oltalmaz szinonimái

ige
 • óv, véd, védelmez, őriz, pártol, pártfogol, gyámolít, segít, támogat, patronál

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

szélcsend

főnév
 • szélszünet, tengercsend (régies)
 • nyugalom, eseménytelenség, háborítatlanság
 • béke

szám

főnév
 • mennyiség
 • számjegy
 • jel, adat, számadat
 • index
 • telefonszám, hívószám
 • jelenet, műsorrész, műsorszám
 • mutatvány
 • versenyszám
 • zeneszám
 • példány, kiadás
 • méret, nagyság, mérték
 • sorszám, biléta, hívószám
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a oltalmaz szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

nyomban

határozószó
 • azonnal, gyorsan, hamar, menten, tüstént, legott (régies), ízibe (tájnyelvi), mindjárt, mihelyt, azon nyomban, rögtön, rögvest, egy szempillantás alatt, azonmód, egyidejűleg, egyszeriben, hevenyében (tájnyelvi), melegében, pontban, máris, haladéktalanul, késedelem nélkül, mentén (tájnyelvi), üstöllést (tájnyelvi)

mintapéldány

főnév
 • modell, próbadarab, mutatvány, prototípus, specimen (idegen), mustra (régies), alaptípus
 • etalon

mert

kötőszó
 • merthogy, minthogy, mivel, mivelhogy, miután, hiszen, ugyanis

megharap

ige
 • beleharap, megmar, megkap, megsebez, összeharap
 • megrág
 • megsért, megbánt, meggyötör, megkínoz, fájdalmat okoz, az önérzetébe gázol, belerúg

odasereglik

ige
 • odaözönlik, odacsődül, odacsoportosul, odatódul, egybecsődül

összeír

ige
 • egybeír
 • jegyzékbe foglal, számba vesz, felsorol, listáz, leltároz, lajstromoz, regisztrál, konskribál (régies), összegyűjt

levélbélyeg

főnév
 • bélyeg, postabélyeg

lenyom

ige
 • lelapít, leprésel, leszorít, ledöngöl (tájnyelvi), ledöncöl (tájnyelvi)
 • letapos, letapod, legázol
 • leteper, letipor, lefektet
 • leültet
 • (nehezen) lenyel, legyűr
 • (árat): csökkent, leszállít
 • (időt) eltölt, letölt
 • (bizalmas): elvégez, befejez

kampec

módosítószó
 • (bizalmas): vége, elveszett, odavan, elpusztult, meghalt
 • tönkrement, befellegzett (valaminek)

madártan

főnév
 • ornitológia (szaknyelvi)

ösztön

főnév
 • instinktus (idegen)
 • indíttatás, késztetés, motiváció
 • sugallat, sejtelem, sejtés, megérzés, intuíció, spuri (szleng)
 • (régies): ösztönzés, ösztönző erő
 • (tájnyelvi): ösztöke, karó, pálca

pertli

melléknév
 • cipőfűző, fűző, cipőzsinór, cipőfűzőzsinór, fűzőzsinór, fűzőszalag, cipőmadzag, cipőpertli (bizalmas)
 • zsinór, szalag

elnök

főnév
 • elölülő (régies), vezető, főnök, vezér (bizalmas), fejes (szleng), góré (szleng), prezidens (régies), séf (szleng)
 • államelnök, államfő

szakadék

főnév
 • meredély (választékos), hasadék, hasadás, mélység, mélyedés, meredek, horhos (tájnyelvi)
 • völgyszoros, völgyzug, kanyon, völgykatlan
 • vízmosás, szurdok, szoros
 • űr, hiány, megsemmisülés
 • romlás, bukás, pusztulás, örvény (régies)
 • ellentét, különbség, nézeteltérés
 • (régies): hulladék, foszlány, pőszlék (tájnyelvi), foncsika (tájnyelvi)

réved

ige
 • mered, mereng, álmodozik, ábrándozik, mélázik, révül, bambul

olvas

ige
 • betűz, silabizál, csetil (tájnyelvi)
 • búj, tanulmányoz, belemélyed
 • (tájnyelvi): számlál, számol, megolvas (tájnyelvi)

nyilatkozat

főnév
 • közlemény, közlés, kijelentés, bejelentés, állásfoglalás, megnyilatkozás, közhírré tétel, vélemény, felvilágosítás, deklaráció, kommüniké (szaknyelvi), ediktum (régies), kiáltvány
 • interjú, beszélgetés
 • vallomás, tanúságtétel
 • voks (idegen), szavazat

önző

melléknév
 • önös, egoista, számító, szűkkeblű, haszonleső, parazita, egocentrikus, énközpontú, önközpontú, individualista (idegen)
 • smucig (bizalmas), fukar, irigy, nyereséghajhászó, nyereségvágyó Sz: csak a magáét nézi; nem néz se istent, se embert

renovál

ige
 • tataroz, felújít, rendbe hoz, helyreállít, helyrehoz, kijavít, restaurál
 • megújít, újjáépít, újjászervez

orsó

főnév
 • cséve, spulni, gombolyító, motolla
 • csörlő

momentum

főnév
 • pillanat, szempillantás, perc
 • mozzanat, részlet
 • tényező, elem, körülmény
 • (régies): indíték, indítóok, ok

ősz2

főnév
 • lombhullás, lombhullatás, indián nyár, vénasszonyok nyara, aranyősz

réteg

főnév
 • szint, sztrátum (szaknyelvi)
 • csoport, kör, régió (régies), rend, osztály