nekrológ szinonimái

főnév
 • gyászbeszéd, búcsúztató, búcsú, megemlékezés, emlékbeszéd, gyászjelentés, halotti beszéd

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

konyharuha

főnév
 • törlőruha, edénytörlő, edénykendő, törlőkendő, asztalkendő, törölgetőkendő, törlőrongy, dörgölő (tájnyelvi), törölő (régies)

régen

határozószó
 • rég, régebben, egykor, hajdan, hajdanán, hajdanában, korábban, valaha, valamikor, azelőtt, ezelőtt, hajdanta (régies), réges-rég, régente, annak idején, anno dacumál (bizalmas), nagyrégen (tájnyelvi), régecskén (tájnyelvi), régenében (tájnyelvi) Sz: akkor még a papok is bajuszt hordtak; akkor még az angyalok a földön jártak; még akkor Éva is menyasszony volt; még akkor a Maros sem folyt a Tiszába; még akkor a bírónak sem volt bajusza; még akkor Debrecen is falu volt; még akkor a falu temploma is kápolna volt; még akkor a balatoni cserfa is makk volt; sok víz lefolyt azóta a Dunán; talán még akkor a fecske sem fecsegett annyit; valamikor Ádám nőtlen korában
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a nekrológ szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

műfog, műfogsor

főnév
 • fogpótlás, protézis (szaknyelvi), protkó (szleng), proti (szleng)

megsokszoroz

ige
 • megnövel, felfokoz, fokoz, megsokasít, megszaporít, megtöbbszöröz, meghatványoz, multiplikál (szaknyelvi)

meglett

melléknév
 • felnőtt, nagykorú, teljes korú, érett, javakorabeli, kinőtt (régies)
 • idős, koros, élemedett, zülledt (régies)

madzag

főnév
 • spárga, zsineg, zsinór, kötözőzsineg, spagóca (bizalmas)

napisajtó

főnév
 • napilap, hírlap, újság, lap

odanyújt

ige
 • átnyújt, átad, odaad, odatart
 • felkínál, felajánl, átenged

lakáj

főnév
 • komornyik, inas, belső inas, szolga, cseléd
 • bérenc, kiszolgáló, csatlós, talpnyaló (pejoratív)

kultusz

főnév
 • vallásgyakorlat, tisztelet, istentisztelet, imádat
 • dicsőítés

intervallum

főnév
 • idő, időszak, időtartam, időköz, éra, periódus, szakasz, fázis, etap, ciklus

lefed

ige
 • leborít, letakar, leterít, betakar, bevon, befed
 • lefátyoloz, lelapol (tájnyelvi)

oltár

főnév
 • úrasztal

összehasonlítás

főnév
 • egybevetés, szembeállítás, párhuzam, komparáció (idegen)

éjszakai

melléknév
 • éjjeli, éji (választékos)

savanyít

ige
 • erjeszt, megkovászol (régies), megéleszt (régies), poshaszt (tájnyelvi), poshajt (tájnyelvi)
 • tartósít

protezsál

ige
 • pártfogol, támogat, pártol, felkarol, beajánl, közbenjár (valakinél valakiért), patronál, segít(valakit)(bizalmas)(valakinek)(szleng)

némaság

főnév
 • szótlanság, hangtalanság
 • hallgatás, nyugalom, csend, csendesség, nesztelenség, zajtalanság, háborítatlanság, szilencium

muri

főnév
 • (bizalmas): mulatság, mulatozás, vigalom, vigasság, dáridó, dínomdánom, eszem-iszom (bizalmas), ivászat, evés-ivás, lakoma, dajdaj (szleng), hejehuja (bizalmas), buli (bizalmas), hepaj (szleng), banzáj (szleng), tivornya
 • (szleng): tréfa, móka, csíny, hecc, bosszantás, ugratás, balhé (szleng)
 • (bizalmas): veszekedés, szóváltás, jelenet, vita, felfordulás, összetűzés, összecsapás, csetepaté (bizalmas), civakodás, nézeteltérés, perpatvar, botrány, zrí (szleng)
 • zenebona, ribillió, kalamajka (bizalmas), patália (bizalmas), aréna (szleng), ramazuri (bizalmas), cirkusz

nyitja

főnév
 • (valaminek): megfejtés, megoldás, kulcs, fortély, titok, vezérfonal, fogás, trükk

precíz

melléknév
 • pontos, alapos, pedáns, aprólékos, finom, helyes, korrekt, kifogástalan, mérethű, tökéletes, félreérthetetlen
 • rendszerető, gondos, lelkiismeretes, akkurátus (bizalmas)

nevetség

főnév
 • kinevetés, csúfság, szégyen, közröhej (pejoratív), fölsülés, blama (bizalmas), gúny

megtáncoltat

ige
 • táncba visz
 • megforgat
 • (lovat): megugráltat, megugrat
 • elver, ellátja a baját, elbánik (valakivel), jól befűt (valakinek), megfingat (szleng), megszorongat, elhúzza a nótáját

nyuszi

főnév
 • (bizalmas): nyúl, nyulacska, nyuszika, kisnyúl (bizalmas), tapsifüles (bizalmas), ugrifüles (bizalmas)
 • (személy): félős, gyáva (alak), beszari (durva) Sz: megijed a saját árnyékától
 • (szleng): lövész, bokorugró (szleng), golyófogó (szleng)

prológus

főnév
 • bevezetés, bevezető, előhang, előszó, előjáték