viseltes, kopottas, nyűtt
 • sivár
 • hitvány, nyomorult, silány, alantas, jelentéktelen, gyatra, vacak

őrizetlen

melléknév
 • védtelen, elhanyagolt

leomlik, leomol

ige
 • összeomlik, összeomol, összedől, összerogy, beomlik, összerogyik, berogy, berogyik, romba dől, leborul, lezuhan, ledől, ledűl (tájnyelvi)
 • lehull, leszakad
 • leroskad, lerogy, lerogyik, összeesik, összeroskad, összecsuklik, földre zuhan, elájul, elterül, elalél, kollabál (idegen)
 • leborul (valaki előtt), letérdel, térdre borul, térdre esik, térdre hull, térdre omlik, leveti magát
 • aláhull

lehallgat

ige
 • kihallgat, lefülel (bizalmas), végighallgat, hallgatózik, figyel

jótett

főnév
 • szívesség, segítség, támogatás
 • jótét (régies), jótétemény (régies), beneficium (régies)

likvidál

ige
 • felszámol, feloszlat, megszüntet
 • kivégez, megöl, meggyilkol, elintéz, elpaterol (szleng), megsemmisít, kicsinál (szleng), kinyír (szleng), kinyuvaszt (durva), kivon a forgalomból (szleng), eltesz láb alól, félretesz az útból (szleng)

összefon

ige
 • befon, összefűz, egybefűz, együfon (tájnyelvi), összesodor, összeteker, összecsavar
 • (lábat): összekulcsol, kalácsol (régies), keresztbe tesz

patvar

főnév
 • perpatvar, zenebona
 • (tájnyelvi): fene, ördög, csuda
 • szörny, manó

elkomorodik, elkomor

ige
 • elkomolyodik, elmogorvul (régies), megszigorodik(valaminek)
 • (választékos): elborul, befelhősödik, elsötétedik, elhomályosul

sujtás

főnév
 • paszomány, zsinór, szalag, zsinórozás, vitézkötés (régies), szegélydísz
 • (régies): cikornya, sallang

rémség

főnév
 • rémtett, gaztett, szörnyűség, rettenet
 • (régies): rémület, borzalom, irtózat
 • rémalak (régies), rém, rémkép, rémlátás, kísértet, látomás, fantom, szörny, szellem, démon

odahív

ige
 • odahí (régies), odaszólít, odaint, odarendel, odabolondít (bizalmas), odacitál, becitál, behív, odacsődít, odafáraszt

nomád

melléknév
 • sátorlakó, pusztai, vándorló, költöző, barangoló, kóborló, vándor
 • (pejoratív): civilizálatlan, barbár, vad

osztogat

ige
 • kioszt, szétoszt, adakozik, kimér, szétszór, elherdál, pazarol

recseg

ige
 • nyikorog, nyög (választékos), csikorog, (rádió) serceg, ropog, dörcög (tájnyelvi)

ól

főnév
 • karám, akol, pajta, ketrec, kutrica (tájnyelvi), szárnyék (régies), istálló

mímel

ige
 • színlel, tettet, szimulál, megjátszik, imitál
 • utánoz, majmol, szajkóz, utánacsinál, lemásol

önellátás

főnév
 • önélelmezés, autarkia (idegen)

remegés

főnév
 • cidri, tréma (idegen), borzongás, reszketés, tremor (idegen), vibrálás, rezgés
 • félelem, aggodalom, rettegés
 • vágy, sóvárgás