recseg szinonimái

ige
 • nyikorog, nyög (választékos), csikorog, (rádió) serceg, ropog, dörcög (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

betonvas

főnév
 • betonacél, vasbetét, acélbetét, rúdacél

visszatükröz

ige
 • visszaver, visszaad, visszasugároz
 • kifejez, éreztet, tükröz
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a recseg szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

ráadásul

határozószó
 • ráadásként, ráadásképpen, ráadásképp, azonkívül, azonfelül, amellett, ezenkívül, ezenfelül, méghozzá, még, mindehhez, sőt, továbbá, másfelől, mi több, valamint, tetejében, hegyibe (tájnyelvi), hegyébe (tájnyelvi), plusz (bizalmas)

panama

főnév
 • korrupció, megvesztegetés, lefizetés, svindli (bizalmas), kenés (bizalmas)

összepiszkít

ige
 • bepiszkít, összepiszkol, bepiszkol, összeken, beszennyez, összemaszatol (bizalmas), összekoszol, bemocskol, összemocskol, összemázol, összesároz, összerondít (tájnyelvi)

nyugállomány

főnév
 • nyugalom, nyugdíj

ráncos

melléknév
 • ráncolt, összeráncolt, barázdált, redőzött, húzott, redős, recés, gyűrött, bodrott (tájnyelvi)
 • (arc): fonnyadt, aszott, hervadt, töpörödött, barázdált, töpöre (tájnyelvi)

rövidség

főnév
 • kurtaság, múlékonyság
 • tömörség, velősség
 • (tájnyelvi): kár, hiány, szükség, veszteség, fogyatkozás

morzsol

ige
 • szétdörzsöl, nyomkod, fogdos, gyűr, gyűröget, tördel, moncsol (tájnyelvi), moncsál (tájnyelvi), nancsikol (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): (olvasót) továbbcsúsztat, rózsafüzérrel imádkozik
 • tör, őröl, darál, aprít, porít, törmöl (tájnyelvi), zsurmol (tájnyelvi), granulál (idegen)
 • (kukoricát): lefejt, dörzsöl, dörgöl (tájnyelvi)

mindössze

határozószó
 • csak, csupán, mindegyütt, összevéve (tájnyelvi)

követendő

melléknév
 • utánozandó, utánzásra méltó, mintaszerű, példaszerű, példamutató, ideális, eszményi

művelet

főnév
 • eljárás, cselekedet, tevékenység, operáció, aktus, akció, munkálat, munkafolyamat, munkafázis, manőver

sark

főnév
 • sarkvidék, pólus (szaknyelvi)
 • sarok, szöglet
 • csúcs, hegy, vég

sugárzik

ige
 • fénylik, ragyog, vakít, tündöklik, csillámlik, villog, világol (régies), világít
 • megnyilvánul, kifejez
 • árad, áraszt, kibocsát, szór, emittál (szaknyelvi)
 • terjed, özönlik, ömlik

fertőtlenít

ige
 • csírátlanít, csíramentesít, sterilizál, sterilez, dezinficiál (idegen), dezinfekcionál (idegen), klóroz, főz (ruhát), csáváz (vetőmagot) (szaknyelvi)

tisztelendő I.

melléknév
 • tiszteletreméltó

szög2

főnév
 • (régies): szeglet, sarok, zug

reform

főnév
 • átalakítás, változtatás, újítás, megújítás, nováció (idegen)
 • átalakulás, változás, megújulás, megújhodás (választékos)

púp

főnév
 • kidudorodás, dudor, duzzanat, búb, kiemelkedés, kinövés, kitüremlés, csomó, csomósodás, göb, pukli (bizalmas), tipli (bizalmas), bütyök, bumedli (bizalmas), domborulat, domb
 • (tájnyelvi): köldök

rivaldafény

főnév
 • nyilvánosság, közérdeklődés, közfigyelem

szokott

melléknév
 • szokásos, megszokott, szokványos, szokásszerű, közönséges, mindennapos, mindennapi, rendes, bevett

rendetlenség

főnév
 • összevisszaság, káosz, felfordulás, rumli (bizalmas), kavarodás, fejetlenség, zűrzavar, dezorganizáció (idegen), gyüleség (tájnyelvi), grimbusz (szleng), kupleráj (pejoratív), anarchia
 • rendetlenkedés, rendbontás, rendzavarás, szabálytalanság
 • zavargás, forrongás, lázadás, rebellió (régies)

parancsolat

főnév
 • (régies): parancs, utasítás, rendelkezés, rendelet, meghagyás

rosta

főnév
 • szita, szűrő
 • rázószekrény
 • bírálat, elbírálás, kritizálás, kritika

szósz

főnév
 • mártás, mártalék (régies)
 • (bizalmas): baj, pác, csáva, slamasztika, kellemetlenség, galiba
 • (bizalmas): fecsegés, szószaporítás, beszéd, díszduma (bizalmas), prédikáció (bizalmas), locsogás