őrizetlen szinonimái

melléknév
 • védtelen, elhanyagolt

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

lerak

ige
 • letesz, lemálház, lehelyez
 • (aknát): telepít, elhelyez
 • (sínt): lefektet
 • leszállít (járműről)
 • (ruhát): levesz, levet
 • (vizsgát): letesz
 • (tájnyelvi): lehord (bizalmas), lepocskondiáz (pejoratív), odamond (valakinek)

kontár II.

főnév
 • dilettáns, fuser (szleng), fusizó, pancser (szleng), himpellér (régies), laikus Sz: annyit tud valamihez, mint a lúd a zsoltárhoz
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a őrizetlen szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

ordítozik

ige
 • kiáltozik, lármázik, hangoskodik, ricsajozik, ordibál, üvöltözik
 • veszekedik, perlekedik

műveltség

főnév
 • iskolázottság, tanultság, képzettség, olvasottság, tájékozottság
 • kultúra, civilizáció, művelődés

motorozik

ige
 • robog, száguld, repeszt (szleng), mocizik (bizalmas)
 • (szleng): fogyaszt (kábítószert), szpídel (szleng)

megszabadító

melléknév, főnév
 • megmentő, felszabadító, megváltó

ölt

ige
 • szúr, bök, varr
 • fűz, befűz
 • kidug, nyújt, kiölt
 • (ruhát): felvesz, magára vesz, belebújik, felhúz

párlat

főnév
 • eszencia (idegen), kivonat, desztillátum, extraktum (régies), sűrítmény, aroma
 • borpárlat, szesz, lé (régies)

manifesztum

főnév
 • kiáltvány, nyilatkozat, proklamáció (idegen), szózat, ediktum (régies), dekrétum, felhívás, deklaráció

ma I.

határozószó
 • máma (bizalmas), a mai napon, manap (régies)
 • mostanában, napjainkban, mostanság, manapság, jelenleg, a jelenben

kénytelen-kelletlen

határozószó
 • akarva-akaratlan, kedvetlenül, kényszerűen, nolens volens (idegen)

megannyi

névmás
 • (választékos): ugyanannyi
 • számtalan, számos, sok, rengeteg, megszámlálhatatlan
 • az összes

pecázik

ige
 • horgászik
 • (tájnyelvi): snúroz

prédikál

ige
 • szentbeszédet mond, igét hirdet
 • (bizalmas): szónokol, beszél, papol, lelkére köt, lelkére beszél, korhol, dorgál, prézsmitál (régies)

eltorlaszol

ige
 • elzár, elrekeszt, elszigetel, elbarikádoz, eltorlaszt (régies), megakaszt

személyes

melléknév
 • egyéni, individuális, privát, magán, intim, bizalmas, szubjektív

sanyargat

ige
 • kínoz, gyötör, nyomorgat, elnyom, szorongat, nyúz, csigáz, szigorgat (régies), fegyelmez, fenyít, büntet, mortifikál (régies) Sz: ostor alatt tart; kőkertben táncoltat

őrlődik

ige
 • töredezik, kopik
 • darálódik
 • emésztődik, gyötrődik, kínlódik, rágódik, eszi magát(bizalmas)

omnibusz

főnév
 • (régies): társaskocsi (régies)
 • (régies): autóbusz, busz

paksaméta

főnév
 • iratcsomó, iratköteg
 • (jelzőként): köteg, nyaláb, halom, csomó, rakás, kupac, csomag

rövidség

főnév
 • kurtaság, múlékonyság
 • tömörség, velősség
 • (tájnyelvi): kár, hiány, szükség, veszteség, fogyatkozás

összefoglal

ige
 • összegez, rekapitulál (régies), kodifikál (idegen), summáz, rezümál (idegen), kivonatol, sűrít, tömörít
 • (régies): egybefoglal, összefog

nagyravágyás

főnév
 • becsvágy, érvényesülési vágy, hatalomvágy, ambíció, karrierizmus (pejoratív), rangkórság, törtetés, nagyralátás (régies), nagyra törés, dicsvágy (választékos), dicsszomj (régies), gőg

papnevelde

főnév
 • papnövelde (régies), papnevelő intézet, szeminárium (régies), internátus

sál

főnév
 • kendő, sálkendő (régies), stóla