megsirat szinonimái

ige
 • meggyászol, megkönnyez, könnyeket ejt, könnyeket hullat, elsirat
 • megbán, sajnál, fájlal

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

céda I.

melléknév
 • erkölcstelen, parázna, ledér, feslett
 • (tájnyelvi): mihaszna, haszontalan
 • (tájnyelvi): rakoncátlan (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): rendetlen, hanyag, lompos

gyújtó II.

főnév
 • gyufa, tűzszerszám (régies), villantó (régies), reibli (szleng), blejb (szleng), masina (tájnyelvi), méregpózna (tájnyelvi), gyújtószálka (tájnyelvi)
 • öngyújtó
 • kanóc
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a megsirat szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

megítélés

főnév
 • értékelés, vélemény, vélekedés, elbírálás, bírálat, ítélet, adjudikáció (idegen), meggyőződés, meglátás, felfogás, belátás, kritika, minősítés

letör

ige
 • (virágot): leszakít, leszakaszt, leszakajt (tájnyelvi), letép
 • (lázadást): elfojt, megdönt, elnyom, megfékez, szétver, eltipor, vérbe fojt, széjjelzúz, tönkrezúz
 • megszüntet, véget vet, felszámol,
 • elcsüggeszt, elszomorít, elbúsít, lesújt, lehangol, megrendít, porba sújt, letaglóz, megsemmisít, lever, megráz, földhöz vág, deprimál, indiszponál (idegen), elkedvetlenít, elszontyolít, porig sújt, kedvét szegi (valakinek), kedvét veszi (valakinek), lehervaszt (szleng), lelomboz (szleng), lepadlóz (szleng)
 • (árat): mérsékel, csökkent

lelkesít

ige
 • lelkesedéssel tölt el, szárnyakat ad, biztat, buzdít, fűt, hevít, tüzel, izgat, feltüzel, felbátorít, serkent, élénkít, tűzbe hoz, sarkall, motivál, ihlet, bátorít, ösztökél, ösztönöz, inspirál, animál (idegen), stimulál

közbülső

melléknév
 • középső, közbenső, közbeeső, közbül lévő, közbeiktatott, középen levő

megokol

ige
 • okát adja, okadatol, bizonyít, érvel, argumentál (szaknyelvi)
 • megindokol, megmagyaráz, megértet
 • igazol, motivál

mezítláb

határozószó
 • csupaláb (tájnyelvi), meztélláb (tájnyelvi)

zárszó

főnév
 • zárószó, utószó, végszó, záróbeszéd (régies), befejezés, epilógus, peroráció (szaknyelvi)

kiscsirke

főnév
 • csibe, csirke, csicske (tájnyelvi), csirkefi (tájnyelvi), tikfi (tájnyelvi), csirkuca (tájnyelvi), pire (tájnyelvi)

kimagasló

melléknév
 • kiváló, kitűnő, kiugró, kiemelkedő, jelentékeny, jeles, jelentős, eredményes, páratlan, legelső, legnagyobb, rendkívüli, óriási, fontos, tekintélyes, neves, hírneves, nagyhírű, közismert, utolérhetetlen, összehasonlíthatatlan, elsőrangú, illusztris, domináns (idegen), prominens, eminens, excellens (régies)

háromszor

határozószó
 • három alkalommal, három ízben (választékos)

kivégzés

főnév
 • halálbüntetés, likvidálás, likvidáció

mintapéldány

főnév
 • modell, próbadarab, mutatvány, prototípus, specimen (idegen), mustra (régies), alaptípus
 • etalon

nappal

határozószó
 • napközben, fényes nappal, napvilágnál, világosban, napvilágon (tájnyelvi)

csatársor

főnév
 • támadók, támadójátékosok, támadósor

pormentes

melléknév
 • porálló
 • portalan

öregkor

főnév
 • öregség, vénség, vénkor, aggkor, korosság, hajlott kor

megszabadul

ige
 • mentesül
 • megtisztul, letesz (valamit), hátat fordít (valaminek)
 • kiszabadul, kimenekül, megmenekül
 • (tájnyelvi): megszül, világra hozza gyermekét
 • megszabadítja magát (valakitől, valamitől)
 • leráz (bizalmas), túlad (valamin), kiselejtez, kiszuperál (bizalmas), kimustrál, sutba dob, lepasszol (szleng), ejt (szleng), dob (szleng)
 • elveszt, elveszít, elkölt Sz: lerázza magáról, mint az eb a vizet(valakihez)

meghonosodik

ige
 • elterjed, megtelepedik, meggyökeresedik, gyökeret ver, szokássá válik, divatba jön, lábra kap (választékos), felkapják (választékos), bekerül (tájnyelvi), akklimatizálódik, állandósul

menetdíj

főnév
 • viteldíj, fuvardíj, taksa (régies)

őméltósága

főnév
 • őkegyelmessége, őexcellenciája, őfelsége, őcsászársága

megtestesülés

főnév
 • inkarnáció (idegen), materializáció (idegen), materializálódás (idegen), testet öltés, testté válás
 • példakép

lidércfény

főnév
 • lidérc, lidércfény, lidércláng, Szent Elmo tüze, Éliás-tűz, tüzesember (tájnyelvi), tüzes mérnök (tájnyelvi), lámpás, gyertyás, bolygótűz

mérleghinta

főnév
 • libikóka, lógabiga (tájnyelvi), lapinka (tájnyelvi), billenőhinta

őr

főnév
 • őrálló (régies), őrszem, ajtónálló, strázsa, garde (idegen), darabont (régies), vigyázó (régies), felvigyázó, felügyelő, csősz, bakter, cerberus (bizalmas), silbak (bizalmas), éjjeliőr, várta (régies)
 • parkőr
 • gardedám (régies)
 • testőr, védelmező, őrző, védő, támasz, oltalmazó, gorilla (szleng)