megélhetés szinonimái

főnév
 • kenyérkereset, kereset, életfenntartás, életlehetőség, létfenntartás, fennmaradás, egzisztencia (idegen), kenyér, jövedelem, foglalkozás

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

belemerül

ige
 • belemártózik, belesüllyed, belesüpped, lemerül
 • belemélyed, elmélyed, belefeledkezik, belefelejtkezik, beleássa magát, beletemetkezik, átadja magát (valaminek), belemelegszik, beleveti magát, beletimporodik (tájnyelvi), beleándorodik (tájnyelvi), belegabalyodik (tájnyelvi)

makkegészséges

melléknév
 • Sz: egészséges, mint a makk, majd kicsattan az egészségtől
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a megélhetés szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

marmelád

főnév
 • gyümölcsíz, lekvár, dzsem, marmaládé (tájnyelvi), liktárium (régies)

látcső

főnév
 • távcső, messzelátó, gukker (bizalmas), kukker, kukucska (régies), látszer (régies), binokular (idegen), teleszkóp

külföldi

melléknév
 • idegen, külhoni, jövevény, bevándorló, immigráns (idegen), külországi, külhonos (régies)
 • idegenszerű

kollektív

melléknév
 • közös, közösségi, együttes, társas, testületi, csoportos

megavasodik

ige
 • megromlik, megáporodik, megbüdösödik

megszabadító

melléknév, főnév
 • megmentő, felszabadító, megváltó

vezéreszme

főnév
 • vezérelv, vezérgondolat, idea, sarkcsillag (bizalmas), vezércsillag, főgondolat, irányelv, alapgondolat

kiábrándít

ige
 • kijózanít, észhez térít, felnyitja a szemét (valakinek)
 • diszgusztál (idegen)

kergetődzik, kergető

ige
 • fogócskázik

győzhetetlen

melléknév
 • verhetetlen, győzedelmes, felülmúlhatatlan, elnyomhatatlan, meghódíthatatlan, vívhatatlan (régies), leküzdhetetlen, ellenállhatatlan
 • szilárd, edzett, szívós, erős, kemény, rendíthetetlen

kihal

ige
 • kipusztul, kivész, kimúlik, megsemmisül, elenyészik, semmivé lesz, elpusztul, tönkremegy, magva szakad (valakinek), írmagja sem marad
 • elnéptelenedik, élettelenné válik
 • megszűnik, elavul
 • kihamvad, kiég

megtorpan

ige
 • megáll, megakad, leáll, megreked
 • meghőköl, visszahőköl, visszadöbben, megtoppan (tájnyelvi), hátrahőköl, visszaborzad, visszaretten, visszariad, megijed, meginog, megrendül

mintadarab

főnév
 • modell, próbadarab, áruminta, remek, prototípus
 • etalon
 • makett

brosstű

főnév
 • bross, melltű, kitűző

partdobás

főnév
 • bedobás, taccs (bizalmas)

odaég

ige
 • odavész, elpusztul, elég, megég
 • beleég, leég, bennég, odasül, odakozmál, lekozmálódik, odakap (bizalmas)

megemlékezik

ige
 • felidéz, felemleget, visszaemlékezik, visszapillant, felhoz
 • méltat, megünnepel
 • megül, kommemorál (idegen)
 • megemlít, szól
 • örökül hagy

marad

ige
 • időzik, tartózkodik, lakozik (régies), múlat (régies), vár
 • reked (valahol), ragad (valahol), odamarad (tájnyelvi), elmarad (valahol)
 • megmarad, fennmarad
 • rámarad, rajtamarad, rajtaragad, hátramarad, visszamarad
 • megmarad, jut
 • halasztódik, elodázódik, elhúzódik

megmásíthatatlan

melléknév
 • megváltoztathatatlan, végleges, végérvényes, megingathatatlan, befejezett, szilárd, jóvátehetetlen, visszavonhatatlan, megfellebbezhetetlen, változhatatlan (választékos), immutábilis (idegen)

nyugállomány

főnév
 • nyugalom, nyugdíj

meggörbül

ige
 • begörbül, elgörbül, behajlik, meghajlik, megvetemedik, elfintul (tájnyelvi), gornyad (tájnyelvi), megroskad, megereszkedik, meghajol, deformálódik

lecke

főnév
 • tanulnivaló, feladat, olvasmány, penzum (régies), höfö (szleng), lecaj (szleng)
 • tananyag
 • (régies): előadás, felolvasás, olvasás
 • szidás, feddés, korholás, kioktatás, leckéztetés
 • okulás, tanulság

megpihen

ige
 • (munkát): megszakít, abbahagy, megszakaszt, felfüggeszt
 • megszusszan (tájnyelvi), kifújja magát, delel (régies), sziesztázik (bizalmas), elnyugszik

ócskavas

főnév
 • vashulladék, vasforgács, hulladék vas, törtvas, fémhulladék, hulladék fém, vastörmelék, hitványvas (tájnyelvi)
 • limlom
 • selejt