madárszó szinonimái

főnév
 • madárhang, madárfütty, fütty, madárdal, madárcsicsergés

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

argó

főnév
 • tolvajnyelv, alvilági nyelv
 • szleng, csibésznyelv, jassznyelv
 • diáknyelv
 • (szakmai) zsargon

aprójószág

főnév
 • baromfi, szárnyas, háziszárnyas, aprómarha (régies), aprólék (tájnyelvi), majorság (tájnyelvi)(tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a madárszó szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

leszolgál

ige
 • letölt, kitölt
 • ledolgoz, (barterügyletet) lebonyolít

közbülső

melléknév
 • középső, közbenső, közbeeső, közbül lévő, közbeiktatott, középen levő

könnyes

melléknév
 • könnybe lábadt, fátyolos, nedves, könnyekkel terhes (választékos)

kimond

ige
 • kiejt, szavakba önt, kifejez
 • rávág, kiköp (bizalmas), kikottyant (bizalmas), kinyög, kibukkant (tájnyelvi), artikulál
 • megmond, hangoztat, kijelent, állít, előad, bizonygat, erősít, kifejezésre juttat
 • bejelent, közöl, tudtára ad, kinyilvánít, kihirdet, kinyilatkoztat, közhírré tesz, megállapít, állást foglal, igazol, tanúsít, bizonyít, határoz, enunciál (idegen), proklamál (idegen), deklamál (idegen)

lógás

főnév
 • függés, csüngés
 • himbálódzás, himbálózás, lengés
 • tétlenkedés, lustálkodás, ténfergés, ődöngés
 • távolmaradás, munkakerülés

megerősödik

ige
 • megizmosodik, megedződik
 • erőre kap, lábra kap, összeszedi magát, megiperedik (tájnyelvi)(bizalmas)
 • meghízik, kitelik, kigömbölyödik, megvállasodik, megtestesedik, kipofásodik (tájnyelvi), kicombosodik (szleng)
 • konszolidálódik, megszilárdul
 • (gyanú): bizonyossá válik, bebizonyosodik

vámköteles

melléknév
 • elvámolandó, illetékköteles

kártya

főnév
 • játékkártya, zsuga (szleng), blatt (bizalmas), harminckét levelű biblia (bizalmas), az ördög bibliája, Fortuna festett lapjai (régies), Szent Dávidné zsoltára (régies), játszókártya (tájnyelvi), játszódólevél (tájnyelvi)
 • (régies): kartonlap, lap, cédula, jegy, névjegy
 • bankkártya, hitelkártya, ügyfélkártya
 • telefonkártya

kanapé

főnév
 • pamlag, szófa (régies), kerevet, dívány, rekamié, suttogó (régies), párnaszék (régies)
 • (szleng): szendvics

gennyed

ige
 • gennyesedik, elmérgesedik, meggyűlik, begyűl, váladékozik, gennyezik, levedzik (tájnyelvi), evesedik (tájnyelvi), senyved (régies)

képviselő I.

melléknév
 • reprezentáló (idegen)

megharap

ige
 • beleharap, megmar, megkap, megsebez, összeharap
 • megrág
 • megsért, megbánt, meggyötör, megkínoz, fájdalmat okoz, az önérzetébe gázol, belerúg

megünnepel

ige
 • megül, megtart, megemlékezik
 • lakomát tart, ünnepséget rendez

bevés

ige
 • kivés, metsz, marat, gravíroz (szaknyelvi), ró, beleró, rávés
 • memorizál, megjegyez, emlékezetébe vés, betanul, megtanul, beverkliz (bizalmas), bemagol, beszajkóz, bevág (bizalmas), bebifláz (bizalmas), beemléz (régies), benyal (szleng), beseggel (durva)

ős II.

főnév
 • ősapa, ősanya, előd, felmenő ági rokon
 • (szleng): apa, szülő

nekrológ

főnév
 • gyászbeszéd, búcsúztató, búcsú, megemlékezés, emlékbeszéd, gyászjelentés, halotti beszéd

magabiztosság

főnév
 • önbizalom, öntudatosság, hidegvér, magabízás (választékos)

lesállás

főnév
 • rejtekhely, búvóhely
 • leshely, állás
 • les, leshelyzet, ofszájd

megakadályoz

ige
 • meggátol, megakaszt, megfékez, meghiúsít, megvétóz, letilt, visszatart, megszakaszt, elhárít, kontrakaríroz (régies), kiküszöböl, feltartóztat, elejét veszi, útját állja, kivéd (valamit), keresztülhúz, elgáncsol, elébe vág (valaminek), gátat vet (valaminek), elfojt, keresztbe tesz (bizalmas), megállít, kiparíroz (idegen)

napraforgómag

főnév
 • szotyola, makuka (tájnyelvi), szotyi (bizalmas)

málház

ige
 • felmálház, megrak, megpakol (bizalmas), megterhel, megtetejez (tájnyelvi)

közmondás

főnév
 • példabeszéd, szólásmondás, velős mondás
 • szólásmód (régies), szólás

megcéloz

ige
 • célba vesz, beirányoz, nekiszegez, puskavégre fog, becéloz
 • címez

nekiesik

ige
 • nekiütődik, nekitántorodik, nekibukik (tájnyelvi), rápottyan, rázuhan
 • nekitámad, nekimegy, rátámad, rámászik (bizalmas), ráront, letaglóz, ráveti magát, nekirohan
 • belegyalogol (szleng), leszid, ledorongol (bizalmas)
 • hozzáfog, hozzálát, nekikezd, munkához lát, nekifekszik, nekiveselkedik, belevág, nekigyürkőzik