összehány szinonimái

ige
 • felhalmoz, gyamátol (tájnyelvi)
 • (pejoratív): felforgat, összedobál
 • összecsap, elsiet
 • összerókáz, összeokád

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

összesúg

ige
 • súg-búg, suttog, sugdos, pustog (tájnyelvi), suttog-buttog (tájnyelvi), sugdolózik
 • egyezkedik, tárgyal

előírás

főnév
 • rendelet, utasítás, rendelkezés, jogszabály, szabály, szabályzat, irányvonal, törvény, elrendelés, rendelés, rendtartás, meghagyás, ukáz (régies), végzés, szabályozás, rendszabály, útbaigazítás, intézkedés, mandátum (szaknyelvi), irányelv, statútum (régies), direktíva (idegen), elvárás, követelmény, kívánság, kívánalom, szabvány, regula (régies), norma vezénylés (szaknyelvi), reglama (régies)
 • vény, recept, recipe (szaknyelvi), rendelvény (szaknyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a összehány szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

öcs

főnév
 • testvéröcs, öcskös (bizalmas), öcsi (bizalmas)
 • férfi testvér, fitestvér, fivér, egytestvér, testvér szerint való atyafi (régies)
 • unokaöcs
 • (tájnyelvi): húg

nappal

határozószó
 • napközben, fényes nappal, napvilágnál, világosban, napvilágon (tájnyelvi)

műértő II.

főnév
 • szakértő, szakember, mester, specialista, profi (bizalmas), connaisseur (idegen), kenner (idegen)
 • műbíráló, kritikus, recenzens (szaknyelvi)

megünnepel

ige
 • megül, megtart, megemlékezik
 • lakomát tart, ünnepséget rendez

örökre

határozószó
 • örökkön-örökké, mindörökké, végleg, örökké, egyszer s mindenkorra, minden időkre
 • mindhalálig, a sírig, a síron túl is

pehely

főnév
 • pehelytoll, tollpihe, pihe, pöhöly (tájnyelvi), pihőke (tájnyelvi), pelyh (régies)
 • hópehely, hópihe
 • szakáll, legénytoll (tájnyelvi)

matúra

főnév
 • (régies): érettségi vizsga, érettségi, észteszt (szleng)

mama

főnév
 • édesanya, anya, anyu, anyuka, anyuska, anyuci, muter (szleng), muti (bizalmas), nyanyika (tájnyelvi)
 • néni, öregasszony, öreganyó, mámi, mamuska, nyanya (szleng)

kertel2

ige
 • (tájnyelvi): sövényel, kerít, elkerít, bekerít, palánkol (régies), környöz (régies)

megereszkedik

ige
 • meglazul, lankad, petyhüdik
 • besüpped, megroggyan, megroskad
 • meggörbül, deformálódik, behajlik, belóg, lágyul, megvetemedik
 • kitágul
 • (tájnyelvi): megnedvesedik, megnyirkosodik

pertli

melléknév
 • cipőfűző, fűző, cipőzsinór, cipőfűzőzsinór, fűzőzsinór, fűzőszalag, cipőmadzag, cipőpertli (bizalmas)
 • zsinór, szalag

pulya2

melléknév
 • elpuhult, tehetetlen, gyáva, hitvány, pipogya, nyúlszívű, elkényeztetett, kisszerű

embrionális

melléknév
 • kezdetleges, kezdeti, fejletlen
 • magzati

szerelő

főnév
 • mechanikus (régies), montőr (idegen), műszerész, installatőr (idegen)
 • iparos
 • autószerelő

semmiképpen

határozószó
 • semmiképp sem, semmi esetre sem, sehogy sem, sehogyan, sehogyan sem, semmi szín alatt, semmi körülmények között, a szentnek sem, a világért sem, a világ minden kincséért se, semmiletteképpen (tájnyelvi), a herkópáternek sem

összeilleszt

ige
 • összedug, összeereszt, összeró, összekapcsol, összeszerkeszt, egybeszerkeszt, összeigazít, összepasszít (bizalmas), összetesz, összerak
 • összehangol (színeket)

osztódik

ige
 • hasad, szaporodik, sokasodik, darabolódik

parasztszármazású

melléknév
 • paraszt, falusi, vidéki

sátán

főnév
 • ördög, diabolus (idegen), démon, gonosz lélek, rossz lélek, Lucifer, Belzebub
 • kísértő, csábító

összeveszít

ige
 • összeugraszt, szembeállít, együveszeszt (tájnyelvi)

nekiindul

ige
 • nekivág, elindul, nekilódul, startol, nekibódorodik (tájnyelvi), nekimegy, rajtol
 • (tájnyelvi): belefog, megkezd, nekikezd, nekilát, munkához lát(valamivel)
 • megindul, elindul, elkezdődik

pászka

főnév
 • macesz, laska (tájnyelvi), kovásztalan kenyér (régies)
 • (tájnyelvi): húsvéti kalács

selyemhernyó

főnév
 • selyemlepke, selyembogár (régies), selymér (régies)