proletárdiktatúra szinonimái

főnév
 • munkásuralom, proletáruralom

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

eltanácsol

ige
 • elküld, elutasít, lebeszél

megvasal

ige
 • sínez, pántol, abroncsoz
 • megpatkol
 • (régies): megbilincsel, bilincsbe ver, vasra ver
 • kivasal, kisimít, ránctalanít
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a proletárdiktatúra szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

pláne I.

határozószó
 • főként, különösen, főképpen, kiváltképpen
 • éppenséggel, egyenesen, pontosan, pont (bizalmas)

őr

főnév
 • őrálló (régies), őrszem, ajtónálló, strázsa, garde (idegen), darabont (régies), vigyázó (régies), felvigyázó, felügyelő, csősz, bakter, cerberus (bizalmas), silbak (bizalmas), éjjeliőr, várta (régies)
 • parkőr
 • gardedám (régies)
 • testőr, védelmező, őrző, védő, támasz, oltalmazó, gorilla (szleng)

ostoroz

ige
 • üt, ver, korbácsol, flagellál (idegen), vesszőz
 • büntet, sújt
 • fedd, dorgál, korhol, szid
 • gúnyol, csúfol, szatirizál (régies)

nekiesik

ige
 • nekiütődik, nekitántorodik, nekibukik (tájnyelvi), rápottyan, rázuhan
 • nekitámad, nekimegy, rátámad, rámászik (bizalmas), ráront, letaglóz, ráveti magát, nekirohan
 • belegyalogol (szleng), leszid, ledorongol (bizalmas)
 • hozzáfog, hozzálát, nekikezd, munkához lát, nekifekszik, nekiveselkedik, belevág, nekigyürkőzik

potom

melléknév
 • kis összegű, olcsó, potya, bagó (bizalmas), csekély, jelentéktelen
 • (régies): hiábavaló, haszontalan, semmirekellő

rendes

melléknév
 • gondos, megbízható, kötelességtudó, lelkiismeretes, jól nevelt, precíz, szolid, derék
 • takaros, nett (bizalmas), csinos, ápolt, gondozott, tüchtig (bizalmas)
 • rendszerető, pedáns
 • megszokott, szokásos, szokványos, szabályos, szabályszerű, természetes
 • állandó, reguláris (szaknyelvi)
 • igazi, valódi
 • megfelelő, tisztességes, valamirevaló, jobbfajta, jóakaratú
 • becsületes, jóravaló, ártatlan

mentőállomás

főnév
 • segélyhely, elsősegélyhely, elsősegély-állomás

megvilágít

ige
 • megvilágosít (régies), bevilágít, kivilágít, fénybe borít (választékos)
 • (szaknyelvi): exponál (idegen)
 • rávilágít, fényt derít (valamire), világot derít (valamire), világosságot derít (valamire), fényt vet (valamire), megértet, tisztáz, megmagyaráz, elmagyaráz, értelmez, kommentál, illusztrál, szemléltet, demonstrál

kondenzátor

főnév
 • áramsűrítő, sűrítő

mindenekelőtt

határozószó
 • legelőször, elsősorban, kiváltképp
 • leginkább, legfőképp, főleg, főképp, mindenekfölött, különösképpen

réteg

főnév
 • szint, sztrátum (szaknyelvi)
 • csoport, kör, régió (régies), rend, osztály

selyemhernyó

főnév
 • selyemlepke, selyembogár (régies), selymér (régies)

felkent, fölkent

melléknév
 • felszentelt, felavatott

Tejút

főnév
 • Hadak útja (régies), Hadút (régies), Országút (régies), Tündérek útja (régies), Isten úttya (régies), Jézuskának az útja (tájnyelvi), Angyalútja (tájnyelvi), Árvákútjuk (tájnyelvi), Barátútja (tájnyelvi), Égútja (tájnyelvi), Halottakútjuk (tájnyelvi)

szerénytelen

melléknév
 • elbizakodott, nagyképű, szégyentelen, dölyfös, gőgös, felfuvalkodott, rámenős, tolakodó, tiszteletlen, pöffeszkedő, nagymellű

propolisz

főnév
 • méhszurok

piroslik

ige
 • vöröslik, vereslik, izzik, pirul (régies)

rásüt

ige
 • (bélyeget): ráüt, rányom, ráéget
 • ráfog, ráken, ráhazudik (régies), rámond (régies)
 • rávilágít, rátűz, ráragyog

szemtanú

főnév
 • tanú, testis (szaknyelvi), jelenlevő, néző, nézelődő, bámészkodó

püföl

ige
 • ver, üt, náspángol, puhít (tájnyelvi), páhol, öklöz, elagyabugyál, eldönget, tönkrever, csap, odavág, ütlegel, elfenekel, eltángál, megkalapál (bizalmas), kiporol (bizalmas), ruház (bizalmas), tángál (tájnyelvi), lazsnakol (tájnyelvi)

ős II.

főnév
 • ősapa, ősanya, előd, felmenő ági rokon
 • (szleng): apa, szülő

régészet

főnév
 • archeológia, régiségtan, régiségbúvárlás (régies)

szerelemvirág

főnév
 • kékdíszliliom, kékliliom, kéktubarózsa