nyúlvány szinonimái

főnév
 • kiágazás, ág, hajtás, szál, kinövés, sarj
 • szárny, földnyelv

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

mimika

főnév
 • arcjáték, arckifejezés
 • némajáték

főz

ige
 • párol, puhít, abál, köveszt (tájnyelvi)
 • szakácskodik, főzőcskézik, kotyvaszt (pejoratív), buktatárkodik (tájnyelvi), korficol (tájnyelvi)
 • kifőz, fertőtlenít, megtisztít, desztillál
 • kivon, előállít (szeszt)
 • (titokban): tervez, forral, kiagyal, kimódol, szándékában áll
 • kér, kérlel, udvarol, fűz (bizalmas)
 • rábeszél, puhít, győzköd, gyúr (bizalmas)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a nyúlvány szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

nézve

névutó
 • tekintetében
 • vonatkozóan
 • szempontjából, számára

mérleghinta

főnév
 • libikóka, lógabiga (tájnyelvi), lapinka (tájnyelvi), billenőhinta

melegít

ige
 • felmelegít, fűt, átfűt, hevít, izzít
 • meleget ad
 • melegen tart, melenget

megcéloz

ige
 • célba vesz, beirányoz, nekiszegez, puskavégre fog, becéloz
 • címez

nyíltan

határozószó
 • világosan, egyenesen, őszintén, magyarán, kereken, kendőzetlenül, szabadon, félreérthetetlenül, áperte (régies), nyilván (régies), ország-világ előtt

önnön

névmás
 • saját, ten (régies)

lelkipásztor

főnév
 • pásztor, lelkész, lelkiatya, pap, atya, tiszteletes, tisztelendő, lelkitanító (régies)

légies

melléknév
 • finom, könnyed, kecses, tündéri, testetlen, anyagtalan, árnyszerű, éteri, szilfid (régies), szubtilis (idegen), filigrán, pneumatikus (régies)(bizalmas)
 • súlytalan, könnyű
 • áttetsző

jogosít

ige
 • képesít (valamire), alkalmassá tesz (valamire)
 • érvényesít, elismer, hitelesít, igazol, törvényesít, legitimál (szaknyelvi), engedelmez (régies), szabadékoz (régies)
 • (valamire): fölhatalmaz, megbíz, fölruház

levéltáros

főnév
 • irattáros, levéltárnok (régies), archivista (idegen), archivárius (idegen)

ősz2

főnév
 • lombhullás, lombhullatás, indián nyár, vénasszonyok nyara, aranyősz

pászka

főnév
 • macesz, laska (tájnyelvi), kovásztalan kenyér (régies)
 • (tájnyelvi): húsvéti kalács

eljegyzés

főnév
 • kézfogó, gyűrűváltás, jegyváltás, kendőváltás (régies), mátkásulás (tájnyelvi)

stég

főnév
 • kikötőhíd, ponton (szaknyelvi), kikötőpalló, palló, hajóhíd
 • hajóállomás, kikötő
 • (szaknyelvi): űrtöltő

rejtekhely

főnév
 • rejtek, búvóhely, leshely, les, lesállás, menedék, menhely (régies), mentsvár, menház (régies), fedezék, óvóhely, zug

nyüstöl

ige
 • nyű, koptat, szaggat, hurbol (tájnyelvi)
 • ver, páhol, csapdos
 • bánt, fájdalmat okoz (valakinek)
 • gyötör, zaklat, nyaggat, nyúz
 • (tájnyelvi): fel-alá jár, nyugtalankodik

nevelő I.

melléknév
 • alakító, formáló, tanító, oktató, tanulságos, példázatos, didaktikus
 • ismeretterjesztő, felvilágosító, tájékoztató, informatív

ortopéd

melléknév
 • testegyenesítő (szaknyelvi)
 • (szleng): furcsa, abnormális, idomtalan

rátelepedik, rátelep

ige
 • ráül, elhelyezkedik (valamin), ráhelyezkedik, ránehezedik, rádől
 • uralkodik (valakin), befolyásol
 • lefoglal, fenntart magának, kisajátít

odavarr

ige
 • rávarr, ráölt, odaölt, odatűz, odagépel

mézeskalácsos

főnév
 • bábsütő (tájnyelvi), bábos (tájnyelvi), bábkalácsos (régies), mézesbábsütő (tájnyelvi)

ők

névmás
 • azok, amazok

régészet

főnév
 • archeológia, régiségtan, régiségbúvárlás (régies)