nekivág szinonimái

ige
 • nekiindul, nekibódorodik (tájnyelvi), nekimegy
 • belefog, belevág, vállalkozik (valamire), nekifog, kezd, nekiugrik, merészel
 • nekiüt, nekicsap, odavág, hozzácsap, nekikoccan

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

alacsony

melléknév
 • kis, kicsi, kicsiny, pöttöm, apró termetű, csipisz, kurta, dugó, töpszli, törpe, kerti törpe (szleng), babszem, Babszem Jankó, vakarcs, vakarék, mélynövésű, porbafingó (durva), seggdugasz (durva), alátermett (régies), csököti (tájnyelvi), kisszerű (tájnyelvi), szélébe szabott (tájnyelvi) Sz: ki se látszik a földből; alig látszik ki a földből; nem állt az esőre; akkora, mint a kutya ülve; hosszú, mint a karalábé kétrét; létráról szedi a földiepret; kettéfűrészelt óriás; megállt a növésben; összement a mosásban
 • csekély, sekély, jelentéktelen, elhanyagolható, kevés
 • (választékos): hitvány, alantas, silány, alpári, parlagi, nemtelen (régies), triviális (régies)

cirkulál

ige
 • forog, kering, köröz, körbejár, áramlik
 • szájról szájra jár, hírlik
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a nekivág szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

műértő II.

főnév
 • szakértő, szakember, mester, specialista, profi (bizalmas), connaisseur (idegen), kenner (idegen)
 • műbíráló, kritikus, recenzens (szaknyelvi)

megsirat

ige
 • meggyászol, megkönnyez, könnyeket ejt, könnyeket hullat, elsirat
 • megbán, sajnál, fájlal

megles

ige
 • megfigyel, kiles, felderít, felfedez, kikémlel, kifürkész, kémszemlél (régies), elnéz (tájnyelvi), kivigyáz (tájnyelvi), megbazsint (tájnyelvi), megcserkél (tájnyelvi), szemmel tart, szemügyre vesz, obszervál (idegen)

madárszó

főnév
 • madárhang, madárfütty, fütty, madárdal, madárcsicsergés

napilap

főnév
 • hírlap, újság, lap, napisajtó

odamutat

ige
 • megmutat, felmutat
 • (valamire): utal, rámutat, vall, következtetni enged

lajtorja

főnév
 • létra, górfa (régies), lábtó (régies), lajtergya (tájnyelvi)
 • hágcsó
 • (régies): lépcső, grádics (régies), garádics (régies)

kulturált

melléknév
 • civilizált, művelt, kifinomodott, kifinomult, pallérozott, csiszolt, finom, iskolázott, tanult, képzett

internet

főnév
 • világháló, web, információs szupersztráda

leesik

ige
 • lefordul, lehuppan, lepotyog, lepottyan, letottyan, lerogyik, lezuhan, ledől, leborul, lehanyatlik, lebillen, lecsúszik, lebóbázik (tájnyelvi), lecuppan (tájnyelvi), lekankurázik (tájnyelvi), lekeleficél (tájnyelvi), lesuvad (tájnyelvi)
 • (hó, eső) lehull
 • alászáll, visszaesik, csökken, zuhan
 • (valakinek, valami): jut

oltalmaz

ige
 • óv, véd, védelmez, őriz, pártol, pártfogol, gyámolít, segít, támogat, patronál

összehány

ige
 • felhalmoz, gyamátol (tájnyelvi)
 • (pejoratív): felforgat, összedobál
 • összecsap, elsiet
 • összerókáz, összeokád

éjszaka I.

főnév
 • éj (választékos), éjjel, sötétség

sav

főnév
 • acidum (szaknyelvi), savany (régies)
 • (régies): só

protestál

ige
 • tiltakozik, óvást emel, ellenvet, ellenvetést tesz, kifogásol, reklamál, ellentmond, ellenkezik

néma

melléknév
 • kuka (tájnyelvi), hallgatag, csendes, szótlan, szótalan, szavavesztett (választékos), mutuj (tájnyelvi), nyelvtelen (régies), szófukar
 • nesztelen, hangtalan, hang nélküli, zajtalan

munkaviszony

főnév
 • alkalmazás, állás, munka, hivatal, kenyérkereset

nyitány

főnév
 • bevezetés, előjáték, prelűd (idegen), prelúdium (idegen), ouverture (szaknyelvi), introdukció (régies)
 • előkészület

praxis

főnév
 • gyakorlat, tapasztalat, jártasság, tapasztalás
 • joggyakorlat
 • pacientúra, klientúra

nevetés

főnév
 • derültség, kacaj, kacagás, kacarászás, kuncogás, hahota, hahotázás, röhej, röhögés, vihogás, vihorászás, nyerítés (pejoratív), visítás
 • mosolygás, vigyorgás
 • derű, jókedv, vidámság, vígság

megtámadható

melléknév
 • védtelen, sebezhető, gyenge
 • kifogásolható, helytelen
 • vitatható, kétségbe vonható, kikezdhető, vitás, bizonytalan, kétséges, labilis
 • érvényteleníthető, hatálytalanítható, felbontható, megsemmisíthető

nyúlvány

főnév
 • kiágazás, ág, hajtás, szál, kinövés, sarj
 • szárny, földnyelv

proletárdiktatúra

főnév
 • munkásuralom, proletáruralom