mímel szinonimái

ige
 • színlel, tettet, szimulál, megjátszik, imitál
 • utánoz, majmol, szajkóz, utánacsinál, lemásol

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

propeller

főnév
 • hajócsavar, hajtócsavar, légcsavar
 • forgó
 • kishajó, átkelőhajó, gőzhajó (régies), csavargőzös (régies)

átjár

ige
 • keresztüljár, átmegy, áthalad
 • (érzés): áthat, eltölt, átitat, elönt
 • átfúródik, áthatol, keresztülhatol, keresztülhat (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a mímel szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

mellszobor

főnév
 • büszt (idegen)

meditáció, meditálás

főnév
 • elmélkedés, töprengés, tűnődés, szemlélődés, elgondolkodás

mámoros

melléknév
 • részeg, ittas, italos, kapatos, spicces, zákányos, kótyagos, bódult, pityókás (bizalmas), becsiccsentett (bizalmas)
 • lelkesült, boldog, önfeledt, gyönyörittas (választékos), szerelemittas, diadalittas (választékos), örömittas, elragadtatott, megrészegült, euforikus (idegen), eksztatikus (idegen), emelkedett (hangulat), megittasult (választékos)

lecke

főnév
 • tanulnivaló, feladat, olvasmány, penzum (régies), höfö (szleng), lecaj (szleng)
 • tananyag
 • (régies): előadás, felolvasás, olvasás
 • szidás, feddés, korholás, kioktatás, leckéztetés
 • okulás, tanulság

mértékletes, mértékt

melléknév
 • mértékletes, fegyelmezett, józan, higgadt, megfontolt, tartózkodó, egyszerű, önmegtartóztató, mérsékelt, szolid
 • igénytelen, szerény, aszketikus (idegen), puritán
 • közepes, középszerű

nagyravágyás

főnév
 • becsvágy, érvényesülési vágy, hatalomvágy, ambíció, karrierizmus (pejoratív), rangkórság, törtetés, nagyralátás (régies), nagyra törés, dicsvágy (választékos), dicsszomj (régies), gőg

kortárs

melléknév, főnév
 • egykorú, egyidős
 • pályatárs
 • jelenkori, korabeli, mostani, jelenlegi

komputer

főnév
 • számítógép, elektronikus számítógép, pécé (bizalmas), számológép (régies)

hódítás

főnév
 • diadal, győzelem, nyerés, siker, előretörés
 • leigázás
 • birtok, zsákmány, foglalás (régies)

kötelesség

főnév
 • kötelezettség, kötelem (régies), feladat, teendő, tennivaló, hivatal, tiszt

nehezedik

ige
 • súlyosbodik, fokozódik, hárul, háramlik, nyom, nyomasztólag hat, súlylik (tájnyelvi), súlyoslik (tájnyelvi)
 • nyugszik, támaszkodik

odaad

ige
 • átnyújt, átad, odanyújt, juttat, kézbesít, továbbít, továbbad, osztogat, odapasszol (bizalmas), odadob, odalök (pejoratív), odavet
 • odaajándékoz, adakozik, adományoz, odaítél, ráruház, átruház, átenged, fölkínál, odaígér
 • feláldoz, áldozatul ad, szentel (valakinek valamit)
 • ráhagy (valakire), örökül hagy
 • rábíz
 • (labdát): átad, passzol

derelyemetélő

főnév
 • derelyemetsző (tájnyelvi), karika, rádli (bizalmas), deremetsző (tájnyelvi)

recesszió

főnév
 • visszaesés, hanyatlás

pártszervezet

főnév
 • alapszervezet, alapszerv

mindeddig

határozószó
 • mostanáig, eddig, mind ez ideig, ez idáig, eddigelé (tájnyelvi), eleddig (tájnyelvi)

melegítő

főnév
 • tréningruha, mackóruha (régies), mackó (bizalmas), szabadidőruha, sportruha, jogging (idegen)
 • rezsó, villanymelegítő, radiátor, hősugárzó
 • ágymelegítő, villanypárna, termofor

munkás II.

főnév
 • dolgozó, munkavállaló, alkalmazott, melós (szleng), iparos (régies)
 • proletár, proli (pejoratív)

parancsolat

főnév
 • (régies): parancs, utasítás, rendelkezés, rendelet, meghagyás

mocskos

melléknév
 • dancs (tájnyelvi), boncsos (tájnyelvi), szurtos, szutykos, piszkos, koszos, sáros, csatakos, maszatos, lustos (tájnyelvi), rohadt, tabajdok (tájnyelvi), szennyes, paszatos (tájnyelvi), szirkás (tájnyelvi), szennyezett, tisztátalan, mosdatlan
 • aljas, jellemtelen, gyalázatos, undorító
 • ocsmány, obszcén, trágár, mocskos szájú

megbízott I.

melléknév
 • ügyvivő, ügyvezető, kinevezett, meghatalmazott, felhatalmazott, bizományos (régies), illetékes, jogosult

művelődésügy

főnév
 • kultúra, oktatásügy

partdobás

főnév
 • bedobás, taccs (bizalmas)