madzag szinonimái

főnév
 • spárga, zsineg, zsinór, kötözőzsineg, spagóca (bizalmas)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

tesz

ige
 • cselekszik, csinál, művel, véghezvisz, elkövet, végrehajt
 • okoz, létrehoz, eredményez, előidéz
 • színlel, mímel, tetteti magát
 • helyez, rak, pakol, odatesz, betesz, rátesz, feltesz, ad, biggyeszt
 • kitesz, ér
 • (tájnyelvi): jelent, számít

gyűrött

melléknév
 • ráncos, megviselt, barázdált, kialvatlan, megtört
 • vasalatlan, kutyarágott (tájnyelvi) Sz: olyan, mintha a kutya szájából húzták volna ki
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a madzag szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

leszögez

ige
 • leszegez, lekalapál, rögzít
 • kijelent, bejelent, megállapít, kinyilvánít, kinyilatkoztat, kimond, megmond, állít, hangoztat
 • megszab, deklarál

közeg

főnév
 • hatósági ember
 • rendőr, hekus (szleng), zsaru (szleng), zsernyák (szleng), jard (szleng), józsi (szleng)

könnyít

ige
 • mérsékel, kisebbít, megkönnyít, enyhít, könnyebbít (régies)
 • megsegít, megszabadít, felment, mentesít, tehermentesít, segítségére siet, segítséget nyújt, leveszi a terhet valakinek a válláról (választékos)
 • (könnyít magán): kitárulkozik, megkönnyebbül, lecsillapodik, kitárja a szívét (választékos), kiönti a szívét, elsírja a baját (választékos)
 • (tájnyelvi): székletet ürít

kimondhatatlan I.

melléknév
 • kiejthetetlen, artikulálhatatlan (idegen)
 • megnevezhetetlen, leírhatatlan, elmondhatatlan, mondhatatlan, különös, furcsa, hallatlan, felfoghatatlan, rejtélyes, elképzelhetetlen, hihetetlen, tabu, titkos
 • nagyfokú, módfelett nagy, túlságos, számtalan, tömérdek, töméntelen, miriád (idegen), maximális, rettentő nagy

logika

főnév
 • összefüggés, ésszerűség, törvényszerűség
 • gondolkodásmód
 • észtan (régies)

megért

ige
 • hall, meghall
 • észlel, érzékel
 • felfog, appercipiál (idegen), megragad, kapiskál (bizalmas), felér ésszel, belát, átlát, felismer
 • kiért, kivesz, kiszed, rájön, kihámoz, kibetűz, felfedez, tisztába jön, elért (régies), veszi a lapot (bizalmas)
 • azonosul (valakivel), átérez
 • (régies): tudomásul vesz, megtud, értesül

vámnyilatkozat

főnév
 • vámbevallás, vámjegyzék

karzat

főnév
 • galéria, erkély, tribün
 • kórus
 • kakasülő (tréfás)
 • karfa, korlát

kanász

főnév
 • disznópásztor, kondás, baromőr (régies), nyájőr (régies), pásztorember (régies), rikkancs (tájnyelvi)
 • (pejoratív): bugris, fajankó

geobotanika

főnév
 • (szaknyelvi): növényföldrajz

képviselőház

főnév
 • alsóház, alsótábla, parlament, kamara

meghasonlik

ige
 • csalódik, elveszíti a lelki egyensúlyát
 • bezárkózik, begubózik, közönybe merül

megütközés

főnév
 • összecsapás, összeütközés, szembekelés (régies)
 • megbotránkozás, csodálkozás, elképedés, meghökkenés, fennakadás

bevet

ige
 • bedob, behajít
 • (beveti magát vmibe): beleveti magát, beleül, beletelepszik
 • (ágyat): beágyaz, megvet
 • beültet, beplántál
 • harcba vet, csatasorba állít

ősember

főnév
 • troglodita (régies)
 • vadember

nélkül

névutó
 • hiányában, híjával, híján

magamutogatás

főnév
 • kérkedés, dicsekvés, hetvenkedés
 • tetszelgés, páváskodás, exhibicionizmus

leselkedik

ige
 • leskelődik, leskel, megsebesül, kukucskál, kandikál, kukkol
 • figyel, lesben áll, kémkedik, hallgatózik, fürkész, szimatol, szaglász, vizslat, spionkodik, koslat, ólálkodik
 • (veszély): fenyeget, készül

megalakít

ige
 • létrehív, létrehoz, megalapít, megszervez, konstituál (idegen), fundál (régies), felállít, megindít, megteremt

napsütés

főnév
 • napfény, verőfény, napmeleg (tájnyelvi), napvilág, nap, napsugárzás

maliciózus

melléknév
 • rosszmájú, rosszindulatú, rosszhiszemű, gúnyos, gunyoros, gúnyolódó, csípős, vicces, csúfondáros, fullánkos, pimasz, csipkelődő, fölényes, lenéző, kárörvendő, kaján, maró, epés, szatirikus, szarkasztikus (választékos)

köznapi

melléknév
 • hétköznapi
 • mindennapi, mindennapos, szokásos, megszokott, közönséges, egyszerű, elcsépelt, sablonos, lapos, semmitmondó, szürke, prózai, szokványos

megcukroz

ige
 • cukorral meghint, cukorral beszór, megédesít

nekifog

ige
 • hozzáfog, hozzákezd, elkezd, belekezd, belefog, hozzákészül, hozzálát, nekilát, munkához lát, nekiáll, nekikezd, nekidől (tájnyelvi), nekiesik, nekifekszik, nekifeszül, nekilendül, nekibuzdul, nekidurálja magát (bizalmas), nekirugaszkodik, nekiveselkedik, bedobja magát (tájnyelvi), nekigyürkőzik, nekiakaszkodik (tájnyelvi), nekifohászkodik, nekivág, hujázik (tájnyelvi), nekizándorodik (tájnyelvi), foglalkozni kezd (valamivel), rátér
 • (régies): ráfog (fegyvert), nekiszegez, megcéloz