lefed szinonimái

ige
 • leborít, letakar, leterít, betakar, bevon, befed
 • lefátyoloz, lelapol (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

szalvéta

főnév
 • asztalkendő, papírszalvéta, szervéta (tájnyelvi)

verőér

főnév
 • ütőér, artéria (szaknyelvi), ütő (tájnyelvi), életér (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a lefed szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

külsejű

melléknév
 • alakú, formájú, küllemű

kiver

ige
 • kiüt, kiejt, legyőz
 • kiporol, kiütöget, kipaskol, kiráz
 • csépel
 • klopfol (bizalmas), potyol (tájnyelvi)
 • kikalapál
 • kicsikar (valakiből)
 • elfeledtet, leszoktat (valamiről)
 • kikerget, elűz, elüldöz, kivesszőz
 • kihajt, kicsap
 • (verejték): ellep, elborít

kisiet

ige
 • kimegy, kifut, kiszalad, kirohan, kivonul, kifutamodik (régies), kirugaszkodik (régies), kifákol (tájnyelvi), eltávozik

képviselőház

főnév
 • alsóház, alsótábla, parlament, kamara

látkép

főnév
 • kilátás, panoráma, veduta (szaknyelvi)
 • perspektíva
 • felvétel

lófrál

ige
 • lézeng, tekereg, csavarog, lődörög, kujtorog, kódorog, kóborol, lötyög (bizalmas), cselleng, csatangol, csalinkázik, kóricál, ténfereg, ólálkodik, flangál (bizalmas), flangéroz, ődöng, őgyeleg

tyúkszem

főnév
 • tikszem (tájnyelvi), fököny (régies), tyúksegg (tájnyelvi)
 • bőrkeményedés

ítélet

főnév
 • döntés, határozat, verdikt (régies)
 • rendelkezés, végzés, törvénytétel, szentencia (régies), judícium (régies), döntvény (régies)
 • vélemény, nézet, meglátás, gondolat, megítélés, meggyőződés
 • (szaknyelvi): állítás, mondat, nyilatkozat, propozíció (idegen)
 • (szaknyelvi): ítéletnap, utolsó ítélet, végítélet, büntetés, bírságnap (régies), dies irae (idegen)
 • (régies): ítélkezés, bíráskodás, igazságtétel
 • (tájnyelvi): ítéletidő, vihar

intim

melléknév
 • bizalmas, magán, személyes, belső, saját, privát, egyéni, individuális
 • meghitt, bensőséges, családias, meleg, közvetlen, szívélyes, baráti, otthonos, fesztelen, derűs, hangulatos, idilli

fiúcska

főnév
 • kisfiú, fiacska (tájnyelvi), kölyök, lurkó, gyerkőc, gyerkőce (tájnyelvi), bubi (bizalmas), pubi (bizalmas)

jelzálog

főnév
 • lekötés, biztosíték, megterhelés, rátáblázás (szaknyelvi)

maffia

főnév
 • bűnszövetkezet, bűnbanda, klán
 • alvilág

megérez

ige
 • észlel, érzékel, meglát, megszimatol, megszagol, megneszel, ráérez, orront (régies), észrevesz, kiszimatol, kiszaglász (bizalmas)
 • megállapít, felfog
 • megsejt, sajdít (tájnyelvi), sejdít, előrelát, gyanít, előre érez
 • megjósol, jövendöl (régies)
 • megtapasztal, felfog, megkeserül, megsínyli

becsmérel

ige
 • ócsárol, csepül, szapul, gyaláz, leszól, sérteget, áztat (régies), rágalmaz, rágalmakat szór (valakire), megszól, pocskondiáz (pejoratív), lemarház, fitymál, szid, mocskol (tájnyelvi), piszkol (tájnyelvi), simfel (bizalmas), böcsmöl (tájnyelvi), kisebbít (tájnyelvi), legyepül (tájnyelvi), pocsékol (tájnyelvi), fumigál, dehonesztál (idegen)

nyúl2

főnév
 • nyúlfi (választékos), nyuszi (bizalmas), tapsifüles (bizalmas), ugrifüles (tréfás), muci (bizalmas), bence (tájnyelvi), füles (tájnyelvi)
 • (szleng): lövész

mindig

határozószó
 • mindenkor, bármikor, télen-nyáron, mindenha (régies), koroskint (régies), mindenkoron, éjjel-nappal, örökké, mindörökké, örökkön, sokáig, mindvégig, éjtnap (tájnyelvi), örökkétig (tájnyelvi), mindétig (tájnyelvi), míg a világ világ
 • folytonosan, állandóan, szüntelenül, szünet nélkül, szünös-szüntelen, szakadatlanul, örökösen, egyre, váltig, egyfolytában, vég nélkül, egyre mind (tájnyelvi), folyvást, folyton-folyvást, feszt (bizalmas), egyhuzamban, szűnni nem akaróan, minduntalan

lefoglal

ige
 • leköt, biztosít, fenntart, rezervál, megrendel, leelőlegez, lefoglalóz, lestoppol (bizalmas)
 • igénybe vesz, elfoglal, bitorol
 • kisajátít, szanál, elkoboz, rekvirál, konfiskál (régies), zárol, zár alá vesz, zálogol (régies), szekvesztrál (régies)

kutyafuttában

határozószó
 • gyorsan, sietősen, kapkodva, felületesen, rohanva, lihegve, futólag, hevenyészve, elhamarkodottan(bizalmas)

leszámol

ige
 • megszámol, leszámlál, leolvas
 • leszurkol (bizalmas), lepenget (szleng)
 • leszámít, elvesz
 • elszámol, elrendez
 • kilép, felmond
 • (valakivel): elégtételt vesz, bosszút áll, elbánik (valakivel), megtorol
 • megöl, kivégez

mez

főnév
 • dressz, trikó, sporting
 • jelmez, öltözék, öltözet, kosztüm, ruházat, ornátus (szaknyelvi), viselet, öltöny, uniformis, mundér, csuha, reverenda

lehetőség

főnév
 • alkalom, mód, körülmény, út, pályatér (régies)
 • verzió
 • esély, kilátás, remény, távlat, út, tér, alternatíva, kifutás (bizalmas), történhetőség (régies), valószínűség, sansz (bizalmas), posszibilitás (idegen), eventualitás (idegen), ándung (régies), virtualitás (régies)

kockázat

főnév
 • veszély, veszedelem, rizikó, vakmerőség, tét, reszkír (szleng)

levente

főnév
 • vitéz, lovag, harcos, dalia, bajnok, bajvívó, hős, katona, honvéd, hadfi (régies), harcfi (régies), szálember (régies)

mindenesetre

határozószó
 • okvetlenül, kétségkívül, bizonyosan, bizonyára, feltétlenül, mindenképpen, bizonnyal